DOBER DAN ŽIVLJENJE! DOBER DAN IN VSE NAJBOLJŠE OBČINA DOMŽALE!

0
1342

V mesecu aprilu Občina Domžale praznuje rojstni dan, zato se skozi ves mesec v ta namen tradicionalno zvrstijo številni dogodki in prireditve, s katerimi obeležimo naš občinski praznik. Med osrednje praznovanje spada slavnostna seja ob občinskem prazniku, na kateri vsako leto najbolj zaslužnim posameznikom in organizacijam podelijo nagrade in priznanja Občine Domžale. Letos je najvišje priznanje – Zlato plaketo Občine Domžale prejel Foto, kino in video klub Mavrica Radomlje in sicer ob 50-letnici uspešnega dela za ohranjanje zgodovine in kulturne dediščine.

19. aprila Občina Domžale praznuje rojstni dan. Na ta dan pred 67 leti, so bile Domžale razglašene za mestno občino. Občinski praznik pa nikoli ne mine neopazno, saj vsako leto skozi ves april potekajo številni dogodki in prireditve. Praznik Občine Domžale vsako leto obeležimo tudi s slavnostno sejo in podelitvijo občinskih priznanj in nagrad najbolj zaslužnim občankam in občanom ter organizacijam.

Letošnja slavnostna seja ob občinskem prazniku je v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale potekala v torek, 16. aprila 2019. Slavnostne seje so se udeležili župan Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec, častni občan Peter Primožič, svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale ter ostali gostje.

Rdeča ni kulturnega programa na letošnji slavnostni seji je bila »Dober dan življenje!«, zasnovo in program prireditve pa je pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale, ki jo vodi Matej Primožič, v programu, ki ga je povezoval Jure Longyka, pa so nastopili:  Sebastian Bertoncelj in Maja Klinar Bertoncelj, Katrinas, Kvartet trobil Godbe Domžale in Foto, kino in video klub Mavrica Radomlje.

Pesem Toneta Pavčka »Dober dan življenje!«, ki jo je v uvodu prebral Jure Longyka, voditelj prireditve, je bil moto tokratne slavnostne seje ob prazniku Občine Domžale, ki je umeščen med svetovni dan poezije (21. marca) in svetovnim dnevom knjige (23. aprila): »Druženje, ki se vselej odvija v času brstenja in cvetenja. V času, ko sta ključni besedi pomlad in igra. V času, ko sta glavna influencerja Jaro in Vesna, nosilca staroslovanskih imen za mladost, radost, moč in bujnost. V času, ko je dan vse daljši in se vsak poseben zdi res. In, če dan presejemo skozi staro modrost: konec dober, vse dobro, je treba vsak dan poskrbeti za dober večer. In danes ne dvomimo, da bo večer dober. Za nagrajence, za nastopajoče in za vse vas, ki ste si vzeli čas za nas.«

Župan Toni Dragar je v uvodu slavnostne seje pozdravil vse nagrajence in goste ter dejal, da se Občina Domžale ponaša s kar nekaj priznanji: »Naša naloga pa je, da ta priznanja nadgradimo z novimi in verjamem, da nam bo skupaj uspelo.« Še posebej se je zahvalil nagrajencem Občine Domžale, saj je bil tudi delček njihovega življenja in dela vtakno v ta priznanja. »Danes praznujemo, zato se imejmo lepo in iskreno zaploskajmo našim nagrajencem, vsakemu posebej in na koncu vsem skupaj. Lepo se imejte in naj živi »Prostor zadovoljnih ljudi« ter vse najboljše občanke in občani in Občina Domžale,« je še dejal župan v uvodu slavnostne seje.

