Vprašanja za župana Občine Domžale

0
1117

Kolikšen je bil v letu 2018 prihodek iz naslova Nadomestilo za stavbno zemljišče?
Prihodek iz naslova NUSZ v letu 2018 je bil naslednji:
– NUSZ od fizičnih oseb: 1.597.179 EUR
– NUSZ od pravnih oseb: 1.938.206 EUR
skupaj: 3.535,385 EUR
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Kdaj bomo v Domžalah dobili, že toliko let obljubljeni, podhod pod železniško progo?
Občina Domžale je s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejela obvestilo, da bo gradnja podhoda pod železniško progo na železniški postaji Domžale potekala v sklopu rekonstrukcije širšega območja postaje in bo v celoti financirana iz državnega proračuna. Natančen čas izgradnje bo znan po izdelavi projektne dokumentacije.
Urad župana Občine Domžale

Ureditev podhoda in rekonstrukcija železniške postaje Domžale
V tem mandatu smo posebno pozornost namenili tudi aktivnostim za ureditev podhoda in rekonstrukcijo železniške postaje Domžale.
Rešitev tega že desetletje starega problema je nujna, saj bi končno zagotovili varno prečkanje železniške proge. Mnogi, med njimi tudi šolarji, danes prečkajo progo na različnih mestih, najpogosteje pri železniški postaji, čeprav je le-to prepovedano in označeno z napisom »ne hodi čez progo, je smrtno nevarno«. Z izgradnjo ustreznega podhoda bomo zagotovili varno prečkanje, poleg tega pa bo mesto Domžale končno povezano v celoto in ne več razdeljeno na dva dela.
Pridobili smo idejno zasnovo za rekonstrukcijo železniške postaje Domžale z novim podhodom, naslednji korak predstavlja podpis Sporazuma med Občino Domžale in Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. V letu 2019 so prav tako zagotovljena sredstva za pridobitev ostale potrebne dokumentacije.
Občina Domžale

_____________________________________________________________________

Ali se strinjate, da bi morala biti na vseh javnih, električnih polnilnicah (trenutno imamo samo eno v Parkirni hiši) možnost plačevanja s plačilnimi karticami, zdaj že večino brezstičnih? Takšno delovanje bi bilo zagotovo najpreprostejše in fleksibilno. Ste morda že pomislili na tovrstno rešitev?

Na odgovor iz Urada Občine Domžale še čakamo!

______________________________________________________________________

Še vedno čakamo na specifikacijo plačil fizičnim osebam za mesec september 2018. To pomeni poimensko, z višino zneska nad 1.000 EUR in datumom plačila.
Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja smo upravičeni do vpogleda vseh plačil Občine Domžale.

Danes, 20.9.2019 smo za pomoč zaprosili Informacijsko pooblaščenko.

Oglasno sporočilo