NOV!CE 15 2019: Vprašanja za župana Občine Domžale

0
1839

»V javnost so prišle informacije glede novogradnje na Ljubljanski 36 v Domžalah. Konkretno, iščejo se prostori za preselitev Rdečega križa in Karitasa. So že znane vsebina oz. dejavnosti, ki naj bi bile v novozgrajeni zgradbi?

Stanje objektov na Ljubljanski 34 in 36, Domžale je slabo. Predvidena je rušitev objektov, za kar so v letu 2021 predvidena proračunska sredstva. Ko bo določen natančen program in vsebine, ki naj bi bile v novih objektih, bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.
Renata Kosec, podžupanja

In kaj pravijo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Za omenjeni objekt Ljubljanska 34 in 36 je bila v letu 2012 podana vloga za vzdrževalna investicijska dela in sicer menjava stavbnega pohištva, kritine in energetska sanacija fasade. Izdani so bili tudi kulturnovarstveni pogoji.
Soglasje na ta dela ni bilo pridobljeno. Ker je poteklo že več kot dve leti in se je menjal tudi zakon, si mora investitor pridobiti nove kulturnovarstvene pogoje.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj

________________________________________________________________________

Zanima nas, koliko in katerim posameznim medijem je Občina Domžale, v letu 2018, namenila denarna sredstva za promocijo, oz. oglaševanje.
V letu 2018 je bilo za oglaševanje namenjenih 35.596,05 evrov. Oglaševanje je bilo naročeno pri naslednjih izvajalcih: RGL d.o.o., IR IMAGE d.o.o., EIS SKOČAJ d.o.o., EUROPLAKAT d.o.o., KLIPING d.o.o., ULMI, Miha Ulčar s.p., KS Dob, KS Homec-Nožice, KS Ihan, KS Krtina, KS Toma Brejca Vir, TAM TAM d.o.o., UKI d.o.o. in Lithopolis.
Urad župana Občine Domžale

Mimogrede je bil spregledan volilni letak katerega strošek je bil 14.119,12 EUR z distribucijo Pošte Slovenija v znesku okoli 6.000 EUR. Skupaj nekaj čez 20.000 EUR.
Oglaševanje v občinskem glasilu Slamnik je seveda „brezplačno“.

________________________________________________________________________

Vprašanja za Urad župana Občine Domžale na katera še čakamo odgovore:

Posredovali ste nam podatke o stroških Pravljične poti, v znesku 27.650 EUR.
Zavodu Škrateljc – 10.386 EUR;
34 usmerjevalnih tabel in lesenih tablic na poti – 1.371,28 EUR;
Postavitev Hroščka Simona – 488 EUR;
5000 izvodov beležke – 1.925 EUR;
Strošek oblikovanja beležke ter ostalega marketinškega materiala – 2.500 EUR;
Cena petih skulptur -10.980 EUR;
Prosimo za posredovanje še ostalih podatkov do zneska 37.000 EUR, kolikor naj bi bil znašal celoten strošek Pravljične poti in število, že prodanih, beležk.

Občina Domžale je bila že pred petimi leti seznanjena s prostorsko stisko Zdravstvenega doma Domžale. Občane zanima postopek rešitve tega problema. Ali je bil projekt razširitve zasnovan že takrat ali je v postopku zdaj in kako daleč je do zaključka? Se lahko v naslednjem letu pričakuje začetek gradnje?

Pri prenovi domžalskega kopališča, ki je po zadnjih podatkih za zdaj padla v vodo, je kar nekaj nejasnosti.
Prosimo vas za obrazložitev, kdo je odgovoren (fizična ali pravna oseba) za večmilijonsko odstopanje pri izračunu vrednosti projekta prenove, glede na dejanske ponudbe.
Kako se lahko projektivni biro zmoti v pripravi cene, glede na navedene specifikacije oz. kaj je, po vašem mnenju razlog za tako visoke ponudbe, ki so prispele na razpis?
Kakšni bodo nadaljnji postopki glede prenove kopališča ter ugotavljanja odgovornosti za ne realizacijo projekta?

Ali se strinjate, da bi morala biti na vseh javnih, električnih polnilnicah (trenutno imamo samo eno v Parkirni hiši) možnost plačevanja s plačilnimi karticami, zdaj že večino brezstičnih? Takšno delovanje bi bilo zagotovo najpreprostejše in fleksibilno. Ste morda že pomislili na tovrstno rešitev?

Zanima nas, zakaj posnetki sej občinskega sveta niso dosegljivi na spletni strani Občine Domžale. Le te se se sicer prenašajo v živo, ni pa možen ogled za nazaj.

V Domžalah se je že večkrat govorilo, da bi se za javne zavode, ki jih je ustanovila Občina Domžale, formiralo skupno, finančno-pravno-računovodsko službo. Zakaj se omenjeni projekt doslej še ni realiziral in kdo je pristojen za to?

Številna slovenska mesta svojim prebivalcem in obiskovalcem že omogočajo izposojo koles. Ali lahko, in kdaj, to pridobitev pričakujemo tudi v Domžalah?

Kdo je dobavitelj 8 luči na Kolodvorski ulici po ceni 3.000 EUR ?

Kdaj bomo v Domžalah dobili, že toliko let obljubljeni, podhod pod železniško progo?

Prosimo za poročilo Projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev, katero je vodil podžupan mag. Tomaž Deželak (SDS).

________________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu novembru 2019 (v EUR)
Druga plačila (???)                                        50.796,71
FIT ŠPORT                                                  267.930,08
INTERFINANCE, d.o.o.                                 230.936,45
VRTEC URŠA                                               169.582,96
VRTEC Domžale                                           152.310,24
ELICOM d.o.o.                                             123.816,49
HIDROTEHNIK d.d.                                      110.708,00
LAVACO d.o.o.                                            103.059,45
PLAČE Občina Domžale                                 98.328,22
KPL d.o.o.                                                    90.316,23
CZR Domžale                                               88.019,12
KNJIŽNICA DOMŽALE                                   64.916,25
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale    56.916,25
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE  51.016,67
EIS Skočaj d.o.o.                                         47.612,35
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                         43.840,65
SANING d.o.o.                                             35.067,65
ARBORETUM VOLČJI POTOK                          34.217,21
DEMANA d.o.o.                                            33.374,30
PROJEKT d.d. NOVA GORICA                        31.151,48
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                           25.884,61
UNISTAR LC d.o.o. Ljubljana                         25.528,50
TAURUS ŠPRT d.o.                                       24.302,40
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA                  20.562,78
OŠ Preserje pri Radomljah                            20.405,57

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here