Povabilo vojnim invalidom

114

Društvo vojnih invalidov Zasavje je prostovoljno, samostojno, neodvisno in nepridobitno združenje, ki interesno povezuje vojaške vojne invalide in vojaške mirnodobne invalide s priznanim statusom vojnega invalida ter družinske invalidske upravičence po zakonu o vojnih invalidih.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1996 v Hrastniku in ima danes sedež na Ulici 1. junija 4 v Trbovljah. Je eno od 14 društev, ki so povezana v Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije in delujejo na celotnem ozemlju Slovenije.

V letu 2017 se je k zasavskemu društvu priključilo tudi društvo vojnih invalidov Domžale, ki pokriva naslednje občine: Lukovica, Moravče, Domžale, Trzin, Mengeš in Kamnik.

Društvo vojnih invalidov Zasavje vabi člane s priznanim statusom vojnega invalida (vojaškega vojnega invalida NOB, vojaškega mirnodobnega invalida, vojaškega vojnega invalida 91) in statusom družinskega upravičenca iz občin: Lukovica, Moravče, Domžale, Trzin, Mengeš in Kamnik, da se nam pridružite.

Dosegljivi smo na telefonskih številkah: 041 849 201 – Zvone Tahirovič (predsednik društva) in 031 68 31 41 – Urška Holešek (tajnica društva). Naše dejavnosti si lahko ogledate tudi na Facebook strani »DVI Zasavje«.

Osnovni namen društva je pomagati vojnim invalidom pri premagovanju težav, ki jih povzroča invalidnost, starost in opešano zdravje ter usposabljati vojne invalide, da tudi sami premagujejo težave, ki jih tarejo. Vojnim invalidom bomo poskušali izboljšati kakovost življenja, še posebej najtežjim in bolnim, ki si sami ne morejo pomagati.
Cilj društva je zagotoviti vsem rednim članom, ki potrebujejo našo pomoč, enakopravno obravnavo in pozornost ter pomoč pri zagotavljanju socialne varnosti.

Posebni socialni programi, ki jih izvaja društvo:

1. Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih ter terapije,

2. Kompenziranje invalidnosti in ohranjevanje socialnih stikov vojnih invalidov ter klubske dejavnosti,

3. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju ter oskrba vojnih invalidov s tehničnimi pripomočki,

4. Skrb za zdravje vojnih invalidov z rekreacijo,

5. Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter informiranje javnosti o njihovem položaju.

Društvo vojnih invalidov Zasavje
Ulica 1. junija 4, 1420 Trbovlje, GSM 031 683 141
e-pošta: dvi.zasavje@gmail.com

Oglasno sporočilo