TeDni(K) Občine Kamnik (7.10.2019)

0
1354

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Soteska

V tem tednu so se nadaljevala dela na območju Soteske, kjer se je začela priprava za asfaltiranje ceste, kjer je potekala izgradnja kanalizacije. Zaradi asfaltiranja bo vzpostavljena popolna zapora ceste. Točen termin asfaltiranja pa bo objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si.

Buč – Hruševka

Izvajalec del je izvedel vse potrebne podboje državne ceste v naselju Buč. Gradnja kanalizacije se je nadaljevala na dveh odsekih v naselju Buč ter na odseku Buč – Hruševka.

.Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je pričela obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije. Vsa dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, zato vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Ureditev komunalne infrastrukture na Novem trgu

Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Novega trga (od hišne številke 11 do 25). Obnovilo se bo približno 130 metrov fekalne in meteorne kanalizacije, obnovil vodovod, položila javna razsvetljava ter obnovilo cestišče na območju gradnje (JP 660311).

Izgradnja kanalizacijske infrastrukture za odpadne vode ter meteorne vode bo v teh dneh končana, izvajalci pa bodo pričeli s polaganjem zaščitnih cevi za javno razsvetljavo.

Zaradi obsega del na tem območju velja popolna zapora, zato vse pešce naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo, vsem stanovalcem na tem območju pa se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost. 

Ureditev Župančičeve ulice

V sklopu projekta kolesarske povezave Kranjska – Kovinarska – Kajuhova se bo izvedla ureditev Župančičeve ulice v dolžini 60 metrov. Ureditev bo zajemala zamenjavo ustroja vozišča, odvodnjavanje in zamenjava asfalta. Sočasno se bo gradila tudi optična povezava na tem odseku.

Ureditev ceste Motnik – Zgornji Motnik

V teku je gradnja na občinski cesti Motnik – Zgornji Motnik v dolžini približno 300 metrov. Ureditev bo zajemala utrditev ustroja vozišča, drenažo, odvodnjavanje ceste ter asfaltiranje. Zaradi ozke ceste velja popolna zapora ceste, obvoz pa je urejen po vzporedni cesti.

Oddelek za družbene dejavosti

Sestanek članov odbora za podelitev priznanj generala Rudolfa Maistra za leto 2019

V ponedeljek, 30. septembra 2019, je v sejni sobi Občine Kamnik potekal sestanek članov odbora za podelitev priznanj generala Rudolfa Maistra za leto 2019, in sicer skladno s podpisanim dogovorom predloge potrjujejo člani Zveze društev general Maister, Mestne občine Maribor in Občine Kamnik. S strani Zveze društev general Maister so bili prisotni predsednica Zveze mag. Lučka Lazarev Šerbec, Rudolf Pfajfar in Jože Arko, s strani Mestne občine Maribor podžupanja Alenka Iskra in prof. zgod. in geograf Aleš Arih, s strani Občine Kamnik pa Lea Logar in Katja Vegel.

Sestanek z vsemi izvajalci kulturnih programov in projektov

V sredo, 2. oktobra 2019, je na Občini Kamnik potekal sestanek z vsemi izvajalci kulturnih programov in projektov, ki so se prijavili na javni razpis na sofinanciranje programov in projektov v letu 2019.

Sestanek je vodil podžupan Aleksander UršičVišja svetovalka za družbene dejavnosti Mira Resnik je seznanila vse prisotne o tekoči realizaciji javnega razpisa, nato je sledila konstruktivna razprava o izvajanju samega razpisa in o pripravi Strategije na področju kulture.

Odprtje prenovljene Podružnične šole Zgornji Tuhinj

Odprtje prenovljene Podružnične šole Zgornji TuhinjUčenci in učiteljice Podružnične šole Zgornji Tuhinj so v četrtek, 3. oktobra 2019, pripravili prijetno prireditev, s katero smo uradno odprli prenovljene prostore Podružnične šol Zgornji Tuhinj. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s poslancem Državnega zbora mag. Matejem Toninom, občinskimi svetnicami in svetniki ter ravnateljico Osnovne šole Šmartno v Tuhinju mag. Darjo Kraševec, vodjo Podružnične šole Zgornji Tuhinj Ivico Bajde in nekdanjo ravnateljico Osnovne šole Šmartno v Tuhinju Jožico Hribar.

