Načrtovane investicije v Občini Domžale

0
1993
dav

PRIZIDAVA JEDILNICE IN PREUREDITEV KUHINJE NA OSNOVNI ŠOLI DOMŽALE
Za izvedbo projekta rekonstrukcije oz. prizidave jedilnice na OŠ Domžale je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Izbran je že tudi izvajalec gradbeno obrtniških del. Ocenjena vrednost investicije znaša 1,16 milijona evrov z DDV. Hkrati z razširitvijo jedilnice se bo preuredila tudi kuhinja. Nova jedilnica za učence, s kapaciteto 216 sedežev, bo kot dozidava umeščena med severni in zahodni trakt šole in se bo raztezala proti obstoječi atletski stezi. Prizidek jedilnice, ki se bo raztezal do maksimalnih tlorisnih dimenzij 24,2 x 17,7 metrov, bo izveden kot enovit prostor, delno vkopan, z ravno streho in nivojsko usklajen z ravnjo obstoječe kleti oziroma kuhinje.

MOST ČEZ KAMNIŠKO BISTRICO OB VZNOŽJU ŠUMBERKA BO KMALU DELEŽEN PRENOVE
Občina Domžale pričenja z rekonstrukcijo mostu za pešce in kolesarje čez Kamniško Bistrico pri Šumberku, saj je obstoječi most preozek in dotrajan. V času prenove mostu bo pešcem in kolesarjem omogočen prehod. Novi most za pešce in kolesarje je zasnovan sodobno, z ustrezno širino ter bo poleg pešcem in kolesarjem občasno namenjen tudi za intervencijska vozila z omejeno težo. Brv je zasnovana kot integralna prednapeta betonska konstrukcija, ki premošča reko v dveh razponih svetle dolžine 28,3 + 8,8 metra ter skupne širine 4,10 metra. Celotna dolžina brvi je približno 39,25 metrov. Dela bo izvajalo podjetje RGP d.o.o., v vrednosti 249.434,48 evrov brez DDV. Dela načrtujemo v obdobju od marca do avgusta 2020. Poseg v samo strugo bomo izvedli v času, ki ne ovira drstenja rib in mrestenja dvoživk.

V času prenove mostu bo pešcem in kolesarjem omogočen prehod,
avtor: Miro Pivar

OBNOVA CESTE ROVA – DOLENJE – RAFOLČE
Obstoječa cesta med naselji Rova in Dolenje je v slabem stanju, zato načrtujemo rekonstrukcijo tega dela cestišča skladno z izdelano projektno dokumentacijo ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Gre za rekonstrukcijo ceste v dolžini slabega kilometra. Rekonstrukcija predvideva razširitev obstoječega vozišča za približno pol metra ter ureditev odvodnjavanja. Razširitev ceste pomeni poseg v privatna zemljišča, zato smo že v prejšnjem letu in začetku letošnjega leta, pridobili večino dovoljenj za poseg in ureditev razširjenega cestišča. V kolikor manjkajočih dovoljenj do pričetka gradnje ne bomo uspeli pridobiti, se bo rekonstrukcija ceste izvedla v manjšem odseku. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec STRABAG d.o.o., ki je ponudil cenovno najugodnejšo ponudbo za omenjena dela v višini 210.058,26 evrov z DDV. Z deli bomo predvidoma pričeli 2. marca 2020.

Občina Domžale, Urad župana

Naslovna fotografija: Vizualizacija prenovljene jedilnice in kuhinje na OŠ Domžale
Avtor: Občina Domžale

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here