TeDni(K) Občine Kamnik (24.6.2019)

0
1022

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so potekala na območju Soteske in Markovega. V tem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na omenjenih območjih.

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnostiPredvidoma v tem tednu bo na portalu javnih naročil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za ureditev razsvetljave na stadionu Prijateljstva v Mekinjah.  Poleg sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (100.000 € ), bo sredstva v višini 11.000 € zagotovila tudi Nogometna zveza Slovenije.

OBNOVA INŠTALACIJ – MALI BAZEN

Na kopališču Pod Skalco so v preteklem tednu potekala vzdrževalna dela, ker je bilo potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati  dovodne cevi v malem bazenu. Dela so bila izvedena dokaj hitro, tako, da je mali bazen že  saniran in ga mali plavalci že  lahko uporabljajo.

Slovenski informativni dan V VODNIKOVI DOMAČIJI – FORGET HERITAGE

Predstavniki ODD smo se udeležili  slovenskega informativnega dneva Forget Heritage v Vodnikovi domačiji v Ljubljani, kjer je bila predstavitev modela sobe za pisanje in spletne aplikacije OFFSPACES. Vodnikova domačija v Šiški je vzoren primer oživljanja kulturne dediščine, kjer so upravljalci  zelo uspešno razvili programe (sobe za pisanje), ki kulturni spomenik nadgrajujejo in s tem je nastalo novo in zelo priljubljeno kulturno središče.

Predstavljena je bila tudi spletna aplikacija OFFSPACES. Gre za enega od orodij za vključevanje kulturno – kreativnih skupnosti, iniciativ in meščanov.  To je register praznih in/ali podizkoriščenih stavb kulturne dediščine v javni ali zasebni lasti in povezovanje teh s potencialnimi upravitelji prostora in občani. Z objavo na spletni aplikaciji se tako lahko dobijo nove ideje, pobude, vsebine in programi, upravljalci stavb pa lahko dobijo tudi potencialne finančne vire za program, upravljanje stavb in vzdrževanje.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostoraNa Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu smo organizirali posvet glede Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta št. 3. Dodatek si lahko ogledate tukaj.

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za razvoj in investicije

Pohodniški festival v Kamniško Savinjskih Alpah

Združenje Kamniško-Savinjskih Alp od leta 2015 organizira Festival pohodništva v Kamniško-Savinjskih Alpah. Festival ponuja raznolike pohode ter spremljevalni program v Alpah. Pohodi so številni in primerni za vse, od krajšega izleta po ravninskih poteh do izvirov, do težjih preizkušenj z vzponi na vrhove Kamniško-Savinjskih Alp. Festival zajema tudi spremljevalni program, ki ponuja gorniške filme, predavanja in celo igrane zgodbe iz preteklosti na našem območju. Zaradi vse večjega zanimanja za pohodništvo se festival razvija in vsako leto ponudi nekaj več.

Uradna otvoritev letošnjega festivala je bila v četrtek, 20. junija, ob 17. uri v Kulturni dvorani v Lučah.

Več o programu pohodniškega festivala, ki poteka od 20. do 25. junija 2019 najdete na povezavi: http://kamnik-savinja-alps.com/prireditve/pohodniski-festival/

 

Obnova zunanjih odbojkarskih igrišč Pod Skalco

S strani Fundacije z šport smo dobili podpisano pogodbo O-19-489 o sofinanciranju gradnje športnih objektov – Obnova zunanjih odbojkarskih igrišč Pod Skalco«. Občina Kamnik bo v celoti zamenjala mivko na površini dveh igrišč in uredila drenažo. Zamenjala se bo tudi 50 let stara razsvetljava nad igrišči. Fundacija za šport bo občini Kamnik v letu 2019 za predmetno investicijo namenila 9.413,00 EUR, ocenjena vrednost celotne investicije pa je 33.222,00 EUR.

Srce Slovenije podelilo znak kakovosti novim 22 ponudnikom

Po novem se s certifikatom kolektivne tržne znamke Srce Slovenije ponaša že 174 prehranskih in rokodelskih izdelkov z območja Srce Slovenije. Ponudniki strokovno ocenjenih in visoko kakovostnih izdelkov so certifikate prejeli na slovesni podelitvi, ki je potekala v ponedeljek, 17. junija 2019, v Erbergovih graščinskih paviljonih v Dolu pri Ljubljani. Certifikate kakovosti novim 22 nosilcem certifikata, ki so pridobili pravico do označevanja svojih izdelkov z znakom Srce Slovenije, sta podelila predsednik Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije Željko Savič in Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije.

Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije od leta 2016 dokazuje preverjeno kakovost, pristnost in srčno poreklo izdelkov na območju Srca Slovenije. Na letošnji razpis so se lahko prijavili ponudniki unikatnega in industrijskega oblikovanja ter pridelovalci in proizvajalci prehranskih izdelkov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Tokratna slovesna podelitev certifikatov je pospremila tretje ocenjevanje izdelkov, ki je potekalo letos spomladi. Predhodno pozitivnim ocenjenim izdelkom se je tako pridružilo novih 50 prehranskih in rokodelskih izdelkov 22 ponudnikov iz območja LAS Srce Slovenije.

Med ocenjevalci sta bila poleg etnologa prof. dr. Janeza Bogataja in svetovalke za načrtovanje turizma in gostinstva doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec še kuharski mojster Franci Jezeršek za prehransko dediščino in oblikovalec Matej Zupančič v primeru rokodelskih izdelkov. Slednji sodeluje z rokodelci in prehranskimi ponudniki pri izpopolnitvi celostne grafične podobe izdelkov.

Vsi izdelki s tržno znamko Srca Slovenije ter njihovi ponudniki so predstavljeni na spletni strani www.srce-slovenije.si.

Aktivnosti certificiranja in prodaje izdelkov z območja Srce Slovenije je sofinancirano iz projektov LAS Srce Slovenije, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Oglasno sporočilo