TeDni(K) Občine Kamnik (27.5.2019)

0
1419

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske in Markovega. Na območju začasnega parkirišča v Markovem, so bili nameščeni poštni predalniki za posamezne hiše, ki so znotraj območja popolne zapore. V tem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na omenjenih območjih. Vse stanovalce na teh območjih naprošamo za razumevanje in strpnost.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov sta prispeli dve vlogi, in sicer Župnija Mekinje (za nadaljevanje obnove glavnega baročnega oltarja v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Mekinjah) ter Župnija Gozd (za obnovo zvonila v zvoniku župnijske cerkve svete Ane na Gozdu). Strokovna komisija je pregledala prispeli vlogi in Župniji Mekinje dodelila 8.912,80 evrov, Župniji Gozd pa 7.884,40 evrov.

Občina Kamnik tudi v letošnjem letu sofinancira izvajanje dejavnosti, koordinacijo oz. aktivnosti, ki na ravni celotne občine povezuje akterje na terenu, ki se srečujejo s problematiko odvisnosti od drog in drugih nekemičnih odvisnosti. Ciljna skupina uporabnikov so učenci vseh kamniških osnovnih šol, dijaki Gimnazije in Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik in ne šolajoča se mladina. Na javnem razpisu je bil kot izvajalec izbran Mladinski center Kotlovnica, za kar mu je letos namenjenih 8.500 evrov.

Občina Kamnik je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  in sicer za sofinanciranje investicij izgradnje LED razsvetljave nepokritih športnih površin. Za prijavljen projekt osvetlitev Stadiona Prijateljstva v Mekinjah je Občini Kamnik dodeljenih 100.000 evrov nepovratnih sredstev. Investicija se bo predvidoma izvajala v jesenskem času, sredstva s strani ministrstva pa morajo biti porabljena do novembra 2019.

Oddelek za razvoj in investicije

V mesecu marcu so se dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, Maistrovi Ypac-ovci, z mentoricama, v Meranu udeležili udeležili 14. zasedanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije. Krovna tema je bila Kako se spoprijeti s podnebnimi spremembami? Delegacije dijakov so bile razdeljene v 4 komiteje, v vsakem je bil z vsake partnerske šole udeležen vsaj en dijak. Vsak komite je v svojih zasedanjih razglabljal in iskal rešitve aktualnih problemov.

Letos so bile teme komitejev Ekologija, Zdravje, Človekove pravice in Politična participacija mladih. Vsak komite je pripravil štiri postulate, ki so bili predstavljeni nato na zasedanju Generalne skupščine v Mestni hiši Merano, v sredo, 22. maja 2019, pa so postulate gimnazijci predstavili tudi županu Mateju Slaparju in predstavnikoma Oddelka za razvoj in investicije.

S pravljico v žepu na potep po Kamniku

S pravljico v žepu na potep po KamnikuV okviru projekta CityWalk, ki občane spodbuja k aktivnim oblikam gibanja po mestu, je zaživel programom S pravljico v žepu. Program vključuje lahkoten, uro in pol dolg sprehod po mestni pravljični poti in pripovedovanje pravljic, ki so del mestne pravljične poti.

Pravljice so del našega življenja že od nekdaj in dejstvo, da so se nekatere samo z ustnim izročilom med ljudmi obdržale več tisočletij, je še dodaten dokaz kako močno so vpete v življenja ljudi. S svojimi zgodbami, lekcijami, nauki, zapleti in razpleti pogosto odsevajo življenja in mišljenja ljudi tako v današnjem času, kot tudi v časih daleč nazaj v preteklosti.

Zgodbe in pripovedke s katerimi se srečujemo skozi naše življenje, nam dajejo mnogo več, kot se zavedamo, najbolj pa so pomembne za naše najmlajše. Otroci skozi prebiranje pravljic razvijajo svojo domišljijo in krepijo svoj besedni zaklad. Svet pravljic je za njih čaroben, drugačen, v njem se lahko poistovetijo z junaki, hkrati pa jim odkriva mnoga vprašanja in težave, kar jih prisili h razmišljanju in odločitvam, ki jim bodo koristile v nadaljnjem življenju. Na ta način jim pravljice pomagajo da razumejo sami sebe v tem zapletenem svetu, hkrati pa nevsiljivo in čarobno gradijo njihovo doživljanje resničnega sveta.

S programom S PRAVLJICO V ŽEPU v okviru mednarodnega evropskega projekta CityWalk želimo na Razvojnem centru Srca Slovenije v sodelovanju z Občino Kamnik in Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik občane in obiskovalce Kamnika povabiti na zabavno in poučno mestno pravljično pot, ki nas vodi od Bistrice do mestnega jedra, mimo drevoredov, čez mostove s pogledi na Kamniške vršace. Na ta način bi vas radi spodbudili, da se peš odpravite po mestni pravljični poti in s pomočjo pravljic odkrivate bogato kulturno in naravno dediščino Kamnika.

Pravljice so na voljo tudi na spletu, kjer lahko preko interaktivnega zemljevida sledite mestni pravljični poti, poslušate pravljice in si ogledate ilustracije. Pobarvanke s pravljicami so (do razdaje zalog) brezplačno na voljo v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here