TeDni(K) Občine Kamnik (1.4.2019)

0
928

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

.

“>Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega in Srednje vasi.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

 

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 26. marca 2019, je v društvenih prostorih na Lokah potekal občni zbor Društva Sožitje Kamnik, ki se ga je udeležila tudi predstavnica Oddelka Katja Vegel. Člani društva so se seznanili in sprejeli vsa vsebinska ter finančna poročila o delovanju društva v preteklem letu ter program dela za letos.

Društvo Sožitje Kamnik dnevno obiskuje do 22 uporabnikov, ki  v delavnicah izdelujejo čudovite izdelke v tehnikah vezenja, kvačkanja, šivanja, pletenja, oblikovanja gline in lesa. Uporabniki skozi celot leto sodelujejo na kulturnih prireditvah, se vključujejo v širšo družbeno skupnost in sodelujejo z drugimi humanitarnimi organizacijami. Udejstvujejo se pri sprostitvenih dejavnostih, kot so jahanja-hipoterapija v CIRIUS-u, plavanje v Termah Snovik, že vrsto let pa sodelujejo s Plesno šolo Miki. Skozi leto organizirajo več piknikov novoletno praznovanje in obdarovanje uporabnikov, martinovanje, udeležijo se družinskega izleta, ipd.

.

“>Ravno tako je v torek, 26. marca 2019, potekal redni letni občni zbor Društva upokojencev Kamnik, kjer je zbrane nagovoril župan Matej Slapar, ki je ob tej priložnosti pohvalil delovanje članov društva in dejal, da jim je še posebej hvaležen, ker svoj čas nesebično delijo z drugimi upokojenci v občini ter jim z organizacijo različnih aktivnosti popestrijo in polepšajo življenje. V imenu Občine se jim je zahvalil za dobro in zgledno sodelovanje ter povedal, da bo Občina tudi v prihodnje z veseljem sodelovala z društvom ter podpirala njihovo delo. Člani društva so se seznanili in sprejeli vsa vsebinska in finančna poročila o delovanju društva v preteklem letu ter program dela za letos.

.

“>V petek je v Sejni dvorani Občine Kamnikžupan Matej Slapar sprejel preko 30 tujih filatelistov, ki so se udeležili mednarodne filatelistične razstave Alpe-Jadran Slovenija 2019. Filatelisti so bili navdušeni nad okoljem samostana Mekinje, ravno tako nad lepotami Kamnika. Župan jim je dejal, da Občina Kamnik z veseljem sodeluje ob tako pomembnih dogodkih, ki bodo ime Kamnika ponesli tudi izven njegovih meja.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si je objavljenih več javnih razpisov, na katere se lahko prijavijo različni izvajalci. Razpise si lahko ogledate tukaj.

Oddelek za razvoj in investicije

Razvojne priložnosti Tunjiškega gričevja

V torek, 26. marca 2019, je na občini Kamnik potekal sestanek na temo razvojnih priložnosti Tunjiškega gričevja. Sestanka so se udeležili predstavniki lokalne skupnosti (Tunjice), Občine Kamnik in Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN). Razgovor je potekal o bogatem potencialu Tunjiškega gričevja, predvsem z vidika narave. Širše območje Tunjic je še posebej izjemno z vidika geološke dediščine, saj gre na tem območju za bogato nahajališče fosilov v terciarnih kamninah. Zato je pomembno, da se pri vseh novih gradbenih posegih na območju Tunjic predhodno obvesti ZRSVN. Tunjice so izjemne tudi v krajinskem smislu in tudi glede kulturne dediščine, tako snovne kot nesnovne. Krajani Tunjic se že dobro zavedajo svojega potenciala in razmišljajo o vzpostavitvi tematskih pohodnih poti, ureditvi nekaterih zapuščenih izvirov, želijo ohraniti nekatere še žive običaje, ipd. V procesu oblikovanja prihodnjega razvoja (ki bo vključeval tako razvojne kot naravovarstvene aktivnosti) bo aktivno vključena lokalna skupnost. Zavod RS za varstvo narave bo pripravil podrobnejše strokovne podlage z vidika ohranjanja narave.

Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp

.

“>V Preddvoru je 22. 3. 2019 na dan vode potekal zaključni dogodek projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp, in sicer gorenjskega dela območja. V osnovni šoli Preddvor je potekal Festival pitne vode. Učenci in učitelji so pokušali vodo iz 9 izvirov iz kamniškega in gorenjskega območja (Preddvor, Jezersko). Udeleženci so kot najboljšo prepoznali Ankovo slatino iz Jezerskega,na drugem mestu pa je bila voda iz izvira Kamniške Bistrice. Zanimivo, da je bila kot najslabša ocenjena voda iz vodovoda. Predstavljene so bile tudi vodne zgodbe za gorenjski del območja. Dogodek se je zaključil z vodenim ogledom izvira Bistrice v Preddvoru.