Prejemniki plaket in nagrad Občine Domžale

ZLATA PLAKETA OBČINE DOMŽALE – FOTO KINO VIDEO KLUB MAVRICA RADOMLJE
Foto kino video klub Mavrica Radomlje letos praznuje 50. obletnico svojega delovanja. V društvu delujejo fotografska, filmska in video sekcija. V času, ko je bila ljubiteljska filmska dejavnost na višku, so posneli več kot 200 dokumentarnih in igranih filmov – tudi v sodelovanju z nekdanjo dramsko sekcijo.  V zadnjem desetletju, ko je zelo uspešno filmsko dejavnost izpodrinila video tehnika, člani filmske sekcije urejajo bogato filmsko nasledstvo in arhive, prirejajo filmske večere, na katerih prikazujejo svoje uspešne avtorske filme, vsako leto pa posnamejo še en do dva nova filma. Med številnimi dosežki naj omenimo prve nagrade na nekdanjih jugoslovanskih  festivalih ljubiteljskega filma, priznanja in posebne nagrade na mednarodnih in republiških festivalih, plakete Narodne tehnike Jugoslavije, srebrno priznanje OF in številne druge nagrade. Posebej pomembno je delovanje mladih fotografov in ohranjanje filmske kulturne dediščine v okviru arhiva ljubljanske Kinoteke. Prav po njihovi zaslugi imamo tako Občina Domžale kot njena širša okolica na fotografijah, filmskih in video trakovih ohranjen pomemben del zgodovine ter kulturne dediščine.
Ob tem je treba posebej opozoriti na dolgoletnega predsednika kluba Janeza Kosmača, ki je  že od rane mladosti ljubiteljski kulturni in društveni delavec, ustanovni član, ki je živel, rasel ter dozorel skupaj z Mavrico ter je vsekakor najbolj zaslužen, da je klub deloval vseh 50 let. Hkrati je Janez Kosmač vizionar: njegovo zgodnje razumevanje pomembnosti fotografije in kratkega filma je skozi dolgo dobo 50 let pripomoglo k ohranjanju naše dediščine in krepitvi narodne zavesti.

SREBRNA PLAKETA OBČINE DOMŽALE – MARIKA HALER
Marika Haler je poznana kot pevovodja Ženskega pevskega zbora Stane Habe Društva upokojencev Domžale. Vodi ga že več kot 18 let. Hkrati  vodi pevski skupini ljudskih pevcev, in sicer: moško v okviru Pevskega zbora Janez Cerar, in žensko skupino v okviru Šole zdravja Domžale.  Med nami je že dobrih 47 let.  Glasba in petje jo spremljata vse življenje, v katerem je zvesta slovenski ljudski pesmi in zborovskemu petju. Že na Osnovni šoli Domžale je vodila pevske zbore, v  pevcih krepila ljubezen do petja,  po upokojitvi se je vključila v tedanji Ženski pevski zbor DU Domžale ter po odhodu pevovodje Staneta Habeta v  letu 2000 prevzela zbor. Ta je pod njenim vodenjem bistveno izboljšal kvaliteto petja ter popestril in obogatil svoj program. Pod vodstvom Marike Haler, ki je pravzaprav zaljubljena v ljudsko glasbo, dosegajo dekleta velike uspehe. Čeprav pojejo ljubiteljsko, je njihovo petje velikokrat profesionalno, zanj pa so prejele številne pohvale in priznanja. Marika Haler je na področju kulture, zborovskega petja in ljudske glasbe, pravzaprav opravila življenjsko  delo, ki se kaže v dobrem delu pevskih skupin, ki jih vodi in številnih ljubiteljih petja, ki jim radi prisluhnejo. V letu 2018 se je kot prostovoljka pridružila projektu STAREJŠI ZA STAREJŠE pri Društvu upokojencev Domžale.

SREBRNA PLAKETA OBČINE DOMŽALE – JOŽEFA KOŠAK
Upokojena šivilja slamnikov v nekdanji domžalski tovarni Univerzale že več kot dve desetletji aktivno sodeluje pri ohranjanju slamnikarske dediščine na Domžalskem in bistveno prispeva k prepoznavnosti, širšemu poznavanju in prenosu na mlajše generacije. Je ena zadnjih slamnikaric, ki še zna izdelati in sešiti slamnik,  gorenjski cekar ter druge slamnikarske izdelke.  Slovensko in domžalsko slamnikarsko kulturno dediščino ohranja z neposrednim prikazovanjem izdelave in šivanja tradicionalnih slamnikov na sejmih in prireditvah, kjer z obiskovalci deli informacije o slamnikarstvu, sodeluje pa tudi kot  demostratorka v vodenem obisku Slamnikarskega muzeja. Svoje znanje in vedenje z veseljem in entuziazmom prenaša na mlade raziskovalce in študente, sodeluje pri pedagoških, andragoških programih ter prireditvah. Pomembno je njeno mentorsko delo in vloga pri prenosu znanja ter veščine za izučitev novih šivilj slamnikov, ki jim posreduje strokovno znanje, od tehničnih podrobnosti do spretnostni ročnih znanj. Z aktivno in dolgoletno vlogo pri revitalizaciji slamnikarstva je pripomogla h krepitvi lokalne identitete, pridobitvi novih priložnosti za tržno dejavnost in dopolnitvi turistične ponudbe Občine Domžale.

