Na 3. seji občinskega sveta sprejet odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019

0
1719

V četrtek, 21. marca 2019,  je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 3. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil Toni Dragar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 2. seje z dne, 21. februarja 2019, ter naslednji dnevni red:

 1. Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2019
 2. Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019 – druga obravnava
 3. Sklep o povišanju cene programa v Zavodu Dominik Savio Karitas Domžale
 4. Cene storitve pomoč družini na domu
 5. Cene storitev obveznih GJS varstva okolja – zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 6. Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Domžale
 7. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2019
 8. Volitve in imenovanja
 • Imenovanje direktorja javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale
 • Imenovanje predstavnika Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
 • Imenovanje predstavnikov Občine Domžale v Svet Knjižnice Domžale
 • Imenovanje predstavnika Občine Domžale v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – »Vzhod«
 • Mnenje v postopku imenovanja ravnatelja javnega vzgojno varstvenega zavoda »Vrtec Urša«
 1. Vprašanja, pobude in predlogi
 1. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2019

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2019.

 • Občina Domžale podeli ZLATO PLAKETO Foto, kino, video klubu Mavrica Radomlje – ob 50-letnici uspešnega dela za ohranjanje zgodovine in kulturne dediščine.
 • Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO Mariki Haler – za življenjsko delo pri vodenju pevskih zborov in ohranjanja ljudske pesmi.
 • Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO Jožefi Košak – za ohranjanje slamnikarske dediščine in posredovanje mlajšim generacijam.
 • Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Damjanu Tomažinu – za uspešno delo pri vodenju Godbe Domžale.
 • Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Janezu Medvešku – za vsestransko bogato ustvarjalnost, tudi promocijo občine.
 • Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Vidi Perne – za dolgoletno predano delo v Medobčinskem društvu invalidov Domžale.
 • Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine – za uspešno delo na območju občine Domžale ob njihovem jubileju – 40-letnici.
 • Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Veroniki Pogačar – za aktivno delo v društvih.
 • Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE dr.Tomažu Lavriču – za prizadevno delo v Ribiški družini Bistrica in širše.
 • Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Citrarski skupini Notice (Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale) – za uspešno promocijo citrarstva in Občine Domžale.
 • Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Anki Cerar – za dolgoletno nesebično in predano delo v društvih in Društvu Lipa Domžale.
 1. Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019 – druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2019.  Občinski svet Občine Domžale je obravnaval 26 amandmajev k Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2019 (amandmaji so dostopni na spletni strani www.domzale.si)Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019.

3.Seja Občinskega sveta Občine Domžale je bila prekinjena in se nadaljuje v četrtek, 4. aprila 2019, ob 16.uri v sejni sobi Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here