Kamniški gimnazijci se znajo znakovno sporazumevati v angleškem jeziku

0
1814

Včeraj, 8. oktobra 2019 se je na Gimnaziji in v srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik odvijala predstavitev projekta Erasmus + LETS. V okviru tega projekta se kamniške dijakinje in dijaki spoznavajo z angleškim znakovnim jezikom. S predstavitvijo in s prijetnim dogodkom se je projekt sicer uradno zaključil, a so sodelujoči ob tej priložnosti dejali, da se bo vsekakor nadaljeval iz generacije v generacijo. Dogodku je prisostvoval tudi župan Matej Slapar skupaj z državno sekretarko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Martino Vuk, ravnateljico Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik Bernardo Trstenjak, vodjo projekta Erasmus + LETS na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik Tatjano Cvrtila Ložar ter ostalimi sodelujočimi profesoricami in profesorji omenjenega projekta (Marjeto Kralj, Katarino Juhart, Mojco Krevs, Gabrijelo Gregorič, Klavdijo Pikelj Grobelnik, Janezom Klemenčičem, Markom Streharjem, Andrejo Sabati Šuster in Maticem Smolnikarjem). Častni gostji sta bili začetnici projekta, ki je na kamniški gimnaziji zaživel v letu 2011, Anica Justinek in Mojca Polak Williams.

V okviru projekta Erasmus + LETS so na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik, skupaj s partnerji iz Velike Britanije in Poljske, razvijali inovativne metode in didaktične pripomočke za zgodnje poučevanje tujega jezika – angleščine. Za vzgojitelje, učitelje in starše so pripravljali spletno platformo, ki bo vsebovala učna orodja in avdio-video materiale, z uporabo učnih materialov ter glasbe pa so dijakinjam in dijakom približali angleščino in uporabo angleškega znakovnega jezika.

Projektu so se pridružili tudi otroci Vrtca Antona Medveda Kamnik (enota Tinkara), Zasebnega vrtca Zarja, Zasebnega vrtca Sonček, Zasebnega vrtca Peter Pan in Vrtca Trzin.

Ob predstavitvi je zbranim potek dela in dejavnosti predstavila vodja projekta Erasmus + LETS na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik Tatjana Cvrtila Ložar. Predstavitvi njenega dela in dela njenih predhodnic pa so se pridružile tudi vzgojiteljice Vrtca Antona Medveda Kamnik, Zasebnega vrtca Sonček in Zasebnega Vrtca Zarja, ki so poudarile, da so se ob izobraževanju veliko naučile in bile enotne, da so nova znanja z veseljem prenašale na otroke, ki pa so to več kot dobro sprejeli. Dejale so, da so nove učne metode izvajale na način, da so otroci preko igre spoznavali tako imenovano kretanje oziroma znakovno sporazumevanje in se hrati naučili tudi nekaj angleških besed.

Ravnateljica Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik Bernarda Trstenjak je projektu in izvajalcem le-tega namenila naslednje misli: »Verjamem, da v tem času vezi in izkušnje, ki smo jih stkali tudi z vrtci, ne bodo obstale v tem trenutku. Prepričana sem, da bomo naše izkušnje in naše znanje uspeli stkati tudi z osnovnošolskimi učitelji in učenci, kajti prav izbirni predmet znakovnega sporazumevanja vstopa tudi v to šolsko okolje. Veseli me, da bomo znali in zmogli po naših najboljših močeh tkati nove zgodbe in prepletati naše izkušnje za naslednje rodove.«

Kako pomembno je znakovno sporazumevanje, je poudaril tudi župan Matej Slapar, ki je iskreno čestital vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri sami izvedbi projekta: »Še enkrat znova in še enkrat več smo ponosni na našo Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, saj ste prvaki in prvi, ki se ukvarjate z uvajanjem znakovnega sporazumevanja v angleškem jeziku. Moje mnenje je, da je družba močna toliko, kolikor je močen njen najšibkejši člen. Opravljate veliko delo, saj v vaš program vključujete tako dijake kot tudi otroke. Iskrena hvala, da izvajate ta projekt in s tem delate našo skupnost boljšo.«

Podporo projektu in iskrenim čestitam pa se je pridružila še državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk: »Ideja samega projekta je tako pozitivno sporočilna in pomeni veliko dodana vrednost, zato je pomembno, da ji prisluhnemo. Če se naučimo znakovnega sporazumevanja, sporočamo, da se ne ločujemo med sabo, ampak se prilagajomo tako, da se vsaka oseba čuti sprejeto.«

Za glasbeno popestritev dogodka so s petjem, ki ga je spremljalo znakovno sporazumevanje ter glasbena spremljava, poskrbele dijakinje in dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik pod mentorstvom Matica Smolnikarja. Predstavljena in igrana je bila zgodba Mala Muca, ki jo je napisala profesorica kamniške gimnazije Andreja Sabati Šuster, ilustrirala pa jo je dijakinja šole Kristina Grujić.

Dogodku so z igrivostjo in pridobljenim novim znanjem znakovnega sporazumevanja v angleškem jeziku posebno piko na i dodali še otroci Zasebnega vrtca Zarja in Vrtca Antona Medveda Kamnik (enota Tinkara).

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo