Nadaljevanje 3. seje Občinskega sveta Občine Domžale

0
1563

V četrtek, 4. aprila 2019,  je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekal nadaljevanje 3. seje Občinskega sveta, ki jo je vodil Toni Dragar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta obravnavali preostale točke dnevnega reda:

 1. Sklep o povišanju cene programa v Zavodu Dominik Savio Karitas Domžale
 2. Cene storitve pomoč družini na domu
 3. Cene storitev obveznih GJS varstva okolja – zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 4. Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Domžale
 5. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2019
 6. Volitve in imenovanja
 • Imenovanje direktorja javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale
 • Imenovanje predstavnika Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
 • Imenovanje predstavnikov Občine Domžale v Svet Knjižnice Domžale
 • Imenovanje predstavnika Občine Domžale v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – »Vzhod«
 • Mnenje v postopku imenovanja ravnatelja javnega vzgojno varstvenega zavoda »Vrtec Urša«
 1. Vprašanja, pobude in predlogi

Sklep o povišanju cene programa v Zavodu Dominik Savio Karitas Domžale

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu cene programov vrtcev v občini domžale, ki izvajajo javno službo. Občinski svet Občine Domžale je sprejel spremembo cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo, mesečno na otroka:

 • za otroke I. starostnega obdobja je cena programa 506,86 EUR,
 • za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok starih 3-4 leta je cena programa 368,89 EUR,
 • stroški živil v ceni programa znašajo 34,00 EUR.
 1. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu cene storitve pomoč družini na domu. Občinski svet Občine Domžale je sprejel ceno storitve pomoč družini na domu, ki se izplača koncesionarju in znaša:
 • ob delavnikih (tudi soboto)………………………………….……19,07 EUR na efektivno uro,
 • v nedeljo ali nočnem času ………………………………………..26,54 EUR na efektivno uro,
 • na dan državnega praznika in dela prostega dne…….27,60 EUR na efektivno uro.

Osnova za izračun cene storitve pomoč družini na domu za uporabnika je 17,21 EUR na efektivno uro, razliko subvencionira Občina Domžale.

 1. Cene storitev obveznih GJS varstva okolja – zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu cene storitev obveznih GJS varstva okolja – zbiranje komunalnih odpadkov obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Občinski svet Občine Domžale je potrdil cene (brez davka na dodano vrednost) za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

Ravnanje s komunalnimi odpadki:

 • Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 0,1307 EUR/kg, od tega je:
  • Cena javne infrastrukture …………………………..         0,0234 EUR/kg
  • Cena storitve                 ……………………………..        0,1073EUR/kg
 • Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 0,2051 EUR/kg, od tega je:
  • Cena javne infrastrukture ……………………………         0,0235 EUR/kg
  • Cena storitve                ………………………………..      0,1816 EUR/kg

1.3. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpadkov v višini 0,1699 EUR/kg, od tega je:

 • Cena javne infrastrukture …………………………… 0,0140 EUR/kg
 • Cena storitve …………………………………..          0,1559 EUR/kg
 1. Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Domžale

Občinski svet občine Domžale je sprejel amandma k Sklepu o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale sprejel Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Domžale.

 1. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2019

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2019.

 1. Volitve in imenovanja
 • Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Za direktorja javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale je bila za mandatno obdobje 5 let z dnem 6. 4. 2019 imenovana Cvetka Zalokar Oražem.
 • Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Za predstavnico Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika je bila na predlog župana imenovana Andreja Pogačnik Jarc.
 • Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Knjižnice Domžale. Za predstavnika Občine Domžale v Svet Knjižnice Domžale sta bili na predlog župana imenovani Lidija Smerkolj Turšič in Ajda Vodlan.
 • Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v »Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-Vzhod«. Občinski svet Občine Domžale je za predstavnika Občine Domžale v »Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-Vzhod« imenoval Boštjana Mišiča.
 1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/, mag. Branko Heferle /LMŠ/, Mateja Kegel Kozlevčar /SD/, Kristina Hafner /SD/, Peregrin Stegnar /NSi/, Ivan Pšag /LMM/ in Tadeja Šuštar /NSi/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here