Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale

0
4973

Za vami je že leto dni dela v Občinskem svetu. Kako ste zadovoljni z delom Občinskega sveta, ali lahko vplivate na delo Občine in ali ste si to predstavljali pod pojmom parlamentarna demokracija? Ste do sedaj že lahko konkretno vplivali na izboljšanje življenja v občini in s kakšnimi ukrepi?

Na vaše vprašanje, kako sem zadovoljen z delom Občinskega sveta, če lahko vplivam na delo Občine in ali sem si to predstavljal pod pojmom parlamentarna demokracija, vam moram odgovoriti, da nisem. Nisem zadovoljen z delom Občinskega sveta, saj v njem prevladuje koalicija (LTD, SDS in SD), ki s svojim »glasovalnim strojem« zmelje skoraj vse predloge opozicije, kljub temu, da so predlogi argumentirani, napredni in občanom potrebni. Mislim tudi, da ne morem vplivati na delo Občine, saj so predlog za ustanovitev Dnevnega centra za starejše dali v anketiranje občanom, češ ali to sploh potrebujejo, kljub temu, da je bila problematika starejših že v prejšnjem mandatu občinskega sveta (v OS so sedeli skoraj vsi isti svetniki kot sedijo danes v koaliciji župana), podrobno obravnavana.
Pod pojmom parlamentarna demokracija si predstavljam predvsem delovanje občinskega sveta kot najvišji organ, in župana in občinsko upravo kot izvršilni organ. V naši Občini je njeno delovanje daleč od pričakovanega, ker se upošteva in realizira le projekte, ki jih pripravi opozicija na čelu z županom, drugi projekti pa se kljub izkustvenim normativom najprej »strokovno« raziščejo, če so sploh potrebni. Kot občinski svetnik SAB se zavzemam predvsem za izboljšanje življenja in dela starejših, ureditve centra mesta in mirujočega prometa, kar je bilo v preteklosti zanemarjeno. Prioriteta pa je predvsem vzpostavitev Dnevnega centra za starejše, ki ga Domžalčani močno potrebujemo, saj se je v mestih, kjer to že deluje kot samostojna ustanova, pokazalo kot sodobna rešitev potreb starejših občanov. V Domžalah imamo že danes dovolj prostovoljcev, ki delujejo v različnih društvih in so pripravljeni delovati v takšnem centru. Od prvega dne mandata občinskega svetnika se zavzemam za znižanje cene komunalnih storitev, ki so zelo visoke. Pri tem moram poudariti, da je župan sicer upošteval predlog in ustanovil projektno skupino, vendar sem bil že ob imenovanju v skupino presenečen nad njegovo odločitvijo, da je v skupino imenoval vse tri podžupane, direktorja občinske uprave (ki je predsednik nadzornega odbora JKP Prodnik), direktorja JKP Prodnik in le dva predstavnika opozicije – LMM in mene kot predstavnika SAB. O izplenu projekta tako sestavljene skupine se lahko samo zamislim, ali bo sploh prišlo do zmanjšanja cene storitev, glede na to, da župan vseskozi poudarja, da bodo cene komunalnih storitev še višje. O rezultatih projektne skupine bom seznanil tudi vaše bralce.
Na vprašanje, ali sem do sedaj že lahko konkretno vplival na izboljšanje življenja v občini in s kakšnimi ukrepi, vam lahko odgovorim, da sem v občinskem svetu podprl vse projekte, ki so razvojno naravnani, ki pomenijo izboljšanje življenja in delo občanov, aktivno sodeloval pri sprejemu proračuna ter podal več predlogov, pobud in vprašanj, ki zadevajo naše vsakdanje življenje. To so npr. odkup zasebnih zemljišč, na katerih so zgrajene javne ceste, popravilo mostu čez reko Pšato v Dragomlju, prevetritev kriterijev za dodeljevanje sredstev društvom in drugim organizacijam, saj izražajo, da z njimi niso zadovoljni, ureditev makadamskega parkirišča pri trgovini TUŠ in ZD Domžale itd.
Bojan Arh, SAB

_______________________________________________________________________

V Stranki Zeleni Slovenije in občinskem odboru Zeleni Slovenije občine Domžale smo veseli in hvaležni, da ste nam postavili vprašanje glede našega zadovoljstva z delom Občinskega sveta Občine Domžale in vprašanja o našem delu v minulem letu, našem vplivu na odločitve ter s tem izboljšanje življenja občank in občanov občine Domžale.
Leto dni po konstituiranju občinskega sveta Občine Domžale je bilo zame in za našo politično stranko precej razburkano, a to nas je le še naredilo bolj trdne. Raje, kot da smo jamrali, smo z našimi vrstami okrepili nadzorni odbor Občine Domžale, v katerega je bil izvoljen Darko Jenko, v delovna telesa občinskega sveta Občine Domžale pa sva bila izvoljena jaz (Gregor Horvatič – odbor za prostor) in Jože Nemec (komunalne dejavnosti in varstvo okolja).
V Svet OŠ Dob je bil, kot predstavnik Občine Domžale izvoljen Dušan Smolnikar, v Svet OŠ Venclja Perka pa Franjo Juran, ki je sicer tudi tajnik občinskega odbora Zelenih Slovenije v Domžalah. Pomemben člen v našem občinskem odboru predstavlja tudi Katja Kern s Podrečja.

