Na Dobenski praznik tudi otvoritev ceste Dobeno-Studenec na Spodnjem Dobenu

0
1488
V soboto, 7. septembra 2019, je na Dobenu potekal Dobenski praznik in ker je bila cesta Dobeno-Studenec na Spodnjem Dobenu že končana, se je Vaški odbor Dobeno skupaj z Občino Mengeš odločil za uradno otvoritev ceste pred začetkom praznika. Na otvoritev so bili povabljeni vsi uporabniki ceste in bližnji prebivalci, ki so zelo potrebno obnovo ceste toplo pozdravili. Na otvoritvi je Franc Jerič, župan Občine Mengeš povedal: »Po uspešnem odkupu zemljišč smo takoj pristopili k izdelavi projekta in posledično tudi realizacije prvega dela rekonstrukcije ceste, ki je bila še dodatno uničena po katastrofalnem žledu. Tudi v prihodnje želimo nadaljevati z obnovo oziroma rekonstrukcijo cest na Dobenu«. Predsednik Vaškega odbora Dobeno, gospod Franc Vehovec pa je povedal, da so vaščani zadovoljni, navkljub temu, da je postopek odkupa potrebnih zemljišč predolgo trajal.
Cesta je bila uradno odprta z rezanjem traku, ki sta ga prerezala župan Franc Jerič in predstavnik Vaškega odbora Dobeno, gospod Anton Burgar.
Sanacija oziroma gradnja 190 m dolge, tehnično izredno zahtevne in nevarne ceste Dobeno-Studenec na Spodnjem Dobenu je bila zaključena v začetku septembra. Del ceste, ob kateri se nahaja najstrmejša skalnata brežina, se je zavaroval tudi z mrežami, sidranimi v skalo, zamenjane so bile tudi odbojne ograje, urejeno je bilo izogibališče v primeru srečanja nasproti vozečih vozil in na novo vzpostavljena javna razsvetljava.
Za večjo varnost vseh udeležencev v prometu je bilo vzporedno z rekonstrukcijo ceste obnovljeno tudi vodno korito, ki je sedaj umeščeno tako, da je pohodnikom in kolesarjem ob osvežitvi omogočen varen postanek.
Fotografije: Tone Vidergar
Oglasno sporočilo