Kristina Hafner, občinska svetnica SD: proračun 2020 in 2021

0
2275

Na četrtkovi 7. seji občinskega sveta so bile podane naslednje pripombe na proračun in sicer dodatna pripomba na sklep (sklep je bil sprejeli na odboru za prostor, da se zagotovijo sredstva za izdelavo celotne študije v proračunskem letu 2020 za celotno Občino Domžale s poudarkom vseh udeležencev v prometu  – posebej ranljivih skupin). Pripomba na izdelavo celotne prometne študije Občine Domžale – študija naj bo izdelana za obdobje 10 let in naj se na vsakih 4 do 5 let posodablja oziroma naknadno se naj izdela Cestna prometna analiza, ki bo predvidela sistematično rešitev za neustrezne situacije kot so: starost prebivalce, sprememba zakonodaje, priseljevanje, odseljevanje ljudi, povečanje ali zmanjšanje prometa, ekonomske in gospodarske dejavnike ter skupine ljudi s posebnimi potrebami. SD Domžale menimo, da je urejena cestna infrastruktura dobra za vse ljudi, družbo in gospodarstvo. Ob enem sem predlagala, da se v proračunu Občine Domžale dodatno zagotovijo sredstva za rekonstrukcijo križišča v Dragomlju v krožno križišče z avtobusnim postajališčem in pripadajočim pločnikom (državna cesta Domžale – Šentjakob – Ljubljana). Cesta znotraj naselja bi postala varnejša za vse udeležence. Za to pripombo sem se odločila iz naslednjih razlogov: cesto vsako dnevno prečkajo šoloobvezni otroci in drugi prebivalci naselja, skozi naselje vozita dva avtobusa LPP in KAM BUS, od tega LLP vozi na plin in za sprehajalca prestavlja nevarnost ne slišnost. KS Dragomelj – Pšata skupaj z občinsko upravo že vrsto let ureja to vrstno problematiko, žal zaradi državnih institucij ne uspešno, a kljub temu se še vedno išče dodatna rešitev. Obveznost države je namreč, da uredi državno infrastrukturo. Prav tako bi morali že v preteklosti poskrbeti za postavitev znakov z omejitvijo (ali elektronski merilec hitrosti ali vsaj semafor za pešce). Ob križišču je postavljen avtobusni znak, čemu služi se sprašujemo vsi, saj tam ni predvidenega postajališča? Z rekonstrukcijo križišča si želimo predvsem prestavitev avtobusnih linj na državno cesto in varnejši promet skozi ozko naselje.

S pozitivnim pristopom in v sodelovanju z državo oziroma vseh sodelujočih bi lahko na področju cestne problematike dosegli vsaj minimalni standard ureditve infrastrukture tam, kjer se križata lokalna in državna cesta.

Med drugimi sem izpostavila še jutranje varstvo otrok, sredstva je treba zagotoviti tudi ostalim, ki plačujejo jutranje varstvo otrok (cca 792 otrok koristi jutranje varstvo) z izjemo prvega razreda, ki je brezplačno. Želim, da se vse ljudi obravnava enako in se zagotovi enake možnosti ne glede na družbeni status, vključeni naj bodo vsi učenci vseh osnovnih šol (povišanje sredstev in dodatna beseda na postavki 193104 jutranje varstvo vseh učencev).

Na eni izmed osnovnih šol učenci in učitelji nujno potrebujejo dodatni učni prostor, predvsem gre za otroke, ki nujno potrebujejo dodatno učno pomoč in, da bi lahko zagotovili dodaten prostor sem podala  pripombo za zvišanje sredstev na proračunski postavki materialnih sredstev – sredstva za nakup steklene pregrade (prostorska problematika večina osnovnih šol). Poleg ceste in šole sem se dotaknila tudi športa in društev. Tudi za njihove namene sem predlagala zvišanje sredstev, da bodo lahko še naprej izvajali programe. Zavzela sem se tudi za povečanje sredstev sofinanciranja večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na mednarodnih prireditev, ki širijo ime naše občine in našega mesta izven meja učinkoviteje, kot turistične organizacije, ki so zato financirane.

Kristina Hafner, SD
Občinska svetnica

 

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here