OPN za območje »D29/1 Brinje 1, Domžale. Obvestilo za javnost – pojasnilo

0
1591
Foto: Informativni portal osrednje Slovenije

Spoštovane občanke in občani,

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 Brinje 1« druga obravnava je Odbor za prostor dvakrat zavrnil, župan pa umaknil s točke dnevnega reda (19.9.2019) . To je že ne vem kateri poskus, da bi to spravil čez občinski svet saj se vsa ta saga vleče že od prejšnjega mandata.

Odbor za prostor je to zavrnil, ker smo prisluhnili prebivalcem Zaboršta, KS Slavka Šlandra in Civilni iniciativi (predsednik g. Ivan Pšag). Ugotovili smo pomanjkljivosti v prometni študiji in zahtevali dopolnitve in 3 D prikaz objektov.

Razlog za ponoven umik točke z dnevnega reda:

Odbor za komunalne zadeve ni prejel gradiva, v samem gradivu so omenjene tudi komunalne zadeve, odpadki in tako dalje. Menimo, da ima ta projekt prevelik vpliv na različna področja od posega v prostor, komunalne zadeve, gospodarstva, zaposlovanja, zdravja ter vpliv na družbo in okolico. Na žalost sta gradivo, kljub različnim predlogom, obravnavala samo odbor za prostor in statutarno pravna komisija. Skratka, občina se ga je lotila z levo roko, posledice pa bi čutili prebivalci Domžal in predvsem Zaboršta.

Glede na to, da Slovenija in celotna Evropa strmita k zmanjševanju emisij, zdravju ljudi in zdravemu bivalnemu okolju me je čudilo, da pod točko, ki se je dotikala okoljskega vpliva, v sami dokumentaciji nikjer ni bilo zaslediti in se ni pridobilo kakšno nevladno mnenje vpliva hrupa na ljudi in živali (nasproti tega je kinološko društvo). O zdravstveni študiji, da ne govorimo. Razne raziskave govorijo ravno o tem kako slab zrak, hrup in promet vplivajo na človeka. Zaradi onesnaževanja zraka v Evropi beležijo skoraj 7% vzroka smrti. Vse večkrat je v medijih izpostavljeno, kako slab zrak vpliva na ljudi in da je 1,2 krat več verjetnosti za astmo.

Menimo, da umeščeni objekti niso primerni za tako okolje, zaradi onesnaževanja tal, vode, zraka.  Iz raznih strateških dokumentov države je moč razbrati, da je cilj zmanjšanje emisij, hrupa in ohranitev narave ter ljudem nuditi kakovostno bivalno okolje.Ob prebiranju nacionalnih programih vidimo, da naj bodo vplivi  na človeka majhni in hkrati v dobrobit družbe.

Kristina Hafner,
predsednica Odbora za prostor

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here