Pritožba Občini Domžale oziroma vzdrževalcu cest

0
1287

V petek, 20.9.2019 ob 12.40 sem se peljal z osebnim avtomobilom v občini Domžale po Bernikovi ulici proti križišču s Češminovo ulico. V križišču sem se zaletel z osebnim avtomobilom, ki je pripeljal v križišče z moje leve strani po prednostni cesti. Po trčenju, sem ugotovil, da na moji neprednostni cesti ni prometnega znaka “križišče/ cestni priključek s prednostno cesto”, kateri leži podrt ob pločniku v zaraščeni travi in je NEVIDEN! Zaradi tega je med voziloma prišlo do močnega trka, kar je moje vozilo odbilo čez križišče na nasprotno stran ulice na zelenico, in pri tem odlomilo še hidrant za vodo. Oba avtomobila sta skoraj uničena.

Bližnji stanovalec iz Bernikove ulice mi je povedal, da ta prometni znak podrt v travi, leži že tretji teden.

Zato pozivam občino Domžale, kot vzdrževalca cest, da takoj postavi ta nelogično podrti znak v travi, ker s tem načinom nevzdrževanja ceste, pride še lahko do nesreč s poškodbami ljudi. Smatram, da je vzdrževalec cest, tudi soodgovoren za nastalo večjo škodo na obeh vozilih in hidrantu.

Prosim vas za odgovor odgovorne osebe, zaradi katere sem oškodovan.

Omenjeno nesrečno je obravnavala Policijska postaja  Domžale, kar je tudi zapisano in fotografirano o tem ležečem znaku v travi ob pločniku. Prilagam tudi sliko dokazila o tej zadevi.

PRILOGA: Dokazilo fotografija prometnega znaka

PRISTAV JANEZ

Oglasno sporočilo