TeDni(K) Občine Kamnik (8.7.2019)

0
1040

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Na območju Markovega, je izvajalec del pripravljal podlago za asfaltiranje ceste, ki bo potekalo v tem tednu. V izogib poškodbam asfalta voznike pozivamo, da naj v času asfaltiranja upoštevajo prometno signalizacijo ter uporabljajo označen obvoz oziroma naj avtomobile pustijo na označenem parkirišču. Več o spremembi prometnega režima si lahko preberete tukaj.

Sanacija plazu Žale

V zaključni fazi je sanacija plazu pod občinsko cesto Žale. Izvedena je bila armiranobetonska podporna konstrukcija, drenaža in zamenjava ustroja ceste. Izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik, zaključuje investicijo s pripravo ustroja ceste in ureditev ustreznega odvodnjavanja. Dela potekajo skladno s terminskim planom.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik je bila v kleti omenjenega objekta, skladno z zahtevo požarnega inšpektorja, izvedena evakuacijska pot. Finalna dela bodo izvedena v tem tednu. Vrednost investicijsko-vzdrževalnih del znaša približno 6.000 evrov.

V preteklem tednu je potekala uvedba v delo na Gradu Zaprice, kjer bo na upravni zgradbi zamenjana strešna kritina. Z izvedbo del se je začelo v tem tednu.

Pod zvezdami je v Kamniku večerjal tudi Robert KranjecV petek je v parku Evropa potekal prvi »Kul petek« letošnje sezone, organiziran s strani Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Kulinaričnega razvajanja, pospremljenega z živo glasbo skupine Beer Belly in obiskom Roberta Kranjca,se je udeležilo več kot tisoč obiskovalcev. Prihodnji petek bo za dobro razpoloženje poleg izvrstnih kamniških gostincev skrbela skupina Damačica, na zavodu pa napovedujejo tudi obisk Klemna Lampiča iz kuharske oddaje Masterchef. Vabljeni.

Javni zavod Mekinjski samostan tako kot lansko leto, v sodelovanju z Likovnim društvom Senožeti, organizira poletno likovno delavnico za otroke od 8. do 12. leta starosti, in sicer v dveh terminih: od 29. 7. do 2.8 ter od 5. 8. do 9. 8. 2019. Delavnica bo potekala vsak dan od 9.00 do 12.00 ure, prispevek staršev za tedenski termin znaša 40,00 € in vključuje ves material za delo in malico. Prostih je še nekaj mest, zato pohitite s prijavami. Oddate jih lahko na elektronski naslov zavoda: info@samostanmekinje.si, kjer lahko prejmete tudi vse dodatne informacije.

Vabljeni tudi k prijavam na poletno šolo baročne in renesančne glasbe v času od 5. 8. do 9. 8. 2019, vsak dan od 10. do 18. ure, prav tako v prostorih Javnega zavoda Mekinjski samostan. Poletno šolo bodo vodili mentorji prof. Egon Mihajlovič, čembalo in pevska izvajalska praksa, mag. Nevenka Tršan Hočevar, kljunasta flavta, baročna flavta in prečna flavta, prof. Kaja Kapus, baročno violončelo. Poletna glasbena šola BaroKam v izvedbi zavoda Slovenski baročni orkester je namenjena učencem nižjih in srednjih glasbenih šol, študentom AG in ostalim ljubiteljem glasbe renesanse in baroka. Osredotočila se bo na izvajalsko prakso repertoarja renesanse in baroka, to je solističnih skladb s spremljavo bassa continua. Število udeležencev poletne šole: 3-8 na mentorja. Kotizacija znaša 200 evrov. V sklopu poletne šole bodo organizirani naslednji koncerti: 6. 8. 2019 koncert baročne glasbe v centru Kamnika, 7. 8. orgelski koncert prof. Egona Mihajloviča v kapeli Samostana Mekinjekoncert mentorjev poletne šole 8. 8. 2019 in koncert udeležencev 9. 8. 2019 v prostorih Samostana Mekinje. Prijave in informacije na elektronskem naslovu: nevenka.trsan@telemach.net ali telefonu: 041/269 688.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu je bil v Uradnem listu št. 36/2019 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, ki si ga lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1848/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-zazidalnega-lokacijskega-nacrta-b12-bakovnik-in-b7-kovinarska—zahodni-del-za-obmocje-funkcionalnih-enot-z-oznakami-fe-ms-12a-fe-ms-12b-fe-ms-13-in-fe-i-13.

