Dobrodelni koncert Društva Gorske reševalne službe Kamnik

0
1403

V telovadnici Osnovne šole Toma Brejca so se včeraj članom Društva Gorske reševalne službe Kamnik ob dobrodelnem koncertu, ki so ga organizirali v namen reševanja njihove prostorske stiske, pridružili številni ljubitelji gora, planinke in planinci. Gostitelju dogodka, predsedniku Društva Gorske reševalne službe Kamnik Srečku Podbevšku pa se je pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, poslancem Državnega zbora mag. Matejem Toninom, podžupanom Aleksandrom Uršičem, občinskimi svetnicami in svetniki, predsednikom Gorske reševalne zveze Slovenije Janezom Rozmanom in podpredsednikom Markom Matajurcem.

Društvo Gorske reševalne službe Kamnik je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih. Dejavnost gorske reševalne službe opravlja brezplačno kot javno službo, ki je v javnem interesu in je humanitarna dejavnost. Osnovni namenin cilj delovanja Društva je prostovoljno pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in na težko dostopnih terenih.

Člani opravljajo preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju porečja Kamniške Bistrice. Vključeni so v sistem zaščite in reševanja Republike Slovenije. Večino dela opravijo v občini Kamnik, pokrivajo pa tudi območje občin Domžale, Komenda, Mengeš, Moravče, Lukovicain Trzin. Društvo po številu intervencij spada med najbolj obremenjene postaje GRS v Sloveniji. In še mimo enega pomembnega dejstva ne smemo – gorski reševalci so prostovoljci.  

Ob dobrodelnem koncertu je zbrane sprva pozdravil gostitelj dobrodelnega koncerta, predsednik Društva Gorske reševalne službe Kamnik Srečko Podbevšek, ki je pripovedoval o zgodovini alpinizma na Slovenskem ter med drugim dejal: »V gorah je dandanes tako, kot je bilo pred 100 in več leti. Gore so lepe, a včasih so tudi zelo ostre. Če se zgodi nesreča, pomagamo tisti, ki smo v tem okolju doma in se odzovemo kot ena sama skupina. Našo vizijo ustreznih prostorov danes uresničujemo tako, da smo se sami odločili, da si postavimo svojo streho nad glavo. Danes lahko z veseljem rečemo, da ima gorska reševalna služba, skoraj po 100 letih, svojo streho nad glavo. Res je, da jo je treba še nekoliko popraviti, a to bomo sami storili z veseljem. Ob tem bomo imeli več časa za druženje, postali bomo še enotnejša ekipa, dobili bomo mlade sodelavce, ki bodo nadaljevali to tradicijo še daleč v prihodnost. To je vizija, ki jo želimo uresničiti. Veseli smo, da smo naleteli na takšen odziv. A ne zaradi tega, ker nam pomeni lažjo prvo fazo dokončanja objekta, ampak predvsem zato, ker vidimo, da imamo podporo ljudi. Da nas razumete. Da se nam ne bo težko lotiti kakršnegakoli izziva tudi v bodoče. Včasih je težko poiskati prave izraze, zato smo današnji večer želeli zaokrožiti na ta način, da pokličemo na pomoč pesem in glasbo. Hvala za vaše zaupanje in srečno, kadar se srečamo v gorah.«

Župan Matej Slapar pa je ob tej priložnosti povedal: »Iskreno smo vam hvaležni za vsakič, ko se odpravite reševati ljudi v stiski, ne glede na vremenske razmere, letni čas, in podobno… In da ne obupate, ko bi se marsikdo že vdal. Predvsem pa smo vam hvaležni za vsa rešena življenja. Vedno ste tam, kjer je nesreča, ne samo v gorah in na drugih težko dostopnih terenih, ste tudi v jamah ter ob poplavah, potresih in plazovih. Ste ljudje z širokimi znanji, odprtega srca in predani, ste srčni in nesebični prostovoljci in zato nepogrešljivi v našem življenju. Želim si, da bi ostalo gorsko reševanje še naprej tako pomembna sestavina naše nacionalne identitete. Še enkrat iskrena hvala za plemenito delo, ki ga opravljate. Zahvala pa gre tudi vašim najbližjim, ki verjetno, v skrbi za vašo varnost, prebedijo prenekatero noč.«

Večer je bil predvsem v znamenju glasbe. Zabavali so nas Andrej Šifrer, Kvatropirci, Klapa Mali grad, Prvo slovensko pevsko društvo LIRA Kamnik, Ansambel Špica in Ansambel Viharniki. Za preplet misli in besed je poskrbela Barbara Božič.

Člani Društva Gorske reševalne službe Kamnik imajo še vedno odprt poseben račun za donacije, lahko donirate tudi preko SMS donacije, več o akciji pa si lahko preberete tukaj.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo