Vprašanja za župana Občine Domžale ter prejeti odgovori

1
2346

V letošnjem letu je predvidena prenova Kolodvorske ulice. Ali je prenova del celostne strateške prenove centra Domžal (vključno s tržnico oziroma makadamskim parkiriščem, podhodom pri železniški progi, SPB-1) ali gre spet samo za krpanje »lukenj« in nesmiselno porabo proračunskih sredstev?
Predviden strošek prenove je 433.001 EUR. Dela naj bi trajala tri mesece!
Z drugim delom investicijsko vzdrževalnih del Kolodvorske ceste se bo preuredilo območje javnih površin od železniške postaje do Ljubljanske ceste, torej do križišča ki leži pri trgovini Mercator v centru Domžal. Dosedanja javna cesta poteka enosmerno, ob njej so parkirišča-modra cona za bližnje trgovine in potrebe kompleksa SPB-1. Z investicijsko vzdrževalnimi deli bo Občina Domžale na omenjenem območju preuredila cesto v javno površino, prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo. Javna površina je predvidena v enotni višini in tlakovana. Predvidena je ureditev priključka v semaforiziranem križišču z Ljubljansko cesto, ureditev javne razsvetljave, obnova vodovoda in kanalizacije, nova urbana oprema, javna razsvetljava in tudi zasaditev celotnega območja.
Urad župana Občine Domžale

Številna slovenska mesta svojim prebivalcem in obiskovalcem že omogočajo izposojo koles. Ali lahko, in kdaj, to pridobitev pričakujemo tudi v Domžalah?
V letošnjem letu ni predvidenih aktivnostih občine v smeri omogočanja izposoje koles.
Urad župana Občine Domžale

V predvolilnem času ste obljubljali nadomestni prostor za Težkoatletski klub Domžale, ki je zadnja desetletja deloval v kletnih prostorih Športne dvorane Domžale (prej HKC). Ali ste zanje že našli ustrezen prostor, oziroma, kako boste rešili njihovo prostorsko stisko glede na to, da so se že začela dela v Športni dvorani?
Težkoatletski klub Domžale do izgradnje novega objekta ali zagotovitve nadomestnih prostorov ostaja v kletnih prostorih Športne Dvorane Domžale. Z gradnjo novega objekta v športnem parku Domžale želimo zagotoviti vadbene prostore čim večji skupini uporabnikov različnih športnih panog, zaradi česar je pristop k projektu gradnje novega objekta kompleksnejši, same aktivnosti zahtevnejše in tudi časovno dolgotrajnejše.
Urad župana Občine Domžale

Naše bralce zanima, kdaj se bo začela prenova ploščadi pred TUŠ supermarketom v Domžalah (nekoč VELE), ki je napovedana za letos.
V letošnjem letu je predvidena obnova vhoda v športno dvorano. Ker bi bili vzporedni gradnji ploščadi in vhoda preveč medsebojno moteči, je obnova ploščadi za eno leto prestavljena.
Urad župana Občine Domžale

Občane zanima, če bo moderna solarna postaja postavljena tudi na drugi strani Ljubljanske ceste, torej v smeri proti Kamniku.
Postavitev solarne avtobusne postaje na drugi strani Ljubljanske ceste (v smeri proti Kamniku) v tem trenutku ni predvidena.
Urad župana Občine Domžale

Kar nekaj bralcev se je obrnilo na nas s pobudo za odprtje ograjenega sprehajališča oziroma igrišča za njihove štirinožne pasje ljubljenčke. Glede na to, da imamo v Domžalah veliko psov, ki se zelo pogosto sprehajajo ob Kamniški Bistrici, nekateri lastniki jih večkrat puščajo tudi neprivezane, nas zanima, kakšne so možnosti za izvedbo tovrstnega projekta.
Sporočamo vam, da gradnja ograjenega sprehajališča oziroma igrišča za štirinožne pasje ljubljenčke v tem trenutku ni predvidena.
Urad župana Občine Domžale

Na spletu je objavljen Javni razpis za zbiranje predlogov za sof. investicij izgradnje razsvetljave nepokritih šport. objektov, sof. investicij v novogradnje pokritih šport. objektov in sof. opremljanja šport. objektov in površin olimpijskih športnih centrov v letu 2019. Zanima nas, če bo k zamenjavi, energijsko potratnih reflektorjev z neprimerljivo bolj ekonomičnimi LED reflektorji na nogometnih igriščih, pristopila tudi Občina Domžale.
Na omenjeni razpis se ne prijavljamo, ker v letu 2019 nimamo predvidenih investicij, ki bi vsebinsko ustrezala razpisnimi pogojem. Menjava reflektorjev na stadionu Domžale trenutno ni uvrščena v načrte razvojnih programov Občine Domžale.
Urad župana Občine Domžale

V Domžalah se je pričela prenova vhoda v Športno dvorano. Kakšni so predvideni stroški in kdaj naj bi bila dela zaključena? Ali bodo stroški in zaključek del v predvidenih okvirih in kakšen bo doprinos prenove?
Obnova vhoda v športno dvorano je razdeljena na dve fazi. V prvi fazi se bo prenovil kletni del, v drugi fazi se prenovi pritličje. Izvajalec 1. faze obnove je podjetje SGP GRADITELJ d.d., vrednost pogodbenih del znaša 357.889,90 evrov. Z deli so pričeli v začetku aprila. Rok za dokončanje del je julij 2019. Druga faza obnove je v razpisnem postopku, predvidoma pa se bo pričela po zaključku 1. faze.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu aprilu 2019 (v EUR)

Druga plačila (???)                                          135.330,33
VRTEC Domžale                                              197.840,45
VRTEC URŠA                                                  177.873,82
KPL d.o.o.                                                     161.667,26
PLAČE Občina Domžale                                     98.598,42
LAVACO d.o.o.                                                 83.166,97
RAVNIKAR POTOKAR d.o.o.                               71.919,00
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                   59.489,22
KNJIŽNICA DOMŽALE                                       54.146,34
PRENOVA – GRADBENIK d.o.o.                           53.529,10
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale        51.698,68
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE      49.375,00
PETROL d.d. Ljubljana                                      34.747,99
EIS Skočaj d.o.o.                                             32.181,61
OSNOVNA ŠOLA DOB                                       23.779,20
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                               21.961,78
ENERGIJA PLUS d.o.o.                                      18.117,57
ZAVOD Dominik Savio Karitas Domžale              17.319,55
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA                      16.291,98
OŠ Preserje pri Radomljah                               16.210,85
OSNOVNA ŠOLA RODICA                                 13.668,08
JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE DOMŽALE     13.275,66
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                           12.599,98

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Zupan glede rekonstrukcije Kolodvor.cedte-2. del NE UPA napisati, da “pretediev v JAVNO povrsino” pomeni,

    da bo cesto zaOSEBNI AVTOMOBIL.PROMET Z A P R L !

    Da pa bo promet po cesti proti SEVERU vsaj POTROJEN (mimo zahodn.dela SPB-1 (parkir., nadz.gar, podzemn.park.SPB-1) in PROMETNA VARNOST NEDOPUSTNO ZNIZANA,

    o tem pa POPOLNOMA N I C !!!

    Zato pa so se ptebiv.SPB-1 v STEDO, 08.5.2019 UPRLI samovolji obcinskega uradnistva in zahtevajo ODGOVORE na svoja vprasanja.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here