TeDni(K) Občine Kamnik (13.5.2019)

0
948

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega, Srednje vasi in na Vasenem. V tem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na območju Markovega ter asfaltiranje na območju Soteske, zato vse stanovalce na teh območjih naprošamo za razumevanje in strpnost.

Ureditev Žebljarske ulice

V preteklem tednu je bila zaključena ureditev Žebljarske ulice v Kamniku, kjer je bila sočasno z izgradnjo optičnega omrežja izgrajena še javna razsvetljava ter prenovljena cesta.

Oddelek za družbene dejavnosti

Društvo Počitniško varstvo Kamnik bo tudi letos s pomočjo Občine Kamnik organiziralo poletno počitniško varstvo, ki bo potekalo od 26. junija do 30. avgusta 2019. Varstvo bo potekalo na Osnovni šoli 27. julij Kamnik v centru Kamnika, vsak dan med ponedeljkom in petkom, in sicer od 7.00 do 16. ure.

Prijave so že odprte in bodo potekale vse do 28. maja 2019, število mest za posamezni termin je omejeno. Prijavnico lahko dobite TUKAJ, na spletni strani matične šole ali na spletni strani društva Počitniško varstvo: http://pocitniskovarstvo.si/. Prijave otrok se zbirajo do zapolnitve mest. 

Cena dnevnega varovanja z vključenim kosilom, popoldansko malice, programom, zavarovanjem in akontacijo znaša 8 evrov (za otroke izven Občine Kamnik cena znaša 10 evrov). Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 030/313 324 ali se obrnete preko elektronske pošte pocitnisko.varstvo@gmail.com.

Strokovna komisija Slovenske filantropije je odločila, da naziv Prostovoljstvu prijazno mesto potrdi oziroma podeli Občini Kamnik tudi v letu 2019. Nazive Prostovoljstvu prijazno mesto bodo slavnostno podelili v času Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki bo potekal od 13. do 19. maja. Podelitev nazivov bo potekala na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo obeležen v torek, 14. maja 2019, ob 14. uri v Kulturnem domu Črna na Koroškem. Pred podelitvijo nazivov bo za dobitnice naziva potekal posvet z naslovom Ker želimo, da ljudje živijo z našo občino. Slavnostnega dogodka se bo v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Sandi Uršič.

Oddelek za urejanje prostora 

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo in odločb za odmero komunalnega prispevka.

Oddelek za razvoj in investicije

Usposabljanje za kulturne mediatorje

Vabljeni na usposabljanje za kulturne mediatorjeV okviru mednarodnega projekta PlurAlps bo v torek 14. in sredo 15. maja 2019, v Samostanu Mekinje potekalo usposabljanje za kulturne mediatorje, v organizaciji društva Up Jesenice. Usposabljanje je brezplačno in je usmerjeno v razvoj medkulturnih kompetenc za kvalitetnejšo socialno integracijo priseljencev v lokalno okolje. Prijave lahko pošljite na elektronski naslov info@up-jesenice.org ali na barbara.strajnar@kamnik.si. Za dodatne informacije pa lahko pokličete na mobilni telefon 041/216 963 ali pa si preberete tukaj.

Fundacija za šport

S strani Fundacije za šport smo dobili odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt »Obnova zunanjih odbojkarskih igrišč Pod Skalco« v višini 9.413 evrov. Občina bo v celoti zamenjala mivko na površini dveh igrišč in zamenjala razsvetljavo nad igrišči. Celotna vrednost investicije znaša 40.775 evrov.

Sistem izposoje koles

Gradbena dela za sistem izposoje koles so v zaključni fazi. V tem tednu so bila na dveh postajah izvedena tudi elektroinstalacijska dela in montaža postaj.

Polnilnice za električna vozila

S strani Eko Sklada smo prejeli Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za 3 AC polnilne postaje za električna vozila v višini 9.000 evrov. Celotna vrednost nakupa 3 AC postaj znaša 9.185 evrov. Polnilne postaje bodo nameščene na parkirišču pri pošti na Duplici, pri Domu Kulture Kamnik in pri Termah Snovik.

