Podpis pogodbe za gradnjo novega mostu na Drtijščici pri Serjučah: Nič več poplav

0
1461

V sredo, 21. avgusta 2019, je župan občine Moravče dr. Milan Balažic z direktorjem podjetja Lavaco Romanom Štrukljem podpisal pogodbo za začetek gradnje novega mostu čez Drtijščico pri Serjučah.
Ta gradnja je pomembna zato, ker bo novi most preprečil poplave v Moravški dolini, ki so se redno pojavljale ob vseh večjih nalivih, nazadnje pa 13. julija lani. Ob starem mostu je namreč zastajala voda, ki je potem zalivala objekte po dolini. Z novim mostom temu ne bo več tako in poplave bodo končno postale zgodovina. Na javni poti JP 763251 v Serjučah bo izvedena rekonstrukcija na skupni dolžini 95 m. Zaradi dviga cestne nivelete na mestu novega mostu bo potrebna še rekonstrukcija lokalne ceste LC264201 Soteska – Negastrn na dolžini 40 m. V sklopu gradbenih del na cestnem odseku bo  odstranjen stari most in na istem mestu zgrajen nadomestni premostitveni objekt. Na cestnem odseku bo urejen še poddimenzioniran cevni prepust na potoku Selščica z večjo pravokotno premostitvijo in saniran obstoječi ločni most na mrtvem kanalu Drtijščice brez spremembe pretočnega profila. Struga Drtijščice se bo gor in dolvodno ob mostu regulirala na skupni dolžini 55m, struga Selščice pa pretežno dolvodno v skupni dolžini 60 m. Na območju posega se obnovi vodovod z vgradnjo ustreznih armatur in  novih cevi in v dolžini 140 m. Vsa gradbena dela za potrebe zveznosti ostale gospodarske infrastrukture na območju se izvedejo skladno s pridobljenimi soglasji upravljavcev (plinovod, elektroenergetski vodi, komunikacije). Obveščamo prebivalce, da bo v času gradbenih del spremenjen prometni režim za dostop do naselja Serjuče. Obvoz bo urejen. Gradnja mostu bo predvidoma trajala 3 mesece.

Vir: Občina Moravče

Oglasno sporočilo