Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu avgustu 2019 (v EUR)

0
795

Druga plačila (???)                                       58.829,92
BKS BANK AG                                         1.000.000,00
VRTEC URŠA                                             214.792,60
ELICOM d.o.o.                                           214.511,38
VRTEC Domžale                                         209.536,01
KPL d.o.o.                                                 187.096,59
SGP GRADITELJ                                        107.159,68
PLAČE Občina Domžale                                96.301,05
CZR Domžale                                              70.866,88
KNJIŽNICA DOMŽALE                                  64.916,25
LESNINA MG OPREMA d.d. Ljubljana             64.502,83
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.               59.416,11
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale   56.804,75
OŠ Preserje pri Radomljah                            55.016,47
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE 51.016,67
ARBORETUM VOLČJI POTOK                         38.045,32
EIS Skočaj d.o.o.                                        36.363,07
LAVACO d.o.o.                                            29.450,65
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                       28.580,93
INTERFINANCE, d.o.o.                                 27.299,73
OSNOVNA ŠOLA DOB                                  23.826,49
VOGRAD d.o.o.                                           23.797,40
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                           22.639,23
CE DESIGN                                                 19.764,00
SANING                                                      19.641,68

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Vir: erar.kpk-rs.si
(Komisija za preprečevanje korupcije)

Oglasno sporočilo