TeDni(K) Občine Kamnik (29.4.2019)

0
1535

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega, Srednje vasi in na Vasenem. V naselju Markovo je izvajalec del uredil parkirišče za stanovalce Markovega, ki zaradi popolne zapore ceste ne morejo dostopati do stanovanjskih hiš. V naselju Vrhpolje se je začelo polaganje obrabne plasti asfalta.

Ureditev Žebljarske ceste

Občina Kamnik sočasno z gradnjo optičnega omrežja na Žebljarski cesti v Kamniku na tem odseku izvaja razširitev dela vozišča, kjer elementi ceste to omogočajo. Razširitev bo izboljšala srečevanje vozila na tej cesti ter, z dograditvijo nove javne razsvetljaveizboljšala vidnost pešcev na tem odseku. Dela izvaja vzdrževalce občinskih cest Komunalno podjetje Kamnik d. o. o.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izvajalec del je v preteklem tednu končal z zaključnim slojem asfaltiranja športnega igrišča pri Podružnični šoli Zgornji Tuhinj.

Preko 400 kamniških otrok na krosu osnovnih šol

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je v sodelovanju s Športno Kulturnim društvom Mekinje organiziral Občinsko prvenstvo osnovnih šol v krosu.

Tekmovanja, ki je potekalo tudi v okviru 31. Mekinjskega krosa in 13. Memoriala Mira Petka, se je udeležilo preko 400 osnovnošolcev in osnovnošolk iz kamniške občine, starte najmlajših pa si je ogledal tudi kamniški župan Matej Slapar. Tekmovanje je že šesto leto zapored potekalo na progi Mekinjskega krosa, ki je potekal v soboto, 27. 4. 2019. Rezultate najboljših treh v posamezni kategoriji kamnišega krosa si lahko ogledate tukaj.

Oddelek za razvoj in investicije

Javni poziv LAS Srce Slovenije

Razvojni svet LAS Srce Slovenije je na 14. dopisni seji, dne 25. 4. 2019, potrdil predlog spremembe roka za vložitev predlogov operacij na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2019 za sklad EKSRP. Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje se tako podaljša do petka, 31. 5. 2019. V primeru oddaje na pošto (velja datum poštnega žiga), oziroma do 31. 5. 2019 do 12. ure (v primeru osebne oddaje, na sedežu LAS Srce Slovenije na Jerebovi ulici 14 v Litiji). Prav tako se premakne rok za zadnja vprašanja, in sicer so vprašanja možna do vključno 27. 5. 2019.

Odprta vrata kamniških kmetij

Odprta vrata kamniških kmetij Med pomembnimi usmeritvami Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije, v kateri aktivno sodeluje tudi Občina Kamnik, je spodbujanje samooskrbe podeželja Srca Slovenije z lastnimi prehranskimi pridelki in izdelki lokalnih kmetij. Prav na to temo izvaja LAS Srce Slovenije projekt sodelovanja Odprta vrata kmetij, v katerega so vključene tudi posamezne kamniške kmetije, ki odpirajo svoja vrata in vabijo k izkustvenem učenju, kako do zdrave in lokalno pridelane hrane.

Projekt se osredotoča na dve skupini izdelkov, ki skupaj tvorijo seneno in sadno verigo: seneno mleko in izdelki iz senenega mleka ter jagodičevje, sadjarstvo in izdelki iz predelanega sadja. Na področju senenega mleka se z drugimi kmetijami z Gorenjske povezuje Kmetija pri Ropet iz Volčjega Potoka, ki hkrati sodeluje tudi v sadni verigi, skupaj s Sadjarskim društvom Tunjice in Ekološko kmetijo Matevžuc iz Tuhinjske doline.

Na kmetijah so razvili izobraževalne, mentorske in izkustvene programe za različne ciljne skupine. Na Kmetiji pri Ropet se boste lahko preko izkustvenih programov seznanili s posebnostmi sušenja sena za pridelavo senenega kozjega mleka in polizdelkov, v mentorskih in izkustvenih programih pa boste izvedeli na kakšen način poteka pridelava jagod, kako se skrbi za jagodičevje in spoznali, katere so prednosti in izzivi pridelave jagod. Sadjarsko društvo Tunjice je pripravilo programe vzpostavitve sadovnjakov avtohtonih sort in mentorske programe, v sklopu katerih se boste obiskovalci na praktičen način seznanili s cepljenjem in vzgojo drevesnih vrst. Ekološka kmetija Matevžuc pa je razvila programe prenosa znanj in izkušenj predelave sadja. Obiskovalci boste na kmetiji spoznali pomen ekološkega sadjarstva, za katere produkte lahko uporabljamo sadje in kako se izdeluje sadni kis in vino.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Več o projektu in aktivnostih si lahko preberete na spletni strani LAS: www.las-srceslovenije.si.

Tradicionalni zeliščarski festival v Srcu Slovenije

.8. junija bo na Geossu dan dišečih doživetij in zdravih spoznanj

Na prizorišču, kjer bodo zeliščarji iz vse Slovenije ves dan ponujali svoje izbrane zeliščne izdelke, bo opoldne zazvenela pesem pevke Ditke, znane po pesmih Ferija Lainščka. Pridružili se ji bodo otroci iz šole in vrtca na Vačah, slišali pa jih bodo vsi, ki se bodo že dopoldan čudili zdravilnim močem bezga, uživali v okusu pečenih zeliščnih dobrot in žlikrofov, omogočili otrokom ustvarjanje z glino v keramični delavnici in prisluhnili strokovni okrogli mizi o podjetni prihodnosti zeliščarstva, ki se je bo udeležila tudi Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Popoldne se bodo nekateri odpravili na nabiranje rastlin po travnikih Slivne in si izdelali herbarij, drugi bodo pekli pico z zelišči, tretji si bodo morda raje izdelali zeliščno milo ali pa prisluhnili Vlasti Mlakar o ljudskem zdravilstvu, Antonu Komatu o tradicionalnih ekoloških znanjih, Dušici Kunaver o čarodejni moči rastlin v ljudski dediščini ali Nataši Ferant o vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin.

Tako živahno bo letos na zeliščarskem festivalu, ki s selitvijo na Geoss v Spodnjo Slivno pri Vačah postaja tradicionalen. Organizatorji – Zadruga Jarina in LAS Srce Slovenije v sodelovanju z gostoljubnimi domačini, zbranimi pod okriljem Društva za razvoj Slivne – za letos obljubljajo tudi brezplačno varstvo otrok!

Program, ki se še bogati, lahko spremljate na spletnih straneh in družabnih omrežjih Zadruge Jarina in LAS Srce Slovenije. Vabljeni k obisku in sodelovanju!

Sistem izposoje koles

V tem tednu so bila poleg postaje na avtobusni postaji zaključena tudi gradbena dela na postaji pri Domu kulture Kamnik. Na tej lokaciji so bila sočasno izvedena tudi dela za postavitev polnilnice za električna vozila. Zaključujejo se dela na postaji pri Glasbeni šoli Kamnik.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti»Ureditev LC 160041 Tunjiška Mlaka – Zadnji vrh«. Hkrati je na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 10. 5. 2018, do 9. ure.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo