Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu septembru 2019 (v EUR)

0
1326

Druga plačila (???)                                              55.078,74
INTERFINANCE, d.o.o.                                       188.571,44
VRTEC URŠA                                                     161.195,15
ELICOM d.o.o.                                                   103.977,93
SGP GRADITELJ                                                 103.890,50
VOGRAD d.o.o.                                                  103.325,76
PLAČE Občina Domžale                                        95.481,93
LESNINA MG OPREMA d.d. Ljubljana                     94.365,58
LAVACO d.o.o.                                                     81.022,61
CZR Domžale                                                      70.527,77
KNJIŽNICA DOMŽALE                                          64.916,25
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale           56.804,75
KPL d.o.o.                                                           51.550,07
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE         51.016,67
GRA-KRUP d.o.o.                                                 49.880,26
KS Dob                                                              39.588,26
EIS Skočaj d.o.o.                                                26.218,96
I.S.P., d.o.o., Kamnik                                           24.181,43
BTO-ZELNIK d.o.o.                                              22.766,60
ZAVOD Dominik Savio Karitas Domžale                 20.207,16
MARJAN PODGORŠEK                                          18.068,40
PREMAKO d.o.o.                                                 17.877,88
Obrtna zbornica Domžale                                    16.916,80
KOTALKARSKI KLUB PIRUETA                              16.714,87

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here