Projekt SpeciAlps

V sredo, 27. marca 2019, je v Kranjski gori potekal sestanek vseh slovenskih partnerjev pri projektu SpeciAlps (Občina Kamnik, Občina Kranjska gora, Občina Bohinj).Pregledali smo izvedene aktivnosti po posameznih občinah in vsaka občina je predstavila rezultate iz delavnic, na katerih je bilo govora o biološki raznovrstnosti oziroma ohranjanju narave. Dogovorili smo se za izvedbo nekaterih ukrepov in pripravo komunikacijskega načrta. Ogledali si bomo posamezne primere dobrih praks (npr. eko kmetijo), izvedli vodene oglede območij, ki so zanimiva z vidika biodiverzitete (npr. Kamniški vrh). V Občini Bohinj bodo vzpostavili učni travnik za predstavitev biodiverzitete. Naslednji dogodek bo potekal v Bohinju v času Festivala cvetja.

Delavnica Kako pripraviti projektno vlogo za razpis LAS

LAS Srce Slovenije je objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2019, na katerega se lahko prijavijo pravne in fizične osebe iz omenjenih občin s svojimi projekti, ki odgovarjajo na skupne izzive podeželja LAS Srce Slovenije. Vsem tistim, ki razmišljate o prijavi, je zagotovo v interesu, da pripravite vlogo, s katero boste »zadeli v polno«, zato vas vabimo na delavnico “Kako pripraviti projektno vlogo za razpis LAS” četrtek, 4. aprila 2019, ob 17. uri v prostore KIKštarterja v Kamniku (Fužine 134).

Na delavnici, ki jo bo izvedel Mitja Bratun, predstavnik vodilnega partnerja LAS Srce Slovenije, boste izvedeli vse pomembne podrobnosti razpisa (kdo so upravičenci, kateri so upravičeni stroški …), opozoril vas bo na specifike razpisa in poudaril ključne prednosti, ki jih kaže upoštevati pri pripravi projektne vloge za večjo uspešnost le-te. Praktično vas bo vodil čez obrazce razpisne dokumentacije in vam dal usmeritve, kako se lotiti pisanja vloge. Opozoril bo tudi na zahteve glede zalaganja sredstev, vlaganja zahtevkov itd. Dogodek bo odlična priložnost za borzo projektnih idej, v primeru, da iščete projektne partnerje s sorodnimi idejami, s katerimi bi se lahko skupaj prijavili na razpis. Rok za oddajo vlog na javni poziv je 29. 4. 2019. Razpis in vse druge aktualne informacije najdete na spletni strani www.las-srceslovenije.si.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do srede, 3. aprila 2019, na elektronski naslov las@razvoj.si  ali po telefonu 01 – 896 27 13.

Pobuda Združenja zgodovinskih mest Slovenije za umestitev celostnega ukrepa varstva in razvoja kulturne dediščine   v razvojne dokumente izvajanja kohezijske politike 2021-2027

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Kamnik, je oblikovalo pobudo, da se v nastajajoče razvojne dokumente izvajanja kohezijske politike 2021-2027 –  Partnerski sporazum in Operativni program doda in opredeli Prednostna naložba, ki bi bila posebej namenjena kulturni dediščini, kot celostni ukrep z vključujočimi finančnimi  instrumenti za ta namen. Kulturna dediščina po registru Ministrstva za kulturo obsega več kot 30.000 zaščitenih enot kulturne dediščine in spomenikov lokalnega in nacionalnega pomena. Zaradi različnih vzrokov, največkrat zaradi dotrajanosti in nevzdrževanja se je v zadnjih petih letih izgubilo oz. propadlo več kot 3.000 enot, kar je zelo zaskrbljujoč podatek.

Kulturna dediščina v Evropi in tudi Sloveniji predstavlja velik razvojni potencial tako v neposrednem vključevanju na področje gradbeništva in turizma ter posredno v povezovanju s področjem različnih oblik kreativnih industrij. Ob zaključku Evropskega leta kulturne dediščine (2018) je Evropska komisija sprejela  60 konkretnih ukrepov EU, katerih namen je razumevanje kulturne dediščine kot vira za prihodnost z velikim razvojnim potencialom, zato v združenju ocenjujemo, da je trenutno je pravi čas, da se kulturni dediščini zagotovi mesto tudi v prihajajoči finančni perspektivi.

Oglasno sporočilo