Zeliščarski festival v srcu Slovenije

LAS Srce Slovenije v sodelovanju z zadrugo Jarina in Društvom za razvoj Slivne organizira Zeliščarski festival v Srcu Slovenije, v soboto, 8. junija 2019, v Spodnji Slivni. V programu so tudi dejavnosti za otroke, v času strokovnih predavanj in okrogle mize pa bo poskrbljeno za brezplačno varstvo najmlajših. Na okrogli mizi bodo izbrani gostje, med katerimi bo tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec,spregovorili o podjetnosti v zeliščarstvu, ki postaja ena od perspektivnih panog za razvoj podeželja. Poznavalci, kot so znana zeliščarka Jožica Bajc Pivecetnobotaničarka Vlasta Mlakar, ekolog Anton Komatpoznavalka dediščine Dušica Kunaver in strokovnjakinja nacionalnega vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin Nataša Ferant bodo s svojimi strokovnimi predavanji obiskovalcem odstirali znanja prednikov in spodbujali željo po še več znanja o zeliščarstvu. Otroci in odrasli se bodo lahko preizkusili v oblikovanju gline v delavnici rokodelke Barbare Vrtačnik, nabiranju zelišč po travnikih Slivne in urejanju herbarija z zeliščarko Mojco Bokal, izdelavi mil z zeliščarko Sabino Grošelj ter peki zeliščnih dobrot in posebne pice z zelišči. Skupaj z zavodom Gost bodo slabovidni pripravljali žlikrofe. Živahno dogajanje bo opoldne strnjeno v centru Slivne, kjer bo koncert vse bolj priljubljene pevke Ditke, znane po pesmih Ferija Lainščka. Nastopili bodo tudi z otroci vrtca in šole v Vačah. Po 15. uri bodo obiskovalci lahko izkoristili posebne ugodnosti Pustolovskega parka Geoss. Program, ki se še bogati, lahko spremljate na spletnih straneh in družabnih omrežjih Zadruge Jarina in LAS Srce SlovenijeProjekt ITP Zeliščarske dediščine sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti»Prestavitev javne poti JP660281 Perovo v območju BS Petrol Perovo«. Hkrati je na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 22. 5. 2019, do 9. ure.

Projekt CityWalk

Projekt CityWalk s pomočjo okrepljene vloge aktivnih trajnostnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ozavešča meščane v Podonavski regiji o pomenu zmanjšanih emisij in hrupa, ter vzpostavitvi varnejšega prostora za življenje. Glavni namen projekta je izboljšanje ključnih pogojev za hojo. V ta namen sta se v preteklem tednu v Kamniku izpeljala dva dogodka z namenom ozaveščanja javnosti.

Razvojni center LAS Srce Slovenije je v sredo, 8. 5. 2019, ob 17. uri v Samostanu Mekinje organiziral interaktivno delavnico o aktiviranju prebivalcev na temo hoje v Kamniku, ki jo je vodil gospod Matej Cepin iz Socialne akademije. Na delavnici smo se na interaktiven način lotili iskanja predlogov/idej na primeru občine Kamnik, pri čemer smo se osredotočili na 4 vprašanja: Kaj je v občini dobro narejeno?Kaj v občini manjka?Kateri so neizkoriščeni potenciali? ter Katere so navdihujoče dobre prakse od drugod? Skupaj smo tako prišli do šestih ključnih ciljev oz. področij, na katere bi se bilo potrebno v prihodnje prioritetno osredotočiti. Tekom predavanja smo se lotili tudi vprašanja, kako na najbolj učinkovit način uskladiti interese meščanov in odločevalcev ter kako prepričati župana. Prišli smo do sklepa, da bistveno vlogo pri tem igrajo uspešne oblike participacije in da je ključnega pomena, da se pri odločanju oblikujejo mešana telesa (med civilno družbo in odločevalci) ter ustvarjajo gibanja, ki vključujejo osebne in neformalne stike.

Sočasno se je v občini odvijal tudi program S pravljico v žepu. Program je vključeval lahkoten, uro in pol dolg sprehod po mestni pravljični poti in pripovedovanje pravljic, ki so del mestne pravljične poti. Ta pot vodi od Bistrice do mestnega jedra, mimo drevoredov, čez mostove s pogledi na kamniške vršace. Sprehod je bil namenjen vsem zainteresiranim meščanom in obiskovalcem. 

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo