Najpomembnejše priznanje so zadovoljni uporabniki

0
1139

Mengeš, 29. maj 2019 – Varstveno delovni center INCE Mengeš (VDC INCE Mengeš), ki je bil ustanovljen kot delavnica pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem razvoju, letos obeležuje 40 let svojega delovanja. Zavod deluje po načelih zagotavljanja dostojanstva, enakih možnosti in družbenega vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju ter omogoča zaposlitev in bivanje v oblikah, ki najbolj ustrezajo sposobnostim in posebnim potrebam svojih uporabnikov. Obeležitve se je udeležila državna sekretarka z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Breda Božnik. Kot popestritev pa so uporabniki zavoda pripravili pester kulturni program ter razstave grafik, vezenin in fotografij. Ob tej priložnosti so posneli tudi kratek film z naslovom «Poglej v moj svet«. 

»Razvoj VDC INCE Mengeš je šel čez več mejnikov, ki so imeli skupen cilj: sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, ki sta najvišji stopnji integracije oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ponosna sem, da našo zgodbo pišemo že 40 let in gradimo uporabnikom prijazno okolje, kjer se počutijo varno in sprejeto. Nenehno namreč stremimo k temu, da svoje delo opravljamo še boljše. Vseskozi je naša najpomembnejša naloga ta, da znamo pravilno oceniti sposobnosti naših uporabnikov, da lahko skupaj z njimi razvijamo njihove potenciale Obenem pa jim omogočamo vedno več možnosti in priložnosti za uspešno izvajanje dela ter sodelovanja pri ostalih aktivnostih je slavnostni dogodek otvorila Vladka Pacek, direktorica VDC INCE Mengeš. Zavod presega občinske okvire in regijsko pokriva več kot le občini Domžale in Kamnik. Ima namreč 108 uporabnikov iz 17 slovenskih občin ter poleg storitev usposabljanja in zaposlitve nudi tudi prostočasne aktivnosti. VDC INCE Mengeš danes deluje v treh enotah, in sicer v Mengšu (81 uporabnikov) in v enoti ZU pri Komendi (27 uporabnikov), kjer izvajajo storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter v Naši hiši v Grobljah pri Domžalah (33 uporabnikov), kjer izvajajo institucionalno varstvo.

V prihodnje načrtujejo dograditev objekta institucionalnega varstva, ki bo namenjena skrbi za šibkejše in ostarele osebe z motnjo v duševnem razvoju, ustanovitev stanovanjske skupine za samostojnejše uporabnike ter razmišljajo o večji umetniški enoti, v kateri bodo lažje sledili vsem potrebam uporabnikov. 

»Država je zavezana, da sprejema učinkovite in ustrezne ukrepe, s katerimi osebam s posebnimi potrebami omogoča doseganje in ohranjanje največje mogoče samostojnosti, telesne, duševne, socialne in delovne zmožnosti ter polno vključenost in sodelovanje na vseh področjih življenja. VDC INCE je v zadnjih letih dosegel izjemen napredek v strokovnem razvoju ter kakovosti storitev. Uporabniki se predstavljajo s svojimi izdelki, so vključeni v procese in integrirani v okolje, zato VDC vsekakor izpolnjuje svoje poslanstvo in predstavlja odličen primer dobre prakse. Najpomembnejše priznanje pa so zadovoljni uporabniki.« je dejala Breda Božnik, državna sekretarka z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. 

Za lažje vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbo
VDC Mengeš je bil ustanovljen leta 1978, organizacijsko pa so bile delavnice takrat vezane na centre za socialno delo, šole s prilagojenim programom, zavode za usposabljanje, domove za starejše in invalidska podjetja, ustanoviteljice pa so bile bodisi občine, bodisi društva. Razvoj delavnic se je še posebej razširil po letu 1984, ko je bil sprejet Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, a potrebe in želje pomagati odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju, so prispevale k razvoju novih vsebin in oblik dela, saj se je v praksi velikokrat pokazalo, da le varstvo z zaposlovanjem ni dovolj. Za uvedbo delavnic pod posebnimi pogoji, ki bi omogočili medobčinsko reševanje problematike težje zaposljivih ljudi z oviranostmi ter srednje in težje duševno motenih oseb, so se zavzemali že pred pričetkom ustanovitve zavoda. »Velika zasluga za to gre prvemu direktorju centra, Brunu Kocbeku, ki je s svojo pozitivno energijo in požrtvovalnostjo, predvsem pa razumevanjem potreb uporabnikov, postavil enega bolj strokovnih centrov v Sloveniji in oral ledino razvoju varstveno delovnim centrom, takšnim kot jih poznamo danes,« je razložila Vladka Pacek.

Strokovni delavci v VDC INCE si danes namreč prizadevajo prilagoditi storitve uporabnikom tako, da ti lahko svoje zmožnosti razvijejo do največje možne mere, zato nudi tudi veliko prostočasnih aktivnosti, kot so ples, film, igranje instrumentov, petje, gledališče, ki krepijo samozavest uporabnikov. »40 let delovanja neke organizacije ni kar tako, še posebej, če to velja za varstveno delovni center. V vseh teh desetletjih je bil VDC INCE aktivni dejavnik na področju skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Zato gre zahvala številnim predanim in visoko strokovnim zaposlenim.« je sklenila prof. dr. Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje  in predsednica sveta VDC INCE.

www.vdc-ince.com

Oglasno sporočilo