Izredna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1317

V sredo, 4. decembra 2019, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala izredna seja Občinskega sveta, ki jo je vodil Toni Dragar. Izredna seja občinskega sveta je bila sklicana zaradi kratkih rokov izvedbe pravnega posla, ki naj bi bil zaključen 31. 01. 2020.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli naslednji dnevni red:

  1. Ukinitev statusa javnega dobra
  2. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženje občine
  3. Soglasje k osnutku pravnega posla – Pogodba namesto razlastitve

 

  1. Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra

Ukine se status javnega dobra pri zemljiščih:

parc.št. katastrska občina ID znak
3942/4 Domžale 1959 3942/4
3942/5 Domžale 1959 3942/5
3942/6 Domžale 1959 3942/6
3942/7 Domžale 1959 3942/7
  1. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženje občine

Občinski svet Občine Domžale je sprejel dopolnjen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

  1. Soglasje k osnutku pravnega posla – Pogodba namesto razlastitve

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o soglasju k osnutku pravnega posla – pogodba namesto razlastitve.

Občinski svet Občine Domžale je dal soglasje k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe namesto razlastitve, ki bo sklenjena med podjetjem Tuš nepremičnine d.o.o., Resljeva ulica 16, 3000 Celje, matična številka: 2244764000, ID za DDV: SI 61700797 in Občino Domžale.

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here