BRONASTA PLAKETA OBČINE DOMŽALE – DAMJAN TOMAŽIN
Damjan Tomažin je dirigent Godbe Domžale od leta 2006. Vloga dirigenta in sama osebnost dokazujeta veliko vlogo in zasluge za ugled ter prepoznavnost Domžal v glasbenem in širšem smislu. Je profesor pozavne in evfonija. Po študiju se je vključeval v različne glasbene zasedbe in orkestre, med njimi tudi Simfonični orkester Domžale – Kamnik. Ko je Damjan Tomažin prevzel strokovno vodstvo, je domžalska godba iz leta v leto napredovala in osvojila vrsto priznanj, med njimi tudi zlatih plaket, ki jo uvrščajo  med najboljše pihalne orkestre v Sloveniji. Izdala je tri samostojne zgoščenke ter na številnih prireditvah navduševala s svojo kvaliteto in raznovrstnostjo. Sicer je Damjan Tomažin širše vpet v družbeno življenje, pozitivno naravnana osebnost, predvsem pa človek, ki obogati vsako družbo in ki je med Domžalčani izredno priljubljen, predvsem zaradi svoje predanosti.

BRONASTA PLAKETA OBČINE DOMŽALE –  JANEZ MEDVEŠEK
Janez Medvešek je fotograf, slikar, pesnik, pisatelj in član Planinskega društva Domžale. Je ljudski ustvarjalec najžlahtnejše sorte, ki je v samozaložbi izdal pesniške zbirke in prozna dela, med njimi Potepi po Sloveniji – vodnik za starejše in gibalno ovirane, zvočno zgoščenko Pesmi in misli ter več kot sto stenskih koledarjev. Je odličen fotograf z nad 800 tisoč posnetki slovenske kulturne krajine, njegovo delo obsega 330 daljših fotografskih, zvočnih in domoznanskih reportaž o Sloveniji, o pokrajini in ljudeh, začinjenih z lastno poezijo, vtisi in prigodami. Najlepše posnetke z besedili združuje v zgodbe, jih opremlja z glasbo in jih objavlja na spletu in v elektronskih medijih. Svoje ustvarjanje predstavlja na razstavah. Janezova geografija Domžal je izjemen dokument, ki ga odlikujejo globoka predanost, izjemna ustvarjalnost in iskrena ljubezen do domačega kraja.

BRONASTA PLAKETA OBČINE DOMŽALE – VIDA PERNE
Vida Perne je prostovoljka, ki precizno prepoznava potrebe in probleme ljudi. Ves svoj prosti čas namenja invalidom in je vedno pripravljena pomagati. Svojo skrb in zavzetost že štiri mandate kot predsednica Medobčinskega društva invalidov Domžale uspešno uresničuje, saj se je z njenim prihodom na funkcijo predsednice izboljšal organizacijski in materialni položaj društva, povečala se je skrb za vse člane, kar so omogočili tudi novi prostori.  V letu 2013 ji je ob mednarodni podpori uspelo pridobiti donacijo za nakup prilagojenega vozila za invalide. Z njim lažje uresničujejo programe društva in nove oblike pomoči. Člani ji zaupajo, saj pri delu izraža vrednote, kot so: skrb za sočloveka, posluh za težave marginaliziranih skupin, strokovnost, doslednost, poštenost, delavnost, komunikativnost, iznajdljivost, vztrajnost ter dinamična in stalna delovna pripravljenost

