TeDni(K) Občine Kamnik (26.8.2019)

0
864

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju. V tem tednu so dela za izgradnjo komunalne infrastrukture potekala v naselju Soteska, kje se trenutno vgrajujejo cevi za javno razsvetljavo ter TK vodi. Gradnja infrastrukture se na tem odseku zaključuje, zato se bo v tem delu začela priprava cestišča za asfaltiranje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS obvešča, da je Vrhovno sodišče RS lani oktobra odločilo, da so javni uslužbenci na prvi šolski dan svojega otroka prvošolca, upravičeni do dodatnega dne plačane odsotnosti z dela. Gre namreč za enkraten, neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev družbeno pričakuje, da ta dan v šoli preživijo s svojim prvošolcem. Ministrstvo poziva delodajalce k upoštevanju omenjenega določila, starše pa h koriščenju dodatnega dne dopusta.

.

“>sredo, 4. septembra 2019, bo Varuh človekovih pravic Peter Svetina, prvič v svojem mandatu posloval v Kamniku. Pogovori z občani bodo potekali v prostorih Občine Kamnik. V kolikor menite, da so vam kršene človekove pravice in bi vam varuh s sodelavci lahko pomagal, se lahko do ponedeljka, 2. 9. 2019, do 15. ure s klicem na telefonsko številko 030 720 225 naročite na polurni pogovor z njim. Ta dan bo varuh obiskal tudi nekatere institucije v občini, srečal pa se bo tudi z županom in sodelavci. S poslovanjem zunaj sedeža se skuša institucija Varuh človekovih pravic Republike Slovenije približati tistim, ki jo potrebujejo. Enkrat na mesec varuh s sodelavci obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki bi pri uveljavljanju svojih pravic potrebovali pomoč institucije, ki jo vodi. To obliko dela institucija izvaja že vse od začetkov njenega delovanja leta 1995. Ker je občin v Sloveniji 212, bi vse lahko obiskali v približno 17 letih, zato namen poslovanja ni priti v vse občine, ampak se vsaj regionalno približati vsem, ki bi potrebovali pomoč, pa ne (z)morejo priti v Ljubljano.

.

“>Starejša občanka z območja Duplice je v preteklem tednu uporabnikom Razdelilnice brezplačnih toplih obrokov podarila nekaj prehrambenih izdelkov. Gospa ima zdravstvene težave in so ji zaradi stroge diete doma ostajala neporabljena živila, ki jih je sedaj z veseljem podarila uporabnikom Razdelilnice.

Za to velikodušno gesto se ji v imenu prejemnikov podarjenih živil in Občine Kamnik še enkrat iskreno zahvaljujemo.

V letošnjem letu mineva 150 let od rojstva Antona Medveda, kamniškega duhovnika in pesnika ter dramatiku. Na tega znanega Kamničana mimoidoče spominja marmorna plošča na pesnikovi rojstni hiši na Grabnu, nasproti – čez cesto, v parku pa je postavljen doprsni kip. Obe spominski obeležji sta bili konec prejšnjega tedna obnovljeni, prav tako tudi okolica doprsnega kipa (popravilo poti za dostop k spominskemu obeležju, ureditev zelenja.

Oddelek za razvoj in investicije

Obisk predstavnice Omrežja alpskih občin

Kamnik je obiskala Stefanie Bauer, predstavnica Omrežja alpskih občin (AIDA). Najprej se je srečala z županom Matejem Slaparjem, s katerim je spregovorila nekaj besed o sodelovanju v AIDI. Spremljala jo je Vida Černe iz Občine Kranjska gora, koordinatorka slovenskih občin, vključenih v omrežje. Nadalje je tekla beseda o projektu SpeciAlps, ki se trenutno izvaja in v katerem je partner tudi Občina Kamnik.

Predstavili smo ji rezultate projekta v naši občini, med katerimi je zelo uspešen strip o volkulji Beli. Ivan Mitrevski in Kartini Djalil sta predstavila osnovno idejo o stripu in njegovo nadgradnjo. Strip je namenjenozaveščanju o pomenu ohranjanja biodiverzitete in o pomenu ohranjanja okolja. Dogovorili smo se, da bomo strip prevedli v vse jezike alpske konvencije (poleg slovenščine še v nemščino, italijanščino, francoščino in angleščino). Nadalje smo si ogledali nasad starih sadnih sort v Tunjicah, ki je bil vzpostavljen tudi s pomočjo sredstev AIDE. Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice, na čelu s predsednikom Valentinom Zabavnikom, so predstavili nasad in pomembnost ohranjanja starih sadnih sort tako za prebivalce kot za ohranjanja biodiverzitete.

 Dogodek v okviru projekta StimulArt

Občina Kamnik v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik prihodnji teden organizira javni dogodek v okviru projekta StimulArt, kjer bo (lokalnim) medijem, širši lokalni skupnosti in deležnikom kulturnih in kreativnih industrij, predstavljena vsebina projekta in načrtovane aktivnosti, ki se bodo (tudi z njihovo soudeležbo) izvajale v prihodnjih treh letih.

Vljudno vabljeni vsi, ki bi jih dogodek in z njim povezana tematika zanimala. Udeležbo je potrebno potrditi do ponedeljka, 2. 9. 2019, na elektronski naslov maja.poravne@kamnik.si ali preko telefonske številke 01/ 8318-223.

Javna predstavitev projekta »Kreativnost v prostore nekdanje industrije« v Občini Kamnik

Kako povezati kulturo, kreativnost in opuščene industrijske objekte? Na to vprašanje bo v prihodnjih treh letih skušal odgovoriti projekt Stimulart, ki ga v Kamniku izvajata Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Javna predstavitev bo potekala v sredo, 4. septembra 2019, v Domu kulture Kamnik, ob 17. uri.

Projekt MUHA

Prejeli smo obvestilo o odobritvi projekta MUHA (gre za akronim iz naslova MULTIHAZARD FRAMEWORK for WATER RELATED RISKS MANAGEMENT), ki je kandidiral za nepovratna sredstva transnacionalnega programa INTERREG ADRION 2014-2020.

V projektu, na temo obvladovanja tveganj vezanih na vode z vidika različnih nevarnosti, poleg Občine Kamnik in partnerjev iz drugih držav Jadransko-Jonske regije sodeluje tudi Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Projekt sloni na prepoznani potrebi po izboljšani odpornosti sistemov oskrbe s pitno vodo na različne dogodke (razlitje onesnaževal, poplava, suša, potres) z uvajanjem standardnih postopkov in orodij za analizo odpornosti ter uvajanjem mehanizmov učinkovitega odziva upravljalcev vodovodnih sistemov in sil zaščite, reševanja in pomoči. Pri tem bo uravnoteženo obravnavano (1) področje analiz ranljivosti (odpornosti) oskrbe s pitno vodo na navedene dejavnike, kakor tudi (2) področje odziva na dogodek, kjer se bodo ob skupnem razvoju standardnih scenarijev nadgrajevali tudi postopki in orodja za sam odziv.

Občina Kamnik bo v 30 mesecih s partnerji izvedla analizo odpornosti vodovodnega sistema na navedene dejavnike in aktivno razvijala sistem odziva na naravne in druge nesreče, ki bi vplivale na oskrbo s pitno vodo. Predvideno je tudi opremljanje nove štabne sobe z nekaterimi ključnimi komponentami za izboljšani odziv (npr. podpora situacijskemu zavedanju ob naravnih in drugih nesrečah). Poleg tega bo imela občina izdelano analizo in načrt izvedbe odziva skladen s sodobnimi standardi WHO za varno delovanje vodovodnih sistemov.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo