Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu juliju 2019 (v EUR)

0
701

Druga plačila (???)                                         75.711,31
VRTEC Domžale                                           221.167,10
VRTEC URŠA                                               198.863,66
ELICOM d.o.o.                                             138.202,15
PLAČE Občina Domžale                                  98.154,21
SGP GRADITELJ                                            74.146,68
CZR Domžale                                                70.539,36
KNJIŽNICA DOMŽALE                                    64.916,25
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                59.974,43
KPL d.o.o.                                                    58.270,63
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale    58.088,39
EIS Skočaj d.o.o.                                          57.621,98
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE  51.736,67
RAVNIKAR POTOKAR d.o.o.                            50.343,30
LAVACO d.o.o.                                              48.726,47
INTERFINANCE, d.o.o.                                   40.363,83
LESMARC+ d.o.o.                                          35.300,47
VOGRAD d.o.o.                                             25.961,97
BTO-ZELNIK d.o.o.                                        24.963,20
OSNOVNA ŠOLA DOB                                    24.604,77
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                            21.843,81
OŠ Preserje pri Radomljah                            19.947,04
HIŠA OTROK Mali princ d.o.o.                        19.691,44
ZAVOD Dominik Savio Karitas Domžale          18.869,69
DEOS d.o.o.                                                 17.490,76

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Vir: erar.kpk-rs.si
(Komisija za preprečevanje korupcije)

 

Oglasno sporočilo