Izgradnja vzhodnega pločnika na Kamniški cesti v Mengšu, od naselja do novega bencinskega servisa Petrol

0
1464
Občina Mengeš je na vzhodni strani Kamniške ceste zgradila pločnik, ki povezuje naselje z novim bencinskim servisom Petrol, kar vsem omogoča varnejši sprehod do izbranih poljskih poti. Urejena je bila tudi zelenica ob vstopu v naselje Mengeš. Pločnik na zahodnem delu ceste, v dolžini 60 m in širini 1,5 m, se bo urejal po sprejemu rebalansa Proračuna občine Mengeš za leto 2019.
Za varnejši promet, predvsem najbolj ogroženih udeležencev v prometu, je bil v mesecu septembru urejen pločnik na vzhodni strani Kamniške ceste. Pločnik, ki je širok 1,5 m, je bil v dolžini 165,81 m zgrajen od novega bencinskega servisa družbe Petrol do naselja. Sama gradnja je poleg pločnika, potrebnega izkopa, utrjevanja in nasipa, vgradnje robnika ter preplastitve, vključevala tudi urejanje brežin in zelenic. Dela so bila načrtovana in izvedena tako, da so minimalno posegala v bližnje rastlinje in okolje.
V sklopu gradnje vzhodnega pločnika na Kamniški cesti je bila urejena tudi zelenica ob vstopu v naselje Mengeš. Občina Mengeš redno ureja krožišča in druge vpadnice v mesto, zato je enako uredila tudi zelenico ob vstopu v naselje Mengeš.
V nadaljevanju se na Kamniški cesti načrtuje tudi gradna zahodnega pločnika in sicer je v predlogu rebalansa Proračuna občine Mengeš za leto 2019 predvidena gradnja pločnika v dolžini 60 m in širini 1,5 m. Z gradnjo se bo pričelo takoj po sprejemu predloga rebalansa na Občinskem svetu Občine Mengeš, predvidoma v mesecu novembru. Gradnja obeh pločnikov je pomembna za vse, ki se redno sprehajajo ali tečejo po bližnjih poteh na Mengeškem polju ter za vse obiskovalce novega bencinskega servisa družbe Petrol.
Občina Mengeš
Oglasno sporočilo