Vprašanja in pobude občinskih svetnic in svetnikov Občine Domžale ter odgovori pristojnih služb

0
1060

Občina je v lanskem letu namenila 300.000 € za obnovo umetne trave v Radomljah. Ni bilo pojasnjeno na kakšni pravni podlagi so to dobili. Športni park Radomlje je seveda v zasebni lasti. Zavod za šport in rekreacijo Domžale je na vprašanja društev, ki so se pozanimala o dostopnosti terminov na tem igrišču, odgovoril, da zavod nima tega v upravljanju. Kako je možno, da imamo v Domžalah športne površine, ki jih direktno financira Občina Domžale in ne pridejo pod upravljanje Zavoda za šport in rekreacijo Domžale? Termini niso na voljo vsem društvom, ki bi si želeli in imajo skupno pravico do teh terminov.
Matej Oražem /LMM-Lista Metoda Marčuna za Domžale

Investicijo zamenjave umetne trave v Športnem parku Radomlje v višini 163.887,25 EUR brez DDV je Občina Domžale izvedla na podlagi podeljene stavbne pravice s strani lastnikov zemljišč na katerih leži igrišče. Trenutno smo v fazi določanja novega upravljalca objekta.
Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije

______________________________________________________________

Prosim za pojasnilo o namenu porabe 350.483,71 EUR javnih sredstev, ki jih je prejel Marjan Podgoršek, v letih 2017 in 2018 s strani Občine Domžale. Ta javni podatek sem zasledil v ERAR-ju, javni evidenci. Ob tem me zanima tudi namen porabe v znesku 9.938,11 EUR z dne 7.11.2018, za istega upravičenca.
mag. Branko Heferle /LMŠ-Lista Marjana Šarca

Občina Domžale je Marjanu Podgoršku, nosilcu dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v obdobju 10 let (od 1.12.2008 do 31.12.2018) nakazala po podatkih iz glavne knjige občine Domžale, znesek v višini 353.458,27 EUR. Sredstva v posameznih letih so bila pretežno nakazana za vzdrževanje poti in površin ob rekreacijski osi ob Kamniški Bistrici (mulčenje zelenice ob poti, brežine in platoja ob Kamniški Bistrici). Sredstva v višini 9.938,11 EUR so bila dne 7.11.2018 nakazana za vzdrževanje rekreacijskih poti ob Kamniški Bistrici, ki je bilo izvedeno 6.10.2018.
mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo

______________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu marcu 2019 (v EUR)

Druga plačila (???)                                       135.330,33
VRTEC Domžale                                           197.840,45
VRTEC URŠA                                               177.873,82
KPL d.o.o.                                                   161.667,26
PLAČE Občina Domžale                                  98.598,42
LAVACO d.o.o.                                              83.166,97
RAVNIKAR POTOKAR d.o.o.                            71.919,00
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                59.489,22
KNJIŽNICA DOMŽALE                                    54.146,34
PRENOVA – GRADBENIK d.o.o.                       53.529,10
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale     51.698,68
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE   49.375,00
PETROL d.d. Ljubljana                                   34.747,99
EIS Skočaj d.o.o.                                          32.181,61
OSNOVNA ŠOLA DOB                                    23.779,20
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                            21.961,78
ENERGIJA PLUS d.o.o.                                  18.117,57
ZAVOD Dominik Savio Karitas Domžale          17.319,55
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA                  16.291,98
OŠ Preserje pri Radomljah                            16.210,85
OSNOVNA ŠOLA RODICA                              13.668,08
JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE DOMŽALE  13.275,66
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                         12.599,98

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Iz tiskane izdaje časopisa!

Oglasno sporočilo