Vprašanja za župana in predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale

0
1388

»Naše bralce zanima, kako bo občina porabila več kot milijon evrov sredstev, ki naj bi bila namenjena za objekt na Ljubljanski 34 v Domžalah, kot je to zapisano v razvojnih projektih 2019-2022. Predvideno je rušenje obstoječega objekta in novogradnja. Kaj bomo Domžalčani pridobili na tej lokaciji?«

Odgovor:
Sporočamo vam, da sredstva za ta projekt zajemajo vrsto aktivnosti (pridobitev vseh potrebnih soglasij, izvedba del, ipd). Glede na to, da je objekt Ljubljanska 34 v slabem stanju, saj je bilo po pregledu konstrukcije ugotovljeno, da je le ta dotrajana in je objekt posledično neustrezen za uporabo, smo se odločili, da ga bo potrebno porušiti in nadomestiti z novim objektom.
Sporočamo vam, da bo novozgrajen objekt na Ljubljanski cesti 34 predvidoma služil istim vsebinam, ki se v okviru obstoječega objekta že izvajajo.

»Glede na skope odgovore imamo še par vprašanj:
 Kdo so najemniki prostorov v teh dveh občinskih zgradbah?
 Rušili in na novo zgradili se bosta obe zgradbi na tej lokaciji?
 Bo še kakšen drugi namen novogradnje ali samo oddajanje prostorov?«

Odgovor:
Najemniki prostorov v zadevnih stavbah so: Območno združenje Rdečega križa Domžale, Župnijska Karitas Domžale, Biro Peceli d.o.o., Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja občine Domžale, ENSVET – svetovalna pisarna Eko sklada, R trženje, medijska produkcija d.o.o. (Radio Hit).

Na ostala vprašanja vam v tem trenutku ne moremo podati odgovora, ker še ni izdelanega idejnega projekta.

Urad župana Občine Domžale

______________________________________________________________________

»V uredništvo smo prejeli informacijo, da so proti občini Domžale vložene tožbe. Prosimo vas za obrazložitev vseh tožb, ki so bile proti občini Domžale vložene v zadnjih petih letih in pa katere od teh so še v postopku?«

V obdobju zadnjih petih let zoper Občino Domžale vložene naslednje tožbe:
– 13 tožb zaradi plačila stroškov upravljanja/obratovalnih stroškov, od katerih sta 2 tožbi
še v postopku,
– 4 tožbe zaradi odprave Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale,
ki so še v postopku,
– 1 tožba zaradi motenja posesti, ki je še v postopku,
– 1 tožba zaradi plačila stroškov izgradnje čistilne naprave, ki je še v postopku,
– 3 tožbe zaradi plačila terjatve, od katerih je 1 tožba še v postopku,
– 4 tožbe zaradi varstva lastninske pravice, od katerih sta 2 tožbi še v postopku,
– 1 tožba zaradi omejitve višine dedovanja, ki je še v postopku,
– 16 tožb zaradi odprave odločbe, izdane v upravnem postopku, od katerih je
9 tožb še v postopku,
– 4 tožbe zaradi plačila odškodnine, od katerih so 3 tožbe še v postopku,
– 1 tožba zaradi ureditve ceste (postopek zaključen) in
– 1 tožba zaradi doplačila programa vrtca (postopek zaključen).

Urad župana Občine Domžale

______________________________________________________________________

Še vedno čakamo na specifikacijo plačil fizičnim osebam za mesec september 2018. To pomeni poimensko, z višino zneska nad 1.000 EUR in datumom plačila.
Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja smo upravičeni do vpogleda vseh plačil Občine Domžale.

______________________________________________________________________

Občani nam pišejo in se zgražajo nad predragimi projekti, po že videnem vzorcu Makete za drugi tir

Predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale Boruta Kurmanška smo zaprosili, da opravi revizijo projektantskega predračuna izgradnje dveh nadstrešnic na domžalskem pokopališču.

Nadzorni odbor občine Domžale vsako leto v začetku sprejme plan dela za tekoče leto. Za leto 2019 je bil plan že sprejet, vendar ne glede na omenjeno dejstvo, bo Nadzorni odbor navedeno investicijo poskušal vključiti v enega izmed nadzornih pregledov, v kolikor bo to glede na vsebino možno. V kolikor navedeno ne bo možno, bomo pregled nad to investicijo opravili s posebnim pregledom, kjer vas bomo z zaključki nadzornega pregleda tudi seznanili.

Predsednik Nadzornega odbora občine Domžale
mag. Borut Kurmanšek

______________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa Domžalsko-kamniške NOV!CE 8 2019

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here