Težko pričakovana obvoznica Mengeš je odprta za promet

0
1053
V soboto, 16. novembra 2019, so v Mengšu odprli težko pričakovani manjkajoči del obvoznice Mengeš. Trak ob odprtju obvoznice so na sami obvoznici prerezali Marjan Šarec, predsednik Vlade RS, Franc Jerič, župan Občine Mengeš Tomaž Vidic, predsednik Uprave DARS, Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe in Janez Per, prvi župan Občine Mengeš. Udeležence je najprej nagovoril gostitelj Franc Jerič, župan Občine Mengeš, ki je izpostavil: »Aktivnosti so se, po zaključku prvega dela obvoznice, nadaljevale z obiskom vlade v letu 2016, ko je takratni minister dr. Peter Gašperšič zagotovil, da se bo osebno zavzel za dokončanje obvoznice. Potrebnih je bilo seveda še veliko usklajevanj in pogovorov, vendar je bila njegova podpora ključna za nadaljevanje postopka.« Slavnostni govornik na otvoritvi pa je bil Marjan Šarec, predsednik Vlade RS, ki se je vsem zahvalil za potrpežljivost in izpostavil: »Današnji projekt, ki zaključuje ta del, se končuje z grenkim priokusom, kajti čaka še Komenda, čakajo Vodice in čakajo Domžale. In dokler ne bomo zaključili celotne trase, zagotovo ne bomo imeli takšnega veselja, kot bi si želeli.« Odprtja, ki ga je povezovala Špela Močnik, se je udeležilo veliko občank in občanov. Za pester kulturni program je ob svoji 135. letnici poskrbela Mengeška godba.
V soboto je na odprtju končane obvoznice Mengeš vse udeležence najprej pozdravilo oblačno vreme, ki je brez kapljice dežja zdržalo vse do zaključka odprtja. Pripravljen šotor, oder in ozvočenje so potrpežljivo čakali na slavnostjo odprtje, tako kot je Mengeš skoraj desetletje čakal na zaključek 1,8 km dolge obvoznice. Med slavnostmi gosti so bili poleg gostiteljev in slavnostnega govornika ter sodelujočih na projektu tudi župani sosednji občin in občin na trasi predvidene obvoznice Želodnik Vodice. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je skupaj z Bogom Ropotarjem, podžupanom občine, Urbanom Kolarjem, direktorjem Občinske uprave in Urošem Drobežom, vodjo investicij na Občini Mengeš, sprejemal goste. Med njimi so bili tudi Tina Heferle, poslanka in podpredsednica Državnega zbora republike Slovenije, Edvard Pavlič, poslanec in predsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije ter Tadeja Šuštar, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije. Kot predstavniki sosednji občin in občin na trasi predvidene obvoznice Želodnik Vodice so se svečanega odprtja udeležili Matej Slapar, župan Občine Kamnik, Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, Peter Ložar, župan Občine Trzin, Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda, Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice in drugi.
Med sodelujočimi v projektu pa velja izpostaviti Stanislava Remic, direktorja Gorenjske gradbene družbe, Tomaža Vidic, predsednika Uprave DARS, Ajoša Andlovec, nadzornika projekta z družbe DRI – upravljanje investicij, Bojana Cerkovnik, vodjo projekta gradnje obvoznice v Občini Mengeš z družbe DRI – upravljanje investicij in druge.
Udeležence je najprej pozdravila Mengeška godba, ki je z dvema skladbama povabila vse udeležence pred postavljen oder. Sledil je pozdrav moderatorke in povabilo županu Občine Mengeš Francu Jeriču.
