Pričetek gradnje širokopasovnega internet omrežja v občini Moravče

0
1859
Župan občine Moravče dr. Milan Balažic je v torek, 28. maja 2019 na svojo pobudo sprejel direktorja podjetja Eurocon Stanka Šalamona. Gre za podjetje, ki bo v Moravški dolini izvedlo projekt izgradnje ultra hitrega širokopasovnega optičnega omrežja Rune. Omenjeni projekt bo slovenski javnosti predstavljen v Novem mestu sredi junija.
Že v drugi polovici junija se bodo začeli odvijati operativni sestanki z občani občine Moravče – najprej v njenem vzhodnem delu (Peče), saj bo glavni kabel iz vozliščne postaje v Litiji položen do Moravške doline preko Vač. Z delom na polaganju kabla se bo začelo konec junija v smeri od vzhodnega proti zahodnemu delu občine. Vse podrobne uporabne in tehnične informacije bodo občani Moravč dobili na operativnih sestankih s predstavniki podjetja Eurocon. Največji del omrežja bo predvidoma zgrajen že do začetka leta 2020, le bolj s signalom zasenčeni deli občine bodo na vrsto prišli nekoliko kasneje, ker tu izgradnjo projekta sofinancira Republika Slovenija.

Projekt Rune bo zagotavljal povezovanje uporabnikov v novo dostopno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/sek. Končni uporabnik bo imel možnost proste izbire ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev zanj najugodnejša, saj upravitelj omrežja vsem operaterjem storitev zagotavlja enakopravni dostop in najem omrežja pod enakimi pogoji. Projekt Rune je v tem trenutku prvi in edini mednarodni projekt na ravni EU, s katerimi se povezujejo ozemlja več držav članic. V Sloveniji je za izgradnjo širokopasovnega omrežja zagotovljenih 200 milijonov evrov predvsem zasebnega kapitala. Za pospešitev in poenostavitev gradnje bo podjetje pri gradnji uporabilo vso razpoložljivo obstoječo infrastrukturo, kot so telekomunikacijske cevi, obstoječi elektro, telekomunikacijski drogovi in drogovi javne razsvetljave. Vzdrževanje in popravila omrežja bodo dogovorjena z lokalnimi podjetji, s čimer se bo zagotovil najkrajši možni čas odpravljanja morebitnih okvar.

Hišna optična inštalacija vključuje namestitev optičnega kabla v vaš dom. Če kabli v vašem domu niso nameščeni, jih bodo ob priključitvi namestili tehniki. Način polaganja optičnega kabla je podometni ali nadometni. Nameščeni optični kapel znotraj vašega doma se spoji z infrastrukturo Rune, ki je pred vašim domom. Za izvedbo optičnega priključka se bo v vašem domu postavila naslednja oprema: optični mrežni terminal, optična vtičnica in priklopni kabel. Notranja inštalacija se zaračuna v enkratnem znesku 150 evrov in vključuje montažo, zvar, meritve, priklop in preizkus delovanja povezave.

Občina Moravče
Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here