Namenu predali protipoplavne ukrepe na Kamniški Bistrici in del rekreacijske poti

0
2044

Včeraj popoldan smo pod mostom pri Športnem parku Virtus Kamnik namenu predali protipoplavne ukrepe na Kamniški Bistrici in del rekreacijske poti. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil župan Matej Slapar skupaj z direktorjem Direkcije za vode Ministrstva za okolje in prostor Tomažem Prohinarjem in predsednikom Krajevne skupnosti Šmarca Matjažem Šporarjem. Dogodka so se udeležili tudi direktorica Urada za upravljanje z vodami Direkcije Republike Slovenije za vode mag. Suzana Stražar, občinski svetnik Marko Šarec, predstavniki Občine Kamnik in Občine Domžale ter predstavniki izvajalcev del in nadzora.

V preteklem letu je bila uspešno zaključena sanacija Kamniške Bistrice od Titanove brvi do Qlandije v dolžini 2.200 metrov. Sanacija je zajemala izvedbo protipoplavnih ukrepov na obeh bregovih struge, kjer so bili močno poškodovani protipoplavni zidovi, izvedbo pragov ter drugih ukrepov. Končna vrednost investicije je znašala 1.240.000 evrov, od tega je Ministrstvo za okolje in prostor zagotovilo kar 84 odstotkov sredstevCentrice Real Estate Ljubljana 4 odstotke in Občina Kamnik 12 odstotkov sredstev. Še posebej je treba pohvaliti odlično sodelovanje in delo med vsemi deležniki na projektu, ter izvajalcem Hidrotehnik d. d. in podizvajalcem Euronep Ekologija, saj je bil projekt zaključen 7 mesecev pred rokom, kar je v naši državi prej izjema kot pravilo.

Ob današnjem dogodku pa smo uradno odprli tudi del rekreacijske poti. Julija 2018 je Občina Kamnik namreč zaključila tudi z gradnjo 560 metrov dolgega odseka rekreacijske poti v severnem delu Šmarce. Novo zgrajeni odsek je del zelene osi ob Kamniški Bistrici, z njegovo ureditvijo pa sledimo končnemu cilju, to je izgradnji rekreacijske povezave med Kamnikom in Domžalami.

S posaditvijo dreves smo ustvarili zeleno bariero med bližnjo cesto in rekreacijskih delom, hkrati pa območje vsaj deloma zaščitili pred hrupom bližnjih proizvodnih objektov. Pot je namenjena pešcem in kolesarjem, kar označuje tudi prometna signalizacija. Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d. d., vrednost investicije, ki jo je v celoti financirala Občina Kamnik, pa je znašala približno 52.500 evrov.

Zbrane je ob tej priložnosti sprva pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Šmarca Matjaž Šporar in med drugim poudaril pomen povezave občine Kamnik z občino Domžale ter še dejal: »Prebivalci Šmarce in drugih naselij, ki živimo ob tem obrečnem svetu, z veseljem pozdravljamo pozitiven odnos države, da svojo pozornost usmerja tudi celovitem urejanju reke Kamniške Bistrice, ki je danes sicer prijetnega videza, a zna pokazati tudi precej bolj neprijeten obraz. Vsem akterjem se zahvaljujemo za uspešno izvedbo projekta. Vodna žila je sestavni del naše življenjske osi, je pa tudi del urbanega gospodarskega okolja, ki je s svojim sistemom mlinščic že v preteklosti privlačila življenje. Sicer pa danes predstavlja zeleno os regije s pomembno ekološko in rekreacijsko funkcijo. Zagotovo je njen velik potencial tudi v turističnem smislu.«

Ministrstvo za okolje in prostor je za urejanje protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici že v preteklih letih zagotovilo kar nekaj finančnih sredstev, v lanskem letu pa so za investicije v varnost naših krajanka in krajanov namenili kar 1.041.600 evrov, za kar je Občina Kamnik izredno hvaležna. Direktor Direkcije za vode Ministrstva za okolje in prostor Tomaž Prohinar je ob tej priložnosti povedal: »Izrazil bi veselje, da tudi naš trud ostaja opažen in se ob praznovanju občinskega praznika opazi tudi delo, ki je bilo izvedeno. Zahvala velja tudi moji ekipi sodelavcev, ravno tako pa tudi Občini Kamnik. Vemo, da s tem delo še ni zaključeno in čakajo nas še nadaljnji koraki. Pred nami je še nekaj izzivov, ki jih moramo rešiti. Računam na dobro sodelovanje tudi v nadaljnjih aktivnostih urejanja Kamniške Bistrice in zmanjševanja poplavne ogroženosti.«

Župan Matej Slapar pa je poudaril, da sta pomembni obe naložbi, in sicer z zavedanjem, da je k uspešni izvedbi obeh pripomoglo veliko deležnikov, ne le ministrstva in Občine ter občinskih svetnikov, ampak tudi same krajanke in krajane prispevajo svoj del v mozaiku uspešnih zgodb. Vsem, ki so pripomogli k novim pridobitvam našega mesta se je zahvalil ter namenil naslednje misli: »Na tem projektu se je izkazalo, da je zgledno sodelovanje tisto, ki je pripomoglo k uspešni izvedbi. Hvala, da je država prepoznala potrebo naših krajev. S tem ko je zagotovljena protipoplavna varnost na tem območju, je med drugim omogočen tudi razvoj gospodarstva. Hkrati pa se dograjuje tudi rekreacijska os, ki je vedno bolj uporabljena, je potencial za razvoj turizma, ki povezuje občine in je potencial za razvoj kraja.«

Za kulturno popestritev sta poskrbela Jaka Einfalt in Vasja Gorela Burja iz Glasbene šole Kamnik, za preplet misli in besed pa Anže Slana. 

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here