ZELENI SLOVENIJE IN OBČINSKI ODBOR ZELENI OBČINE DOMŽALE ŽELI VSEM OBČANKAM IN OBČANOM VSE DOBRO V LETU 2020!

Glede na volilni rezultat na lanskih lokalnih volitvah, smo se Zeleni Slovenije uspešno vključili v delo lokalne politike z najboljšimi predstavniki.
A iskrice začetnega zadovoljstva so na žalost hitro ugasnile in Zeleni Slovenije smo nezadovoljstvo javno izrazili že prvih 100 dneh dela v Občinskem svetu, saj je »skromna večina« svetnikov potrdila že vnaprej dogovorjen dvig cen odvoza smeti, podražila cene storitev v vrtcih(11%) in nego na domu (več, kot 100%), vse to že po 4.sejah Občinskega sveta.
Za nameček smo že sejo prej »pokasirali« še javno razžalitev s strani direktorja JKP Prodnik, g.Faturja, ki je med »pogajanji « o ceni odvoza smeti dejal:» Ta seja ni mesto za resno debato«, zato sem ga, kot občinski svetnik javno pozval, da se svetnikom in svetnicam Občinskega sveta Domžale opraviči, saj je občinska sejna soba mesto sprejemanja resnih odločitev in ne kjer se »guncajo afne«. O takšnem razmišljanju vodilnega managerja »domžalske komunale« se ne čudimo, da moramo davkoplačevalci vsako leto plačevati višje položnice za opravljene komunalne storitve.
Po obisku regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani in s kratkim srečanjem z g. Praznikom iz ljubljanske »Snage« mi je namreč hitro postalo jasno, da RCERO dobro ve, da Občina Domžale nima kam z odpadki in lahko dviguje ceno, kakor se jim zahoče, no to je le-ta seveda storil še pred obravnavo na Občinskem svetu Domžale, zato je bil dvig cene očitno za nekatere »le formalnost«.
Odgovora, kaj šele opravičila, seveda nisem dobil.
Prav tako še do danes nismo dobili odgovora na vprašanje glede protesta zaposlenih v JKP Prodnik.
Zeleni Slovenije smo prav tako zgroženi, saj kljub našim opozorilom še vedno pred našim »pragom« kopičijo smeti na neustrezen in okolju ter njegovim prebivalcem škodljiv način.
Gre namreč za vodovarstveno območje občin Kamnik, Domžale in Mengeš, tam pa stoji smetišče. Gre za vodna zajetja in v primeru onesnaženja podtalnice, tega ne bo nihče mogel popraviti.
Poleg aktivnega dela v občinskem svetu sem aktiven tudi v naši krajevni skupnosti Dob pri Domžalah, kjer redno sodelujem tudi s Svetom KS Dob in se udeležujem sej tega lokalnega organa in vsi skupaj smo prišli do jasne ugotovitve, da krajevne skupnosti v takšni obliki ne zagotavljajo učinkovitega upravljanja občine, na podlagi Statuta Občine Domžale in Odloka o krajevnih skupnosti imajo le posvetovalno vlogo.
»Vrata odločanja je res da sicer deloma odprl « parcipativni proračun, za to je na mestu pohvala Svetu KS Dob za aktiven pristop k projektu »MOJA POBUDA«.
S tem lahko od občine zahtevajo, da občinski svet predloge, pobude in mnenja tudi obravnava.
Zeleni Slovenije se kljub temu nikakor ne moremo znebiti občutka, da so krajevne skupnosti in njihovi Sveti krajevnih skupnosti le še ena »birokratska služba«, ki ima zgolj posvetovalni namen, odločitve, ki jih sprejmejo članice in člani tega organa Občine Domžale, pa pogosto obtičijo v »predalih«, saj je njihova odločitev le sodelovanje v procesih odločanja Občine Domžale.
Krajevnim skupnostim je res da omogočeno, da se z dajanjem pobud, predlogov ter sodelovanjem z mestnim svetom, županom in mestno upravo vključujejo v postopke oblikovanja odločitev, a so to le predlogi in pobude, morali pa bi sami sprejemati tudi končne odločitve, še posebej, ko gre za krajevne zadeve ožjega lokalnega pomena.
Še posebej se je to izkazalo konec leta 2019, ko je spet »skromna« večina občinskih svetnikov in občinska uprava praktično brezkompromisno povozila mnenje KS Slavko Šlander, Civilne iniciative Domžale Zaboršt ter mnenje prebivalk in prebivalcev Zaboršta, ki se ne strinjajo z umestitvijo servisa, tehničnih pregledov za tovorna vozila in trgovskega centra v njihovo okolje.
Neupoštevanje mnenja krajanov in krajank KS Slavko Šlander je popolna ignoranca dejstva, da smo izvoljeni svetniki in svetnice predstavniki in predstavnice ljudstva v naj-višjem organu naše občine. Sam nikakor nočem biti le »poslušen izvajalec navodil« ali pa »samoumeven glasovalni stroj«, kot so si to nekateri predstavljali z mojo izvolitvijo.
V naši občini zato javno pozivam vse aktivne na domžalskem političnem »parketu«, da pričnejo malce več poudarka dajati na življenje občank in občanov občine Domžale ter upoštevati njihova mnenja.
