Župan dr. Milan Balažic sklical novinarsko konferenco o moravški okoljski problematiki

0
1343
Župan občine Moravče dr. Milan Balažic je v ponedeljek, 13. maja 2019 v Ljubljani sklical novinarsko konferenco z naslovom »Moravške ure kažejo Sloveniji minuto pred dvanajsto«. Na njej je sodeloval tudi vodja Ljudske iniciative Moravče (LIM) dr. Jurij Kočar. V svojem nastopu je župan povedal, da so bile izveden že tri raziskave okoljskega stanja (v letih 2007, 2017 in 2019), ki vse kažejo na visoko stopnjo onesnaženosti Moravške doline na področjih, ki jih z industrijskimi odpadki zasipava podjetje Termit. Medtem ko zadnja analiza izcednih voda Stražce in Drtijščice kaže na izjemno visoko toksičnost, pričakujemo še rezultate raziskave Ministrstva za okolje in prostor.
Dejstvo je, da država doslej država ni zaščitila svojih državljanov pred nastajajočo ekološko katastrofo, ki resno ogroža zdravje občank in občanov Moravč. V trenutku, ko lastniki podjetja Termit s svojo družbeno neodgovorno dejavnostjo odlaganja nevarnih odpadkov in uničevanja podtalnice služijo milijone evrov, je država pripravljena občini Moravče za »odškodnino« milostno nameniti drobiž – 50.000 evrov koncesnine.
Na deponijah Termita se še vedno odlaga azbest, steklena volna, plastika, olja, težke kovine, organske snovi in pepel. Pri težkih kovinah je dovoljena vrednost večkratno presežena: pri kormu 26-krat, kadmiju 19-krat, niklju 14-krat, cinku 7-krat in svincu dvakrat. Med organskimi snovmi najdemo nevarne fenole, formaldehide, naftole, krezole, dioksine in pesticide. V pepelu iz ljubljanske toplarne je strupeni arzenik, ki se izceja v vode. Vse to se namreč dogaja na vodovarstvenem območju. Vsako leto v Moravče navozijo najmanj 100.000 ton teh odpadkov, skupaj že prek 1,5 milijona ton.
Posledice so vidne na zdravju ljudi, kjer je opaziti vse več rakovih obolenj, silikoze in astme otrok. Vsega tega Moravčani ne bomo več trpeli. Zahtevamo, da država spoštuje ljudski referendum iz leta 2007, pa tudi pravni red Republike Slovenije in Evropske unije. Termitu mora država vzeti okoljevarstveno dovoljenje in prepovedati dovoz nevarnih odpadkov. Dejavnost Termita je treba omejiti in nastale izkope sonaravno sanirati. V kolikor država ne bo hitro in ustrezno ukrepala, bo občina Moravče skupaj z LIM-om organizirala vse načine demokratične državljanske nepokorščine. Župan je svoj nastop zaključil z besedami: »Potrpežljivosti smo pokazali dovolj. Vztrajali bomo. Doslej je živel le Termit, zdaj pa je čas, da zaživijo ljudje. Ne bomo dovolili, da nas zastrupljajo. Gre za naše preživetje. Moravče ne damo«.

Občina Moravče
Oglasno sporočilo