Vprašanja za župana Občine Domžale ter odgovori pristojnih služb

0
1057

»Prejeli smo pismo bralca, v katerem sprašuje, kakšne so aktivnosti nosilcev upravljanja komunalne infrastrukture v Domžalah, in kakšna bo rešitev, da v prihodnje ne bo več prihajalo do takih dogodkov, kot so se zgodili na ulici Matija Tomca, kjer so v zadnjem času doživeli več poplav kletnih prostorov objekta, kot posledico poplavljanja meteornih voda. Tovrstne nevšečnosti so prizadele tudi bližnje objekte, kot so Dom upokojencev, Zdravstveni dom in nedolgo nazaj sanirano OŠ Venclja Perka.

Naravna nesreča, kot so poplave, so posledica delovanja naravnega pojava (neurje z močnimi nalivi), ki ga označujemo za naravno tveganje in ima negativne posledice za človeško skupnost na prizadetem območju. Občina Domžale žal na tovrstne pojave nima vpliva, lahko pa vzpostavi in izvaja sistem zaščite in reševanja, kar ga v naštetih primerih tudi je ter ga tudi uspešno zaključila. Vse stavbe, ki ste jih našteli, so na zasebnih površinah, razen OŠ Venclja Perka in Zdravstvenega doma Domžale, pri slednjem gre za sistemski problem stavbe in ga bomo reševali z novo investicijo.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Bralca zanima prav tako, zakaj se Občina ne prijavlja na razpise za nepovratna sredstva, s katerimi bi lahko izvedla več projektov in tako proračunska sredstva porabila za druge namene. Je razlog kadrovska podhranjenost, neznanje ali je to, po vašem mnenju, brez potrebe.«

Občina Domžale se prijavlja na razpise za nepovratna sredstva, žal pa iz vaših navedkov ne moremo razbrati, katere projekte ste imeli v mislih.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Kdaj se planira prepotrebna večja dvorana pri Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, ki naj bi prav tako služila kulturnim prireditvam?

Kulturni dom Franca Bernika 180 sedežev;
Kulturni dom Mengeš 411 sedežev;
Kulturni dom Kamnik 243 sedežev.

Obveščamo vas, da pri Kulturnem domu Franca Bernika ni načrtovana nova dvorana.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Še vedno čakamo na specifikacijo plačil fizičnim osebam za mesec september 2018. To pomeni poimensko, z višino zneska nad 1.000 EUR in datumom plačila.
Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja smo upravičeni do vpogleda vseh plačil Občine Domžale.

_______________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu juniju 2019 (v EUR)

Druga plačila (???)                                       93.763,11
VRTEC Domžale                                         220.975,02
VRTEC URŠA                                             194.672,15
ELICOM d.o.o.                                           163.759,75
PLAČE Občina Domžale                                99.967,16
CZR Domžale                                              78.779,47
PRVA FINANČNA AGENCIJA d.o.o.                 72.097,34
KNJIŽNICA DOMŽALE                                   64.916,25
LAVACO d.o.o.                                             61.971,93
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.               59.173,51
SGP GRADITELJ                                          57.887,66
INTERFINANCE, d.o.o.                                 57.691,29
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale   57.670,95
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE 51.016,67
KPL d.o.o.                                                   40.367,02
EIS Skočaj d.o.o.                                         38.843,49
ZAVOD Dominik Savio Karitas Domžale          38.074,96
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                          36.664,64
KOSEC MIHA s.p.                                         36.567,08
ARBORETUM VOLČJI POTOK                          33.984,30
OSNOVNA ŠOLA DOB                                   23.310,47
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA                  21.695,63
ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE                      21.372,86
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                           21.247,47
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB Radomlje            19.785,84

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

_______________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa Domžalsko-kamniške NOV!CE 9 2019

Oglasno sporočilo