Zavržena zahteva za odpravo in razveljavitev gradbenega dovoljenja za športno dvorano v Mengšu

0
1491
Ministrstvo za okolje in prostor je zavrglo zahtevo Tomaža Štebeta, za odpravo in razveljavitev odločbe Upravne enote Domžale št. 351-197/2018 z dne 22. 8. 2018 po nadzorstveni pravici.
Vlagatelj Tomaž Štebe, Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš je na Ministrstvo za okolje in prostor vložil zahtevo za odpravo in razveljavitev Gradbenega dovoljenja št. 351-197/2018 z dne 22. 8. 2018 za gradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš. Ministrstvo za okolje in prostor je pritožbo zavrglo, saj je ugotovilo, da vlagatelj ni upravičena oseba, ki bi lahko vložila omenjeno pravno sredstvo. Ministrstvo za okolje in prostor je zahtevo vlagatelja za ukrepanje po nadzorstveni pravici upoštevalo le kot poziv oziroma opozorilo upravnemu organu, da po uradni dolžnosti oceni, ali so podani pogoji za odpravo ali razveljavitev odločbe (gradbenega dovoljenja) po nadzorstveni pravici. Po proučitvi spisne dokumentacije je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da niso podani nobeni razlogi za odpravo ali razveljavitev Gradbenega dovoljenja za gradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš.
Oglasno sporočilo