Na Podružnični šoli Zgornji Tuhinj smo v letu 2018 pristopili k zahtevni investiciji nadzidave in preureditve prostorov. Šola je bogatejša za novo strešno kritino, dve učilnici in dva kabineta v mansardi, povečano in preurejeno telovadnico, preurejeno kuhinjo, sanitarije v pritličju in nove garderobne omarice. V prvem nadstropju so zamenjana vratna krila in podi v učilnicah. Celotna vrednost investicije je znašala 514.484,75 evrov, od tega je država prispevala 166.562 evrov.

Otroci šole so nam pripravili bogat kulturni program, kjer so prepevali, deklamirali, igrali zabavno igrico in otroško razigrani poskrbeli za glasbene točke s harmoniko in petjem. Da je vse teklo kot po maslu, so poskrbele učiteljice pod vodstvom Vladke Bučevec.

Tradicionalna spominska slovesnost v Golicah

Obomočno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda je pripravilo tradicionalno proslavo, namenjeno spominu na delovanje Manevrske strukture narodne zaščite v občini Kamnik v letu 1990 in delovanju narodne zaščite v Tuhinjski dolini v letu 1991, ki je bila v soboto, 5. oktobra 2019, ob 11. uri pred spomenikom v Golicah.

Zbrane je ob tej priložnosti pozdravil predsednik Obomočno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda mag. Zvonko Cvek, tokratni slavnostni govornik je bil podžupan Aleksander Uršič.

Ob Mestni godbi Kamnik so v kulturnem programu sodelovali učenci in učenke osnovne šole Šmartno ter Ljudski pevci iz Tuhinjske doline. Pred proslavo pa se je odvijal pohod po Tuhinjski dolini, pričetek pohoda je bil ob 8. uri pri spominskem obeležju v Golicah.

Idejni osnutek igrala Vodni park s črpalko

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik se trudijo, da bi zagotavljali otrokom čim boljše pogoje za učenje in igro. V ta namen spodbujajo strokovne delavce k vnašanju nestrukturiranega materiala v otrokov vsakdan, saj le ta ponuja otrokom obilo možnosti za ustvarjalnost in kreativnost. Pa kljub temu vedo, da samo nestrukturiran material ni dovolj. Zato so se v poletnem času lotili drznejšega projekta, h kateremu so pristopili timsko.

S skupnimi močmi, idejami, ki so se delavcem porodile ob mislih, da na igrišču v enoti Rožle ponudijo otrokom nekaj več, so naredili idejni osnutek igrala Vodni park s črpalko, ki bi otrokom ponujal možnost razvijanja naravoslovnih kompetenc, socialnih veščin in gibalnih zmožnosti. Idejni osnutek je kasneje postal načrt, ki so se ga zaposleni v vzdrževalni službi lotili natančno in odgovorno. Da bi bilo vse prav tudi z vidika varnosti otrok, so se v vrtcu obrnili na strokovnjaka, ki je igralo pregledal in izdal Oceno varnosti. Naši najmlajši so s svojim odzivom in navdušenjem pokazali, da so se v vrtcu odločili prav in znova dokazali, da skupaj zmorejo več.

Oddelek za razvoj in investicije

Izobraževanje za organizacijo in promocijo prireditev

Turizem Ljubljana organizira brezplačno izobraževanje z naslovom:  »Prireditve – naš skupen promocijski potencial«. Na delavnici bo sodelovala Meta Pavlin Avdić, komunikacijska strateginja, novinarka in PR-ovka, ki ima več kot 20 let delovnih izkušenj pri komunikacijskih agencijah in organizacijah dogodkov. Veliko pozornosti bo namenjene praktičnim primerom in izkušnjam iz prakse.

Izobraževanje bo potekalo v dveh sklopih. Časovni zamik med delavnicama bo zaradi večje učinkovitosti kratek in je nujno, da se udeleženec udeleži obeh delavnic.

Delavnici bosta potekali med 9. in 13. uro, vmes bo odmor z lokalnimi prigrizki:

  1. delavnica 1: četrtek, 17. oktober 2019, v konferenčni sobi gradu Bogenšperk (Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji),
  2. delavnica 2: petek, 25. oktober 2019, v recepciji Krpan Pub-a v športnem parku Domžale (Kopališka cesta 5, 1230 Domžale).