V uvodnem nagovoru je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, izpostavil: »Aktivnosti so se, po izgradnji in odprtju prvega dela, nadaljevale z obiskom vlade v letu 2016, ko je takratni minister dr. Peter Gašperšič obljubil, da se bo osebno zavzel za dokončanje obvoznice. Potrebnih je bilo seveda še veliko usklajevanj in pogovorov, vendar je bila njegova podpora ključna za nadaljevanje postopka, da smo lahko danes tu in da bomo odprli težko pričakovano obvoznica Mengeš v celoti. Če bi bili sami nosilci tega projekta, bi bilo mogoče narejeno že v prejšnji preteklosti. Ampak takšna so dejstva. Je pa s to obvoznico razbremenjen Mengeš z okolico, tranzitni promet se umika z naselja. Naša želja je, da se čim prej nadaljuje z gradnjo preostalih delov, pri tem bom z veseljem sodeloval s svojimi dosedanjimi izkušnjami. Naj bo danes lep in vesel dan, saj odpiramo manjkajoči del obvoznice. Prav je, da smo zaradi tega vsi veseli in zadovoljni. Tudi vi predsednik vlade, dajete s svojim prihodom težo trudu in priznanje našemu delu.«
Slavnostni govornik, predsednik Vlade RS Marjan Šarec pa je na otvoritvi izpostavil, da je vse skupaj potekalo predolgo: »Kdor je v Sloveniji kot župan izpeljal kakšen projekt, ve kakšne težave ga čakajo na poti ter koliko sestankov, razočaranj in truda je potrebno, da se zgodi takšno odprtje. Današnje odprtje je razlog za veselje, je razlog, da se spomnimo koliko truda so dali od sebe vsi tisti, ki so sodelovali pri tem projektu. Tisti, ki so bili tukaj vpleteni v projekt od začetka pa do danes, vedo, koliko so dali od sebe, koliko so morali požreti obljub, ki niso bile izpolnjene.« Spomnil je tudi, da podobne ovire čakajo še Domžale, Komendo, Vodice in Trzin: »Ovir bo veliko, birokracije bo veliko. Prepričan sem, da lahko uspemo, čeprav nekateri zavirajo v klanec.«
V poletnih mesecih leta 2018 je bil objavljen javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za gradnjo 1.800 m manjkajočega dela obvoznice Mengeš. Izbrani izvajalec, Gorenjska gradbena družba, d. d., je januarja z  investitorjem podpisal pogodbo in bila februarja uvedena v delo. Poleg gradnje obvoznice in komunalnih vodov je bilo v Topolah, kjer se konča obvoznica, zgrajeno krožišče in urejeno avtobusno postajališče. Na določenih odsekih obvoznice so bili zgrajene protihrupne ograje in drugi ukrepi, ki bodo zagotavljali varnost udeležencem v cestnem prometu. Ves čas gradnje manjkajočega dela obvoznice je izvajalec sodelovali z občino in prebivalci na trasi. Gradbena dela so bila zaključena pred predvidenim rokom v mesecu oktobru, ko je bil tudi tehnični pregled. Uporabno dovoljenje je bilo izdano v mesecu novembru, ko je bila obvoznica tudi predana v uporabo. S tem se je tranzitni promet preusmeril na obvoznico in prebivalci naselja Mengeš so tako prvi ponedeljek po odprtju prvič brez zastojev in hrupa zadihali čistejši zrak.
Sledilo je rezanje traku. Prerezali so ga Marjan Šarec, predsednik Vlade RS, Franc Jerič, župan Občine Mengeš Tomaž Vidic, predsednik Uprave DARS, Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe in Janez Per, prvi župan Občine Mengeš. Skupaj so stopili z obljubo, da bodo skladno s svojimi pristojnostmi podprli tudi nadaljnjo gradnjo ceste na trasi Želodnik – Vodice.
Uradni del svečanega odprtja se je po uvodnem in slavnostnem nagovoru ter rezanjem traku zaključil, nadaljevalo pa se je neformalno druženje s pogledom v prihodnost. Na občini tako že v januarju pripravljajo predstavitev študentskih projektov za prihodnjo prostorsko ureditev občine Mengeš v območju za in ob obvoznici. S tem se nadaljuje tudi projekt urejanja mestnega središča občine Mengeš. Napovedana pa je bila tudi že sanacija Slovenske ceste, posebej v delih, kjer je to za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu nujno potrebno zaradi dotrajanosti oziroma tranzitnega prometa.
Svečano odprtje se je zaključilo ob 14. uri, ko je bila cesta tudi uradno odprta za promet.
Vir: Občina Mengeš
Oglasno sporočilo