TeDni(K) Občine Kamnik (5.8.2019)

0
843

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije.

Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

V tem tednu so dela za izgradnjo komunalne infrastrukture potekala v naselju Soteska.

Oddelek za družbene dejavnosti

Društvo počitniško varstvo Kamnik je v petek, 2. avgusta 2019, pripravilo humanitarno stojnico počitniškega varstva, kjer so skupaj z otroki zbirali prostovoljne prispevke za kamniške družine v stiski.

Akcija se je odvijala med 9.30 do 11. uro ter med 12.30 do 14. uro, in sicer na Glavnem trgu in pri Osnovni šoli 27. julij Kamnik. Zbranim se je pridružil tudi župan Matej Slapar, ki ni ostal ravnodušen nad izdelki, ki so bili na voljo na stojnici.

V sredo, 31. julija 2019, je župan Matej Slapar skupaj z višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Katjo Vegel obiskal Dom starejših občanov Kamnik, kjer se je sestal z novo direktorico Majo Gradišek in ji zaželel dobrodošlico ter uspešno delo, obenem pa se je za 19-letno uspešno vodenje Doma zahvalil Mariji Rems.

Ob obisku se je srečal tudi z varovanci doma, ki so ga bili izredno veseli.

Oddelek za razvoj in investicije

Ogled čistilne naprave v Danah pri Ribnici

.

“>V torek, 30. julijs 2019, smo si predstavniki Strokovne komisije za ohranjanje in razvoj Velike planine skupaj z zunanjimi strokovnjaki ogledali čistilno napravo v Danah pri Ribnici, ki je trenutno ena modernejših in najučinkovitejših pri nas.

Obisk je potekal v sklopu iskanja optimalnih rešitev problematike odpadnih voda na velikoplaninski planoti.

.

“>V tem tednu so se začele izvajati tudi meritve učinka efektivnih mikroorganizmov, ki naj bi zagotavljali razmeroma enostavno in učinkovito pomoč pri čiščenju odpadnih voda.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil ter v Uradnem listu EU (Portal TED) objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Nakup podvozja gasilskega vozila OVNS«. Občina Kamnikvodi postopek tega javnega naročila po pooblastilu Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Razpisna dokumentacija javnega naročila je dostopna na uradni spletni strani Občine, in sicer v zavihku »Razpisi«. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko Portala e-JN do srede, 4. 9. 2019, do 9. ure.

Oglasno sporočilo