Zaključujejo se priprave dokumentacije za vzpostavitev Regionalne kolesarske povezave občin severno od Ljubljane

0
1197
Občina Mengeš se je v projekt regionalne kolesarske povezave občine severno od Ljubljane vključila med prvimi in tako postala vezen člen kolesarske poti od Kamnika do Ljubljane. Ureditev omenjene kolesarske poti predstavlja pomembno prednost za vse bližnje prebivalce, saj se ne načrtuje le urejanje obstoječih kolesarskih poti, ampak tudi gradnjo novih, povezovalnih kolesarskih poti. Projekt koordinira Občina Kamnik, ki intenzivno sodeluje z izvajalcem za pripravo trase kolesarske poti, vključno z območjem občine Mengeš ter vse potrebne dokumentacije za izgradnjo. Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, ki je nosilec projekta v Občini Mengeš je povedal: »Sedaj se ureja vsa potrebna dokumentacija, ko bo pripravljena in javno predstavljena bomo na srečanju vključenih občin in s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo izbrali najustreznejšo traso.«
Za koordinatorko predloga projekta na ravni občin je bila imenovana Občina Kamnik, kjer so pojasnili, da bodo za predlagane trase po posameznih občinah pripravljene javne predstavitve z namenom vključevanja in informiranja javnosti. Pojasnila je, da bodo v letu 2019 zaključili s pripravo dokumentacije in začeli z odkupom zemljišč. Nato pa bo v letih 2020 in 2021  potekala sama gradnja kolesarske infrastrukture. Hkrati bodo izvajali tudi intenzivno osveščanje javnosti o prednostih in pomenu kolesarskega prometa za zmanjšanje toplogrednih plinov in seveda zaradi pozitivnega vpliva na zdravje.
Kolesarska povezava bo hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah in bo omogočala hitro, varno in udobno kolesarjenje ter bo učinkovito povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. S tem bo lahko na območju vključenih občin kolo postal pomembna alternativa vožnji z osebnim avtomobilom.
Občina Mengeš
Oglasno sporočilo