Gradnja P + R Kamnik

0
1251

Ob Tunjiški cesti se izvaja gradnja P + R Kamnik, ki bo opredeljeno kot vozlišče za nadaljevanje poti predvsem dnevnih migrantov v Ljubljano, saj je locirano neposredno ob končnem železniškem postajališču Kamnik – Graben. Investicija bo omogočala parkiranje osebnih avtomobilov in koles ter prestopanje na javni potniški promet – vlak.

Območje urejeno s 37 parkirišči za osebna vozila, 4 parkirišči za invalide, 4 parkirišči za polnjenje električnih vozil, 10 stojali za kolesa, javno razsvetljavo in kartomatom za prodajo vozovnic. Občina Kamnik je za izvedbo projekta uspešno kandidirala na javnem razpisu, zato bo projekt sofinanciran s strani Evrospke unije (kohezijski sklad) in Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo).

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo