TeDni(K) Občine Kamnik (15.7.2019)

0
1543

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Na območju Markovega se je asfaltirala cesta, po kateri je potekala gradnja komunalne infrastrukture. V sklopu izgradnje kanalizacije se je tako na Markovem obnovilo in asfaltiralo približno 500 metrov LC 161021. Dela so se nadaljevala tudi v naselju Soteska.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela, povezana z zamenjavo strešne kritine na poslovni zgradbi kompleksa Zaprice, potekajo skladno s terminskim planom.

Izvajalec je predložil vzorce kritine, pločevine in držal snegolova, ki so bili s strani izvajalca in predstavnice Zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi potrjeni.

Javni zavod Mekinjski samostan tako kot lansko leto, v sodelovanju z Likovnim društvom Senožeti, organizira poletno likovno delavnico za otroke od 8. do 12. leta starosti, in sicer v dveh terminih: od 29. 7. do 2.8 ter od 5. 8. do 9. 8. 2019. Delavnica bo potekala vsak dan od 9.00 do 12.00 ure, prispevek staršev za tedenski termin znaša 40,00 € in vključuje ves material za delo in malico. Prostih je še nekaj mest, zato pohitite s prijavami, ki so podaljšane do 19. 7. 2019. Oddate jih lahko na elektronski naslov zavoda: info@samostanmekinje.si, kjer lahko prejmete tudi vse dodatne informacije.

Vabljeni tudi k prijavam na poletno šolo baročne in renesančne glasbe v času od 5. 8. do 9. 8. 2019, vsak dan od 10. do 18. ure, prav tako v prostorih Javnega zavoda Mekinjski samostan. Poletno šolo bodo vodili mentorji prof. Egon Mihajlovič, čembalo in pevska izvajalska praksa, mag. Nevenka Tršan Hočevar, kljunasta flavta, baročna flavta in prečna flavta, prof. Kaja Kapus, baročno violončelo. Poletna glasbena šola BaroKam v izvedbi zavoda Slovenski baročni orkester je namenjena učencem nižjih in srednjih glasbenih šol, študentom AG in ostalim ljubiteljem glasbe renesanse in baroka. Osredotočila se bo na izvajalsko prakso repertoarja renesanse in baroka, to je solističnih skladb s spremljavo bassa continua. Število udeležencev poletne šole: 3-8 na mentorja. Kotizacija znaša 200 evrov. V sklopu poletne šole bodo organizirani naslednji koncerti: 6. 8. 2019 koncert baročne glasbe v centru Kamnika, 7. 8. orgelski koncert prof. Egona Mihajloviča v kapeli Samostana Mekinjekoncert mentorjev poletne šole 8. 8. 2019 in koncert udeležencev 9. 8. 2019 v prostorih Samostana Mekinje. Prijave in informacije na elektronskem naslovu: nevenka.trsan@telemach.net ali telefonu: 041/269 688.

Starejši občani bodo lahko brezplačno preizkušali pametne naprave

Na pobudo podjetja Eurotronik in Fakultete za družbene vede se bo v občini Kamnik od septembra dalje izvajal evropski projekt i-evolution za testiranje pametnih rešitev, ki omogočajo daljše samostojno življenje starejših na domu. Testni uporabniki morajo biti starejši od 65 let.Starejši občani bodo lahko leto dni brezplačno preizkušali naslednje naprave (gre za zelo enostavno uporabo):

  • varovalni telefon z zaslonom na dotik, ki uporabniku na preprost in prijazen način omogoča komunikacijo z družino ter asistenco kontaktne osebe,
  • varnostno uro, ki omogoča, da uporabnik stopi v stik za nujne primere. Ob padcu se samodejno sproži alarm, prav tako pa je možen klic kontaktne osebe preko dotika ali prepoznave glasu,
  • senzorje, ki poročajo o nepravilnostih v vsakodnevni rutini.

Vse naprave za obdobje enega leta brezplačno priskrbi podjetje Eurotronik, ki prav tako na domu izobrazi uporabnika.

Občanke in občane, ki želijo sodelovati, vljudno vabimo, da pristopijo k projektu.Prijavnice za vključitev v projekt so do konca avgusta na  razpolago na Občini Kamnik, na Oddeleku za družbene dejavnosti, soba 51/II. nadstropje. Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/831 81 42, katja.vegel@kamnik.si.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu je bil v Uradnem listu št. 36/2019 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, ki si ga lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1848/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-zazidalnega-lokacijskega-nacrta-b12-bakovnik-in-b7-kovinarska—zahodni-del-za-obmocje-funkcionalnih-enot-z-oznakami-fe-ms-12a-fe-ms-12b-fe-ms-13-in-fe-i-13.

20. 6. 2019 smo organizirali posvet glede Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za namen spremembe namenske rabe, ki bo omogočala razširitev območja kamnoloma Stahovica (SD OPN Kamnik št. 3). Dokument Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev območja Calcit Kamnik, Stahovica v Občini Kamnik najdete na spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.

Možnost podajanja pisnih pripomb na izhodišča za dopolnitve in spremembe OPN je še do 26.7.2019. Pisne pripombe lahko pošljite na e-naslov: obcina@kamnik.si, ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Z namenom večje prepoznavnosti znamenitosti, ponudbe in doživetij zgodovinskih mest, ki v svojih bolj ali manj skritih kotičkih skrivajo dediščino preteklosti, kulturo sedanjosti in navdih  prihodnosti, smo v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije posneli več promocijskih filmov, med drugim tudi film Sejem bil je živ, v katerem obiskovalce z rokodelsko obarvano zgodbo vabijo na obisk Idrija, Jesenice, Kamnik in Tržič.

Film si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/M3RPpPvYYN0.

Združenje vabi tudi na prenovljeno spletno stran: http://www.zgodovinska-mesta.si/.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here