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno leta 1978, ima 308 članov v 38 občinah osrednje Slovenije. V občini Domžale živi 19 članov paraplegikov in tetraplegikov.  Že štiri desetletja društvo uspešno uresničuje vse svoje naloge ter cilje za pomoč in lažje življenje svojih članov.  Z Občino Domžale društvo sodeluje vse obdobje, posebej se je delo uspešno okrepilo na športnem področju po zaslugi Cvetke Štirn. Že več kot 20 let društvo pripravlja tradicionalno srečanje kegljačev iz vse Slovenije za pokal Občine Domžale ter skupno organiziranje dobrodelnih koncertov na katerih so zbirali sredstva za nakup kombijev ter za izboljšanje pogojev svojega dela.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – VERONIKA POGAČAR
Gospa Veronika Pogačar aktivno deluje v več društvih v domžalski občini, med njimi v  Likovnem društvu Senožeti in Turističnem društvu Radomlje – Sekcija narodnih noš. Vsako leto poskrbi vsaj za eno razstavo na temo oblačilne dediščine, se udeležuje dnevov narodnih noš v Kamniku, je pa tudi aktivna slikarka, ki razstavlja v okviru Likovnega društva Senožeti, izdala pa je tudi zbirko starih kuharskih receptov. Z aktivnim delovanjem v društvih in Krajevni skupnosti Radomlje je zgled vsem krajanom. S prizadevnim delom dviga kulturni nivo in ohranja identiteto lastnega naroda, kar je v današnjih časih velikokrat prezrto.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – dr. TOMAŽ LAVRIČ
Dr. Tomaž Lavrič je član Ribiške družine Bistrica Domžale od leta 1986. Vseskozi s prostovoljnim delom, pripravljenostjo, zagnanostjo, sodobnimi pristopi in ustvarjalnostjo skrbi za prepoznavnost ribiške družine, pomen športnega ribolova ter razvoj sladkovodne ribiške dejavnosti v širši skupnosti. Piše članke in prispevke s ciljem ozaveščanja javnosti o varovanju voda, vodnih virov in živih bitij. Sodeluje in organizira čistilne akcije, izobraževanja ter promocijske dejavnosti. Prizadevno opravlja naloge tajnika ribiške družine, je aktiven ribiški inštruktor in deluje tudi  v Zvezi ribiških družin Ljubljana in Ribiški zvezi Slovenije.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – CITRARSKA SKUPINA NOTICE (Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale)
Notice so skupina citrark, ki delujejo skupaj od oktobra 2013 in so na pobudo Bože Bauer, njihove osrednje voditeljice, organizirane v okviru  Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale – Društva Lipa. Dekleta so se z igranjem na citre srečale ob vstopu v tretje življenjsko obdobje. Od začetka je njihov mentor priznani Peter Napret. Veliko nastopajo po celi Sloveniji in so postale prave ambasadorke tega ljudskega glasbila, predvsem pa so prispevale, da so Domžale v zadnjih letih z njihovimi tradicionalnimi citrarskimi nastopi postale pravo slovensko citrarsko središče, predvsem pa so po celi Sloveniji postale znane sedaj že po tradicionalni prireditvi S citrami po Domžalah.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – ANKA CERAR
Anka Cerar je dolgoletna prizadevna prostovoljka, ki že desetletja opravlja pomembne naloge v Krajevni skupnosti Simona Jenka Domžale, pri tabornikih v »Rodu skalnih taborov Domžale«, Planinskem društvu Domžale ter TVD Partizan  Domžale.  Je ustanovna članica Univerze za tretje življenjsko obdobje – Društva Lipa Domžale in je v društvu dve desetletji s prostovoljnim delom predano in odgovorno opravljala zahtevno delo na finančno-računovodskem področju, znana pa je tudi kot prizadevna animatorka  pri jogi, telovadbi, kolesarjenju in pohodništvu., kjer ob zadržanosti vodij opravlja tudi strokovno vodenje.

Čestitke vsem letošnjim občinskim nagrajencem tudi z naše strani!

Vir: Občina Domžale
Tekst: Domžalec.si
Foto: Vido Repanšek

 

Oglasno sporočilo