Pozabili na obljubo starejšim?

0
2065

Pred volitvami smo vsi obljubljali, da če bomo dobili “oblast”, bomo v naše mesto pripeljali dnevno varstveni center za starejše. Tudi obstoječe vodstvo naše občine je to zapisalo v svojem programu in redno promoviralo, koalicija, opozicija … vsi smo bili za.

V proračunu za letošnje leto, leto 2019 je bilo za ta namen rezerviranih 20 tisoč evrov. Seveda to ni dovolj, da bi center deloval celo leto, a dajalo je upanje na zagon projekta res še letos. Pričakovano bi bilo, da bo za namen zagotavljanja prostora in izvajanja dejavnosti v proračunih za leto 2020 in 2021 temu namenjena konkretna postavka. A žal ni tako. Svetniki smo eden za drugim razočarani ugotavljali, da v proračunu za prihodnji dve leti, ki smo ga dobili na mizo preprosto ni sredstev za izvajanje programov dnevno varstvenega centra za starejše.

Naj spomnim, kaj v naši občini že imamo – imamo oskrbo na domu, ki je dražja, kot v Ljubljani (subvencionirana cena v Ljubljani znaša okoli 5 evra/uro). Podjetje, ki ima koncesijo v Domžalah, kljub sofinanciranju s strani občine, predstavlja še vedno višji strošek za naše občane, ki plačajo dobrih 9 evrov na uro.

Poglejmo si nove cene – 19,07 evra na efektivno uro ob delavnikih in sobotah, 26,54 evra na efektivno uro ob nedeljah in nočnem času ter 27,60 evra na uro med prazniki in dela prostimi dnevi. Osnova za izračun cene storitve pomoči na domu za uporabnika je 17,21 evra, od tega plača uporabnik 9,10 evra. Razliko v ceni za višje tarife krije občina. Cena se je v letu 2019, v primerjavi z letom 2018 zvišala za 5,5 %, dodatno povišanje cen bo sicer bremenilo občinski proračun v višini 10 tisoč evrov letno. Kot pravijo na občini, je januarja letos, storitve pomoči na domu koristilo 51 uporabnikov, v povprečju 15 ur mesečno.

Eden od amandmajev, ki je bil predlagan na občinskem svetu, ko smo potrjevali proračun za leto 2019, je bil tudi, da se sredstva na postavki za namen pomoči na domu povečajo za 200 tisoč evrov, uporabnike pa konkretneje razbremni, na višino 3 evre na uro. Žal predlog ni bil sprejet in ostali smo pri cenah, kot jih imamo danes. Marsikdo bi rekel, da dobrih 9 evrov na uro ni veliko, a bodimo realni, ljudje nego na domu potrebujejo več kot le za uro ali dve mesečno, marsikdo tudi vsak dan in ure se nabirajo.

In to gre za izključno nego na domu, kjer bi lahko rekli, da nekdo od domačih poleg tega skrbi zanje ali pa lahko deloma še poskrbijo sami zase. Kaj pa vsi tisti, ki še niso dobili mesta v domu? Iz izkušenj naše družine, pa tudi številnih drugih vem, da so čakalne dobe v domovih več mesecev, celo let! Kaj pa vsi tisti, kjer otroci ne morejo skrbeti za svoje ostarele starše, saj morajo poskrbeti za svojo družino, hodijo v službo, njihovi ostareli starši pa si ne morejo privoščiti predrage oskrbe na domu več kot le nekaj ur, potrebujejo pa varstvo tudi čez dan? Temu bi bil namenjen dnevno varstveni center za starejše in druge osebe, potrebne dodatne nege.

Da ne bom nepoštena – občina v letošnjem letu seveda dela nekaj za starejše – novo analizo potreb starejših občanov po storitvah dolgotrajne oskrbe v občini Domžale. Ja, v naši občini bomo analizirali vse do zadnjega kotička, samo upam, da nam na koncu ne zmanjka časa, prostora ali celo denarja za realizacijo konkretnih ukrepov. Zdaj tudi vemo, kam bo šlo najbrž 20 tisoč evrov, ki so v letošnjem proračunu namenjeni za dnevno varstveni center za starejše. V analizo. Bodimo iskreni, analiza je na koncu točno takšna, kot si želi tisti, ki bi projekt izvedel, ali pa tudi ne. Narejenih je bilo že malo morje analiz, sploh na nacionalni ravni, ki zajemajo tudi Domžale.

Kar pomislite, če bi v preteklosti narejene analize bile res tako učinkovite, ne bi imeli že nekaj let prazne garažne hiše, ne bi “pozabili” v projekt vnesti še četrte strani fasade pri prenovi kulturnega doma, ne bi bil naš projekt za bazen daleč najdražji v zadnjih letih v Sloveniji … Analiza torej.

Glede na prvi predlog proračuna za leti 2020 in 2021 (na srečo smo občinski svetniki s 13 glasovi za in 7 proti sprejeli sklep, da ni primeren za obravnavo v tej obliki), so pripravljavci predvideli, da bo letošnja analiza pokazala, da dnevno varstvenega centra za starejše ne potrebujemo ali pa … bi se denar čudežno našel kasneje. Zanimivo. Običajno bi rekli, počakajmo, kaj se bo zgodilo, a žal čakanje ne bo obrodilo sadov, treba je pognati motorje in projekt realizirati. Seveda pa je vse predvsem v domeni tistega, ki upravlja – v tem primeru našo občino.

Mateja Kegel, samostojna občinska svetnica

Oglasno sporočilo