Odziv na minuli sprejem pogodbe občinskega sveta Občine Domžale o nakupu strateških zemljišč:
»Nisem neodgovoren, temveč le previden, z nakupom se strinjam, ne pa tudi s pogodbo, ki je neznanka, vredna pregleda strokovnjakov, o sami vsebini pa imam premalo informacij in pomanjkljivo gradivo- 5 dni je premalo za sprejetje tako pomembne, strateške odločitve, očitno pa se je tesna večina 17 svetnikov in svetnic o pogodbi odločila že veliko prej!«
Župan Toni Dragar je v lokalnem mediju Domžalec med drugim tudi izjavil: »Večina svetnikov je podprla predlog. Nekateri pa iz nekih načelnih razlogov niso glasovali, ker je neodgovorno ».
Ker sem sam tudi eden izmed tistih svetnikov in svetnic, ki smo se glasovanja vzdržali, ob takih očitkih enostavno ne morem molčati.
Neodgovorno ni vzdržati se glasovanja, saj je to naša svobodna pravica in odločitev, pač pa je neodgovorno, da imamo svetniki in svetnice za takšno, strateško odločitev, ki so po mnenju župana Dragarja sicer mudi, enostavno premalo časa za odločitev, saj smo informacije in gradivo o nakupu zemljišč prejeli šele 5 dni (!!!) pred glasovanjem, vmes pa so se le-te tudi dopolnile in tako tudi na sam dan seje občinskega sveta spremenile.
Ker so se na seji sveta svetniki in svetnice postavili nekatera vprašanja, na katera zagovorniki podpisa pogodbe niso ponudili zadovoljivih odgovorov, tu gre seveda za Listo Tonija Dragarja in SDS ter SD, sem po premisleku sprejel odločitev, da se glasovanja vzdržim, obžalujem le, da nisem tudi na seji svet pojasnil svoj glas, zato, ga pojasnjujem javnosti.
Župan Toni Dragar v »Domžalcu« res da pojasnjuje sam postopek nakupa zemljišč, vendar je tudi ta pomanjkljiv, saj v njem ni zapisal in potrdil, da naj bi se hipotekarni upnik s sedežem v Luksemburgu res se odpovedal hipotekarnem dolgu, če bo Občina Domžale res urgentno kupila makadamsko parkirišče pri supermarketu Tuš (bivša blagovnica Vele) in ploščad v središči Domžal in do 31.1.2020 nakazala denar v Luksemburg v znesku 707.818,50 EUR. Niti niso pojasnili, kaj točno bodo na tem mestu naredili, zgradili, uredili, prav tako pa ni bili pojasnila, kako bodo nadomestili izgubo asfaltnega parkirišča na vzhodni strani Tuša, saj tam parkirajo tako obiskovalci prireditev v Športni dvorani, kakor tudi prebivalci stolpnic na ulici Matije Tomca.
Zeleni Slovenije seveda ne nasprotujemo nakupu ureditvi makadamskega parkirišča v zelene površine, saj bi seveda bilo katastrofalno, če bi se ta saga nadaljevala še naslednjih 20 let, me pa in nas vse čudi, da to niso mogli urediti že prej, časa je bilo več kot dovolj, politični akterji pa so večinoma isti.
Sedaj pa bi kar »čez noč« problem radi rešili, pa še to na način, ki za Zelene Slovenije enostavno ni sprejemljiv.
Sedaj so ga, s tesno »podžupansko« večino 17-ih svetnikov in svetnic, le-ta pa, razen to, da je pač to strateška odločitev in da jo moramo sprejeti, konkretnih razlogov za potrditev pogodbe, ni imela.
Proračunu sem, kot svetnik »prižgal zeleno luč«, a z zadržkom, saj so občutno zmanjšana sredstva za sanacijo okoljskih bremen in ničelno koriščenje evropskih sredstev, a verjamemo, da se bo to spremenilo.
Me je pa pred sprejetjem obeh proračunov zelo zmotilo prigovarjanje domžalske podžupanje, ga. Renate Kosec, ki je dejala, da kdor je je proti proračunu, je proti razvoju občine Domžale.
Lokalna politika ni nepomembna, ravno obratno, v zadnjem letu sem dobil potrditev, da je izrednega pomena za kvaliteto bivanja in eksistence na najbolj osnovni ravni nas prebivalcev naše občine, saj se sprejemajo odločitve o varovanju okolja in zdravja, izobraževanju, osebni in prometni varnosti, kvaliteti bivanja, kvaliteti našega življenjskega prostora, tako urbanega, kot ruralnega, nisem pa prepričan, če se sedaj umetno zagotovljena glasovalna večina ter občinska uprava na čelu z direktorjem, g. Edvardom Ješelnikom, tega zavedata, saj je načrt razvojnih programov dober, a bolj, kot to, me skrbi njegova realizacija.
Obe »veji oblasti« sta po »združitvi« namreč hitro pozabili na »parlamentarno demokracijo« in tudi po mojemu opozorilu na to hitro spozabljanje nisem prepričan v njihovo drugačno obnašanje v prihodnje. Se mi pa v zaključku poraja vprašanje, mar k slabi realizaciji razvojnih programov ne botrujejo predolgi mandati?