20. 6. 2019 smo organizirali posvet glede Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za namen spremembe namenske rabe, ki bo omogočala razširitev območja kamnoloma Stahovica (SD OPN Kamnik št. 3). Dokument Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev območja Calcit Kamnik, Stahovica v Občini Kamnik najdete na spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.

Možnost podajanja pisnih pripomb na izhodišča za dopolnitve in spremembe OPN je še do 26.7.2019. Pisne pripombe lahko pošljite na e-naslov: obcina@kamnik.si, ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

PlurAlps

V sredo, 3. 7. 2019, je na Občini Kamnik potekala delavnica na kateri je bilo predstavljeno »Orodje za družbeno načrtovanje« – Social Planning Instrument-SPI), ki se razvija v okviru projekta. Udeležili so se je predstavniki organizacij, ki sodelujejo pri projektu (Urbanistični inštitut RS, CSD Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Vrtec Zarja, Javni zavod Cene Štupar iz Ljubljane, Občina Kamnik). Orodje je na voljo v petih jezikovnih različicah (v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in slovenskem jeziku). Namen orodja je podpora pri srednjeročnem in dolgoročnem družbenem načrtovanju v občinah alpskega prostora ob upoštevanjuinteresov lokalnega prebivalstva in novih občanov.

Orodje nudi pregled storitev in načinov urejanja, upravljanja na različnih področjih (statistični podatki, uprava, informacije in odnosi z javnostmi, vključevanje javnosti in aktivno državljanstvo, bivanje in življenjski prostor, izobraževanje, delo, zdravje, svetovanje, zdravstvena nega in oskrba, mobilnost in lokalna oskrba, kultura in prosti čas, priseljevaje in integracija. Orodje omogoča spremljanje družbenega razvoja v občini ter možnost primerjave z drugimi alpskimi občinami. Sledil bo tudi akcijski načrt z ukrepi za izboljšanje kvalitete življenja.

V četrtek, 4. 7. 2019, je na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije potekal sestanek v zvezi s pripravo zloženke za priseljence. Zloženka bo v pomoč priseljencem, ki se ob prihodu v Slovenijo soočajo z različnimi birokratskimi ovirami. Vsebovala bo osnovne informacije o tem, kaj lahko urediš na različnih institucijah (Upravna enota, Center za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje,…), osnovne informacije glede izobraževanja, družabnega življenja v občini prebivanja, tečajev slovenskega jezika in podobno. Narejena bo v štirih jezikovnih različicah (angleški jezik, makedonski jezik, bosanski jezik in albanski jezik).

RDO Osrednjeslovenske regije

Turizem Ljubljana opravlja vlogo regionalne destinacijske organizacije za Osrednjo Slovenijo. Skrbijo za redno promocijo regije, predvsem preko portala www.visitljubljana.com in tudi drugih družbenih omrežij. Ljubljansko turistično kartico širijo izven Ljubljane, tako da preko nje turisti lahko obiskujejo tudi zanimivosti v Kamniku (Volčji potok, Terme Snovik,…). Turistična kartica Ljubljane je enotna vstopnica, ki obiskovalcem omogoča, da za najugodnejšo ceno spoznajo največje znamenitosti Ljubljane in okolice.

Regijo zastopajo na sejmih tako doma kot v tujini. Organizirajo študijske ture za novinarje in blogerje. Razvijajo zelene in aktivne turistične produkte, kot na primer »Zelene nabavne verige« (uporaba lokalnih surovin v kulinariki ponudnikov gostinstva), pohodništvo, kolesarjenje,…

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo