NOV!CE 11 2019: Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale

0
1479
Vprašanje:

Domžalčan, ki je seznanjen z zgodovino stavbe na Ljubljanski 36 v Stobu, nam je o njej poslal dopis s fotografijo.

Zanima nas, kakšno stališče o morebitni rušitvi in postavitvi nove, zastopate vi, svetniki.

Praksa na Občini Domžale je delo brez strategije in brez načrtovanja prihodnosti. Kot svetnik nisem obveščen o namenu rušitve in novogradnje, čeprav bi svetniki, glede na predvideno vrednost, morali dati soglasje.
Živimo v času digitalizacije, s strani občine pa še vedno nismo dobili nobenega projekta v 3D obliki, ker se vedno nekaj skriva in dela v ozadju. Morda je vzrok tudi nesposobnost.
V Domžalah je kar nekaj degradiranih območij, za katere ni nikakršnih načrtov in strategije. Taka območja so večinoma v naseljenih predelih.
Ker pa Domžale nimajo izdelane strategije prihodnosti in razvoja, se dogaja, da investitorji sami določajo, kaj želijo na posameznih območjih, in zahtevajo spremembe OPPN.
Tako se spet dogaja Zaboršt, kjer župan še vedno vztraja na spremembi OPPN, kljub nasprotovanju in na škodo prebivalcev, tako Zaboršta kot Domžal.
Namesto, da bi se za industrijske, hrupne in umazane dejavnosti uredila cona izven naselij, se s spremembami OPPN umešča v stanovanjska naselja.
Manjka tudi prometna strategija, kar se vidi po povečanju prometa in spuščanju tovornih tovornih vozil v Domžale.
Volitve so mimo, obljube pozabljene, volivci prevarani. Imamo pa oblast. Kaj se dela z denarjem občanov Domžal, nas ne sme zanimati, zagotovo ga bodo zapravili, četudi
Pa tudi če zaradi nespametnih odločitev, kot je primer OPN za Želodnik, občina izgubi tožbe za 15 mil. € !!! Sicer pa, kaj se sploh razburjamo, saj bodo županova koalicija in glasovalni stroj potrdili vse, kar bo predlagano, brez kančka slabe vesti.
A vsi se zagotovo dobro zavedajo, da veliko zadev sploh ne bi smelo biti niti predlaganih, kaj šele sprejetih.
Ivan Pšag, LMM


_______________________________________________________________

Popravek
V zadnji izdaji časopisa, z dne 12. septembra 2019, je pri vprašanju za občinske svetnike na strani 6 prišlo do napake pri objavi:  Četudi zaradi nespametne odločitve, kot je primer OPN za Želodnik, ko je občina izgubila tožbo za 15 mil. € !!! 
Stavek se pravilno glasi:
Pa tudi če zaradi nespametnih odločitev, kot je primer OPN za Želodnik, občina izgubi tožbe za 15 mil. € !!! 
Za napako se iskreno opravičujemo!

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here