Gregor Horvatič
občinski svetnik – Zeleni Slovenije

______________________________________________________________________

Stavka zaposlenih v podjetju JKP Prodnik – popolna ignoranca uprave na naša vprašanja, o stavki molči tudi občinska uprava – se v 2020 res obetajo nove, še višje cene komunalnih storitev?
Zeleni Slovenije smo šokirani na popolno ignoranco do zaposlenih v JKP Prodnik, saj so le-ti opozorilno stavkali, občinska uprava in mediji pa, kot, da se sploh nič ni zgodilo.
Zeleni Slovenije smo jih, kot edina politična stranka v naši občini, pri njihovih zahtevah javno podprli.
Kot občinski svetnik se seveda zavedam, da sem v občinskem svetu Občine Domžale novinec, a predobro poznam vse, ki delujejo na političnem parketu v naši občini, zato imam »vlečenja za nos« preprosto dovolj.
Že razumem, da nam določene garniture vladajo že nekaj mandatov, tu ne ciljam le na občinsko oblast, pač pa na vodstva javnih služb in oddelkov.
Če se ne bi zgodila stavka, ki očitno ni zanimala noben lokalni medij, se sploh ne bi dotaknil naše »komunale«, iz katere že močno »zaudarja« po spornih zadevah.
Dne 19.9.2019 je sindikat JKP Prodnik in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije izvedel opozorilno stavko, oz. eno urno prekinitev dela izrazili pa so stavkovne zahteve:
1. javno obsodbo javno izraženih žaljivih in neresničnih izjav članov občinskih organov, ki ustvarjajo negativno mnenje o podjetju in njegovih zaposlenih
2. zaveza za ohranjanje ustreznih delovnih razmer in spoštljivega delovnega okolja.
3. podporo pri prizadevanju za enakopravno povračilo stroškov prehrane
Ker sem sam zaposlen v gospodarstvu, vem, da si zaposleni v JKP Prodnik pošteno zaslužijo in trdo prigarajo svojo plačo, zato sem sam jih tudi pisno podprl pri njihovih zahtevah na UE Domžale.
Ob videnih stavkovnih zahtevah imam nekaj vprašanj, ki sem jih postavil tudi na 6.seji občinskega sveta Občine Domžale, a do danes odgovorov še nisem prejel!
Kdo so tisti člani občinskih organov, ki jih obsojajo za javno izrečene žaljive in neresnične izjave? Kdaj in kje so bile izjavljene ter kdo jih je izjavil? Kakšen odgovor na to ima, oz. ga je podala občinska uprava, župan? Kdo pod 1.točko zahteve naj bi ustvarjal negativno mnenje o podjetju JKP Prodnik in njihovih zaposlenih? Kakšne bodo sankcije v primeru potrditve izrečenih žaljivih in neresničnih izjav? Ali se stavkovna zahteva iz 2.točke zahtev nanaša tudi na organe Občine Domžale in upravo JKP Prodnik? Ali JKP Prodnik zagotavlja ustrezno delovno okolje? Zakaj na protestu ni bilo podpore pri njihovih zahtevah s strani občinske uprave Občine Domžale in uprave JKP Prodnik?
Pokažite, koliko Vam je mar za zaposlene v JKP Prodnik in vsaj odgovorite na postavljena vprašanja, če že ukrepate ne!
Gregor Horvatič,
občinski svetnik – Zeleni Slovenije

______________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa Domžalsko-kamniške NOV!CE 1 2020

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here