Pred začetkom gradnje Športe dvorane Mengeš simbolna postavitev temeljnega kamna

0
2315
V sredo, 20. junija 2019, je na športni ploščadi ob Osnovni šoli Mengeš potekala simbolna postavitev temeljnega kamna, gradnja telovadnice pa se bo začela po koncu šolskega leta, tudi v sredo 26. junija 2019. Temeljni kamen so simbolno postavili Janez Per, prvi župan samostojne Občine Mengeš, ki je začel s projektom izgradnje Športne dvorane Mengeš, Janez Zorman, direktor izbranega izvajalca SGP Graditelj in Franc Jerič, župan Občine Mengeš, ki je pred tem povedal: »Zadovoljen sem, da smo končno prišli do začetka gradnje Športne dvorane Mengeš. Zaključili pa bomo, ko bo objekt končan, ko bomo imeli upam kvaliteten objekt. Vse starše šoloobveznih otrok, obiskovalce Športnega parka Mengeš in seveda občanke in občane prosim za potrpljenje ob gradnji tako težko pričakovanega objekta.«
Postavite temeljnega kamna za izgradnjo Športne dvorna Mengeš se je začel, kot se za glasbeno mesto spodobi, z glasbo Mengeške godbe. V kulturnem delu so sodelovali še osnovnošolke z recitaloma ter osnovnošolci s solo in trio glasbenim nastopom.
Slavnostni govornik je bil Franc Jerič, župan Občine Mengeš, ki je na kratko orisal postopek oziroma prizadevanja občine, da se bo lahko v naslednjem tednu začelo z gradnjo Športne dvorane Mengeš: »K postavitvi temeljnega kamna sem povabil tudi Janeza Pera, ki je kot prvi župan samostojne Občine Mengeš začel s postopki za izgradnjo Športne dvorane Mengeš ter seveda direktorja izbranega izvajalca, SGP Graditelj, Janeza Zormana. Posebej pa bi se za podporo v postopkih, ki so bili potrebni pred začetkom gradnje Športne dvorane Mengeš, zahvalil članom Gradbenega odbora, ki so nam bili s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami v veliko pomoč.«
Simbolno postavitev temeljnega kamna je povezoval Anže Bašelj in jo zaključil z verzi recitala Toneta Pavčka »ko hodiš, pojdi vedno do konca«. Postavitev se je zaključila z druženjem občank in občanov, predstavnikov Občinske uprave in izbranega izvajalca. V razpravi se je odprlo nekaj vprašanj, ki jih osvetljujemo spodaj.
Predstavnik izbranega izvajalca Tomaž Lamovšek, tehnični direktor SGP Graditelj d.d., je po končani prireditvi zainteresiranim pojasnil: »Sedaj poteka priprava gradbišča. V sredo, 26. junija 2019, bomo na lokacijo pripeljali stroje in začeli z gradnjo. Potrudili se bomo, da bomo prehod med šolo in Športno dvorano Mengeš zgradili v času šolskih počitnic, da z gradnjo v neposredni bližini šole ne bomo motili pouka.« Pojasnil je tudi, da bosta za varnost na in ob gradbišči skrbeli dve osebi, varnostni inženir, ki je zaposlen v podjetju SGP Graditelj in koordinator varstva pri delu, s katerim sodeluje Občine Mengeš. Za zagotovitev potrebne varnosti, tudi ker je v bližini osnovna šola, bodo v avgustu pregledani vsi ukrepi.
Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne šole Mengeš, je poudaril, da je telovadnica zelo pomembna za izvajanje športnih vsebin, ki jih otroci zelo radi izbirajo ter za izvajanje športov, ki jih sedaj zaradi utesnjenosti ali posebnih zahtev panog ne morejo izvajati ter posebej izpostavil: »Osnovna šola Mengeš je velika šola. Pričakujemo, da se bo število učencev še povečevalo, zato smo z občino v dogovorih za preureditev obstoječe telovadnice v prepotrebne prostore, kuhinjo, jedilnico, knjižnico in drugo. Športna dvorana Mengeš za osnovno šolo pomembna ne le zgolj za izvajanje vsebin povezanih s športom, ampak tudi za nadaljnjo prostorsko rešitev šole.«
Tim Janžič, predsednik Teniškega kluba Mengeš, je pojasnil: »Športna dvorana Mengeš bo za športna društva zelo dobrodošla, saj bomo tako lahko vsa društva prišla do potrebnih prostorov tudi v zimskih mesecih.« Gradnjo telovadnice podpira, saj je s predstavitev in opisov objekta razvidno, da ne ustvarja tehnogene pokrajine.
Urban kolar, direktor Občinske uprave, pa je pojasnil informacije, ki se v javnosti pojavljajo v zvezi s financiranjem Športne dvorane Mengeš: »Pogodba z izbranim izvajalcem SGP Graditelj d.d., Kamnik je bila podpisana na občinski praznik, 29. maja 2019. Izvajalec je že začel s pripravljalnimi deli, z gradbenimi deli pa se bo začelo takoj po zaključku pouka, 26. junija 2019. Rok za dokončanje dvorane je eno leto.« Pojasnil je tudi, da je pogodbena vrednost dobrih 4,5 milijona EUR z DDV, kar pa ne zajema notranje in zunanje opreme. Razpis za opremo je v pripravi, ocenjujejo pa da bo vrednost okoli pol milijona EUR z DDV. Občinska uprava je za gradnjo pridobila tudi nepovratna sredstva, s strani Eko sklada 845.000 EUR, na razpisu Ministrova za izobraževanje znanost in šport pa 490.00 EUR. Jeseni pa se bodo prijavili še na razpis Fundacije za šport.
Tina Drolc
Oglasno sporočilo