Delavnice so brezplačne, prijavite pa se prosim do ponedeljka, 14. oktobra, na elektronski naslov: alenka.sorsak@visitljubljana.si ali na telefon: 031 528 747.

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019. Namen in cilj javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki imajo pozitiven učinek na konkurenčnost in spodbujanje zaposlitvenih možnosti. Skupni razpisani znesek je 2.000.000 evrov. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz Ebonitete.si, najmanj 5. Pogoji dodelitve posojil po posameznih podprogramih in drugi pogoji javnega razpisa so razvidni iz Uradnega lista št. 58 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019058.pdf).

Potencialno zainteresirane podjetnike vljudno pozivamo, da preučijo možnost kandidature za posojilo.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in b7 Kovinarska – zahodni del št. 2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. septembra 2019 do vključno 10. oktobra 2019. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD ZN2. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem in agromelioracijskem območju Drnovo bodo izvajalci v naslednjem tednu začeli s prenosom projekta nove razdelitve zemljišč v naravo. Pričakuje se, da bodo vsi lastniki pisno povabljeni na seznanitev z mejniki njihovih novih parcel, dodeljenih iz komasacijskega sklada še v tem mesecu. Lastniki bodo prišli na novo obdelavo stanja v naravi po seznanitvi na terenu.

Občina Kamnik je bila v skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) obveščena, da mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja, in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti.

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so ga izvorno razvile države z razvitimi eko-nomskimi sistemi in trgom nepremičnin, pred-vsem za namene davka na nepremičnine. Sistem so razvile na podlagi pravil, ki veljajo za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin, vendar so ga nadgradile tako, da omogoča ocenjevanje tržne vrednosti velikemu številu nepremičnin naenkrat. Sistem sloni na modelih vrednotenja, ki simulirajo obnašanje trga nepremičnin in omogočajo statistično zanesljivo oceno tržne vrednosti. Modeli se oblikujejo s statističnimi metodami obdelave podatkov o trgu nepremičnin. Ker se sistem naslanja na računalniško podprte postopke in seveda za svoje delovanje potrebuje ustrezne računalniške rešitve, se ga pogosto naslavlja kot CAMA (Computer Assisted Mass Appraisal) sistem.

Vodilne države na področju CAMA sistemov so Združene države Amerike, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Vse bolj pa se sistem uveljavlja tudi v Evropi, kjer ga že nekaj desetletij, sicer z nekaterimi specifičnimi rešitvami, uporabljajo Švedi in Danci, zelo napredne rešitve so uveljavili tudi Nizozemci. Sistem se širi predvsem v sodobne razvijajoče se ekonomije držav kot so Litva, Latvija, kot možne rešitve pa ga, predvsem v povezavi s ciljem posodobitve obdavčitve nepremičnin, proučujejo tudi srednjeevropske države kot na primer Nemčija, Avstrija, Češka, pa tudi balkanske države, na pri-mer Kosovo, Makedonija, Srbija in Albanija. Z razvojem ekonomije in posebej trga nepre- mičnin, predvsem pa z razvojem novih sta-tističnih in geoinformacijskih metod, se sistem množičnega vrednotenja razvija, njegovi rezultati pa postajajo vse bolj zanesljivi. Zato se v praksi sistem, ki je bil večinoma uveljavljen za namene obdavčitve, vse bolj uveljavlja kot samostojen, ekspertski in večnamenski. V večini držav je zaslediti široko uporabo podatkov sistema za različne javne pa tudi zasebne namene. Slovenija je sistem razvijala v letih 1999 do 2005 v okviru kompleksnega projekta »Posodobitev evidentiranja nepremičnin«, podprtega s strani Svetovne Banke za obnovo in razvoj in Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in ga kot ena prvih srednjeevropskih držav uveljavila v letu 2006. Sistemi, ki se danes razvijajo v Evropi, pogosto kot referenco uporabljajo prav slovenski model in sledijo našim izkušnjam. V letu 2015 je bila izvedena tudi mednarodna revizija slovenskega sistema s strani MDS, ki je potrdila, da je sistem dober, v nekaterih segmentih pa celo inovativen. Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov je https://www.mvn.e-prostor.gov.siDodatne informacije so dostopne na internetnih naslovih:
https://www.mvn.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/PojasnilaZ/1_Kaj_je_MVN.pdfhttps://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo