Javno naročilo: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin

212

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo na področju gradenj za predmet »Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin«

Rok za postavitev vprašanj                do 16.08.2019 do 09:00

Rok za predložitev ponudb               do 02.09.2019 do 09:00

Odpiranje ponudb                              02.09.2019 ob 09:05 v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

http://www.trzin.si/sl/news/javno-narocilo-izgradnja-doma-zascite-in-resevanja-trzin.html

Foto: Občina Trzin

Oglasno sporočilo