TeDni(K) Občine Kamnik (6.5.2019)

0
1790

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega, Srednje vasi in na Vasenem. V naselju Vrhpolje se je položila obrabna plast asfalta, v Srednji vasi pa je izvajalec del pričel z asfaltiranjem. V tem tednu je predvideno nadaljevanje asfaltiranja, zato vse stanovalce na teh območjih naprošamo za razumevanje in strpnost.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo in odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na podlagi 63. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih je od 9. 4. 2019 do vključno 24. 4. 2019 na Občini Kamnik potekala javna razgrnitev elaborata komasacije Drnovo.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt CityWalk

V okviru projekta CityWalk vabljeni na pravljico v žepu in interaktivno delavnicoProjekt CityWalk s pomočjo okrepljene vloge aktivnih trajnostnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ozavešča meščane v Podonavski regiji o pomenu zmanjšanih emisij in hrupa, ter vzpostavitvi varnejšega prostora za življenje. Glavni namen projekta je izboljšanje ključnih pogojev za hojo. V sredo, 8. maja 2019, bomo v Kamniku izvedli dva dogodka z namenom ozaveščanja javnosti.

Za vas smo pripravili program S pravljico v žepu. Program vključuje lahkoten, uro in pol dolg sprehod po mestni pravljični poti in pripovedovanje pravljic, ki so del mestne pravljične poti. Ta nas vodi od Bistrice do mestnega jedra, mimo drevoredov, čez mostove s pogledi na kamniške vršace. Sprehod bo potekal ob 17. uri, namenjen pa je vsem zainteresiranim meščanom in obiskovalcem. Zbirno mesto je pri pitniku pri mostu čez Kamniško Bistrico (ob obvoznici, pri krožišču). Za več informacij in prijave se lahko obrnete na gospo Sabino Zore iz Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, na telefonsko številko 01/831 12 17 ali po elektronski pošti sabina.zore@kam.siŠtevilo mest je omejeno, točno zbirno mesto pa izveste ob prijavi.

Ob 17. uri bo v Samostanu Mekinje potekala interaktivna delavnica, namenjena vsem, ki si želite soustvarjati boljše bivalno okolje. Delavnico o aktiviranju prebivalcev na temo hoje v Kamniku bo vodila Tina Divjak iz Centra za nevladne organizacije Slovenije. Skupaj bomo iskali odgovore na vprašanja: kako uskladiti interese meščanov z interesi odločevalcev? Kako določiti prioritete? In kako prepričati župana? Svojo udeležbo potrdite do srede, 8. maja 2019, do 12. ure na elektronski naslovkatja.kunstelj@kamnik.si

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here