NOV!CE 1 2020: Vprašanja za Urad župana Občine Domžale

0
1614

Občina Domžale je bila že pred petimi leti seznanjena s prostorsko stisko Zdravstvenega doma Domžale. Občane zanima postopek rešitve tega problema. Ali je bil projekt razširitve zasnovan že takrat ali je v postopku zdaj in kako daleč je do zaključka? Se lahko v naslednjem letu pričakuje začetek gradnje?

Projekt razširitve Zdravstvenega doma Domžale zadeva Občino Domžale in ostale občine soustanoviteljice. Seznanjamo vas, da so temeljni dokumenti o nameri investicije v pripravi.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Pri prenovi domžalskega kopališča, ki je po zadnjih podatkih za zdaj padla v vodo, je kar nekaj nejasnosti.
Prosimo vas za obrazložitev, kdo je odgovoren (fizična ali pravna oseba) za večmilijonsko odstopanje pri izračunu vrednosti projekta prenove, glede na dejanske ponudbe.
Kako se lahko projektivni biro zmoti v pripravi cene, glede na navedene specifikacije oz. kaj je, po vašem mnenju razlog za tako visoke ponudbe, ki so prispele na razpis?
Kakšni bodo nadaljnji postopki glede prenove kopališča ter ugotavljanja odgovornosti za ne realizacijo projekta?

Za obnovo kopališča Domžale je Občina Domžale v letu 2016 pridobila idejno zasnovo, ki jo je izdelal arhitekturni biro Ravnikar Potokar d.o.o.. Na podlagi omenjenega projekta je bil izdelan investicijski program, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Domžale v juniju 2018. Na javni razpis, ki ga je Občina Domžale maja 2019 objavila na portalu javnih naročil in v informacijskem sistemu e-JN, seje javilo sedem ponudnikov.
Res so ponudbe bistveno presegale ocenjeno vrednost investicije, vendar se cene oblikujejo na prostem trgu.
Bistveni in odločilni razlog za tako veliko odstopanje pripisujemo trenutnemu stanju na slovenskem trgu gradbenih storitev in materiala, katerih cene so se samo lani dvignile za 20% do 30%. Prav tako je ponudnikov storitev na trgu malo, zato imajo le ti v sled velikega dela bistveno višje cene.
V nadaljevanju bo Občina Domžale pridobila strokovno študijo o dejanskih potrebah in vrsti kopališča v Domžalah ter izvedbi nujnih vzdrževalnih del na obstoječem kopališču.
Urad župana Občine Domžale

________________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu decembru 2019 (v EUR)

Druga plačila (???)                                               74.319,79
BKS BANK AG                                                 1.800.000,00
INTERFINANCE, d.o.o.                                        726.344,86
VRTEC URŠA                                                      345.168,60
VRTEC Domžale                                                  329.954,13
ELICOM d.o.o.                                                    324.620,73
LAVACO d.o.o.                                                    315.850,80
SGP GRADITELJ                                                  247.724,41
KPL d.o.o.                                                          236.223,01
HIDROTEHNIK d.d.                                             208.088,97
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                                158.474,75
G.V. d.o.o.                                                         119.291,43
CZR Domžale                                                     101.892,22
PLAČE Občina Domžale                                       100.858,29
SANING d.o.o.                                                     98.359,27
PRODNIK d.o.o.                                                   77.942,86
KNJIŽNICA DOMŽALE                                           68.265,69
OSNOVNA ŠOLA DOB                                           67.307,50
FIT ŠPORT                                                          67.253,67
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale           59.774,97
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                      59.539,07
KOLEKTOR SISTEH d.o.o.                                    54.181,16
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE        51.016,63
LESMARC+ d.o.o.                                               50.557,95
ZAVOD Dominik Savio Karitas Domžale                39.487,11

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here