Odlaganje odpadkov ob zabojnike na ekoloških otokih je kaznivo

0
1574

Na območju občine Kamnik še vedno prihaja do pogostega onesnaženja zbiralnic ločenih frakcij oziroma ekoloških otokov, saj so poleg zabojnikov odloženi kosovni odpadki, mešani komunalni odpadki, gradbeni odpadki, oblačila in drugo.

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Ur. l. RS št. 83/2016) v 7. alineji 1. odstavka 33. člena med drugim določa, da je imetnikom odpadkov prepovedano odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih. Predvidena globa za kršitev tega določila znaša za pravno osebo 300 do 500 evrov, njeno odgovorno osebo 100 evrov, samostojnega podjetnika posameznika 200 evrov in posameznika 100 evrov.

Inšpektorica pri Oddelku za premoženjsko – pravne in splošne zadeve Občine Kamnik v skladu s 33. členom Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14) in s ciljem preventivnega ukrepanja obvešča, da bo poostreno nadzirala ravnanje z odpadki in odlaganjem odpadkov poleg zabojnike in v primeru zaznanih kršitev ukrepala skladno z določil Odloka in Zakon o prekrških. Obenem pa občanke in občane poziva, da v primeru, ko opazijo tovrstne nepravilnosti, to prijavijo občinski inšpektorici bogomira.skvarca@kamnik.si.

Zavedati se moramo, da kazni ne bodo rešile omenjene problematike in, da je dolžan vsak posameznik poskrbeti za čisto lokalno skupnost in jo ohranjati za naše zanamce. 

Le skupaj bomo dosegli, da bo naša občina čista! 

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here