Dragi nadstrešnici na domžalskem pokopališču

0
5358

Občani marsikdaj ne vemo, kaj vse se skriva za več deset milijonskim proračunom, s katerim vsako leto upravlja naša občina. Strošek, ki bi lahko ostal skrit, je tudi postavitev nadstrešnice na pokopališču. Ker pa želimo, da ne ostane tako, smo na urad župana, nadzorni odbor in na občinske svetnike naslovili vprašanje o realizaciji in višini stroškov omenjenega projekta.

Na spletu je bil objavljen javni razpis za dve nadstrešnici na domžalske pokopališču.
Zanima nas, kako je Oddelek za investicije Občine Domžale izračunal ponujeno ceno v razpisu 260.497,76 EUR (z davkom 317.807,26 EUR) in če je potrebno že v razpisu navesti ceno.

Občani zadnja leta opažajo, da so vsi razpisi narejeni z višjimi cenami kot so te običajno na trgu. Končni strošek za davkoplačevalce ni zato nikoli nižji od ponujene cene, je pa zaradi aneksov navadno celo višji.

X 2,5 (dve in pol enostanovanjski hiši)

Cena hiše: 136.990 EUR

________________________________________________________________________

Opis:
Kompleks sestavljata dve nadstrešnici, ki dopolnjujeta obstoječ objekt mrliških vežic. Umeščeni sta na osi, ki povezuje vežice s cerkvijo. Nudita zavetje pred padavinami in soncem udeležencem pogrebnih obredov.
Predvideni sta dve ločeni nadstrešnici. Ena ob obstoječem objektu, druga, večja pa v nadaljevanju, v sklopu peščenih površin proti severu. Nadstrešnici ohranjata odprtost pogledov proti cerkvi, hkrati pa nudita zavetje in senco. Višinsko sta usklajeni z obstoječim objektom. Prostora ne zamejujeta, ampak omogočata, da se širi tudi izven njunih meja. Bela, vitka konstrukcija je zamišljena kot čim manj moteča in opazna.
Objekt je temeljen z AB temeljno ploščo z obodnimi pasovnimi temelji. Predvidena je gradnja objekta v jekleni montažni izvedbi. Osnovni gradnik stebrno okvirne konstrukcije so pocinkani jekleni stebri in nosilci.

_______________________________________________________________________

Odgovor :

V zadevnem primeru gre za javno naročilo male vrednosti, ki se objavi na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Eden izmed podatkov, ki se pri objavi na omenjenem portalu zahteva, je tudi ocenjena vrednost naročila.
Ocenjena vrednost investicije je opredeljena s projektantskim predračunom, ki je del izvedbene projektne dokumentacije.
Urad župan Občine Domžale

________________________________________________________________________

Splošno mnenje Nadzornega odbora Občine Domžale
Za vsako izvedbo del se izvede razpis na katerem se izbere najugodnejšega ponudnika, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Z izborom najugodnejšega ponudnika je znana tudi cena za izvedbo del. Ta cena pa je na koncu lahko malenkostno drugačna od ponudbene v kolikor se pojavijo nepredvidena dela, ki z razpisno dokumentacijo niso bila zajeta.
Borut Kurmanšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale

________________________________________________________________________

Predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale Boruta Kurmanška bomo zaprosili, da opravi revizijo projektantskega predračuna. Poročilo bomo objavili v eni izmed naslednjih številk.

________________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 7 2019

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here